(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 30 năm 2022 (Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM 2022
(Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 18/7/2022

07h45

Khai giảng khoá đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khoá 20. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên được cử đi học theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Khai giảng lớp cán bộ quản lý cấp trung Petrolimex. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lan Hương, Tuân, Nam, Thanh Hoa (V.QTKD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Nhà khách Quốc hội – Trần Hưng Đạo

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng giáo sư cơ sở. (Phiên thứ nhất). Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở theo Quyết định của Hiệu trưởng và đ/c: Thuý, Hải Anh (P.TCCB).

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Ban tuyển sinh ĐHCQ theo phương thức XTKH năm 2022 báo cáo Thường trực Hội đồng tuyển sinh năm 2022 về kết quả tiếp nhận, rà soát và xử lý hồ sơ đăng ký XTKH, XTT, UTXT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh do Báo tuổi trẻ tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vào ngày 24/7/2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Bình, Sơn (P.QLĐT); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QTTB; Đại diện các Khoa/Viện có nhu cầu tham gia sự kiện: (V.ĐTTT,CLC&POHE, V.QTKD, V.ĐTQT, V.KT-KT, …).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 về phương án xét tuyển sớm, xét tuyển kết hợp (đối tượng 1,2,3 theo Đề án tuyển sinh) và xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

15h30

Tiếp và làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Hankyong, Hàn Quốc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT); Long, Trang (P.HTQT); Cảnh (V.PTBV); Tùng (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 19/7/2022

08h30

Họp Hội đồng giáo sư cơ sở. (Phiên thứ hai). Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở theo Quyết định của Hiệu trưởng và đ/c: Thuý, Hải Anh (P.TCCB).

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Chạy xét tuyển với đối tượng xét tuyển sớm – XTKH đối tượng 1,2,3; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. (Phiên thứ thứ nhất). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

15h00

Chạy xét tuyển với đối tượng xét tuyển sớm – XTKH đối tượng 1,2,3; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. (Phiên thứ thứ hai). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 20/7/2022

09h00

Chạy xét tuyển với đối tượng xét tuyển sớm – XTKH đối tượng 1,2,3; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. (Phiên thứ thứ ba). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐH chính quy năm 2022 thông qua kết xét tuyển sớm – xét tuyển kết hợp đối tượng 1,2,3; Xét tuyển thẳng, UTXT theo Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng ), cùng các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 21/7/2022 

16h00

Họp công bố kết quả xét tuyển sớm – xét tuyển kết hợp đối tượng 1,2,3; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐHCQ năm 2022 và cập nhật kết quả lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu
www.neu.edu.vn (Mục tuyển sinh) và www.daotao.neu.edu.vn (Mục tuyển sinh)

Thứ Sáu 22/7/2022

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 23/7/2022

   

Chủ Nhật 24/7/2022

   

Thông báo

– 15h00 thứ Hai ngày 18/7/2022Họp nhóm các thầy cô viết Tiêu chuẩn 2 – Kiểm định Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA. Thành phần: Đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Đức, Hoàng (P.QLĐT), cùng các thầy cô được phân công viết Tiêu chuẩn 2, thuộc các chương trình đào tạo đang triển khai kiểm định theo tiêu chuẩn FIBAA. Chủ trì: TS. Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng P.KT&ĐBCLGD. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. Phòng KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
– 09h00 thứ Ba ngày 19/7/2022Họp nhóm các thầy cô viết Tiêu chuẩn 5 – Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA. Thành phần: Đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD), cùng các thầy cô được phân công viết Tiêu chuẩn 5, thuộc các chương trình đào tạo đang triển khai kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn FIBAA. Chủ trì: TS. Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng P.KT&ĐBCLGD. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Sáu ngày 22/7/2022Tổng duyệt cuộc thi ISME DEBATE CONTEST 2022. Thành phần: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu (Viện trưởng), cùng các đ/c: Thu Giang, Hương Lan (V.ĐTQT) và toàn thể các đội dự thi. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng V.ĐTQT. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
– 18h00 thứ Bảy ngày 23/7/2022: Đêm chung kết cuộc thi tranh biện ISME DEBATE CONTEST 2022. Thành phần: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu (Viện trưởng), cùng các đ/c: Thu Giang, Hương Lan (V.ĐTQT) và các đội tham gia. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng Viện ĐTQT. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 Chủ Nhật ngày 24/7/2022: Ngày hội tuyển sinh Chương trình Cử nhân của Viện Đào tạo quốc tế (IBD và BBAE). Thành phần: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu (Viện trưởng), cùng các đ/c: Thu Giang, Hoàng Lan, Hương Lan (V.ĐTQT) và toàn thể CBGV V.ĐTQT, các cán bộ, giảng viên và các thí sinh quan tâm. Chủ trì: PGS. TS Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng V.ĐTQT. Địa điểm: Hội trường A2. Phòng B101- B103-B104.
Bảo vệ Luận án
– 15h30 thứ Hai ngày 18/7/2022: NCS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thể chế địa phương tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 09h00 thứ Ba ngày 19/7/2022: NCS. Mạc Thị Hải Yến bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của áp dụng thuế điện tử đến tuân thủ thuế của doanh nghiệp Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 15h30 thứ Ba ngày 19/7/2022: NCS. Phan Văn Cương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Sử dụng phương pháp mô hình hóa đánh giá tác động của chính sách giảm nghèo đến hộ gia đình người dân tộc thiểu số”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Ba ngày 19/7/2022: NCS. Trịnh Viết Giang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P502 Nhà A2.
– 16h00 thứ Tư ngày 20/7/2022: NCS. Nguyễn Duy Thanh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu rủi ro trong chuỗi cung ứng đồ gỗ tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Năm ngày 21/7/2022: NCS. Nguyễn Quỳnh Trang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P502 Nhà A2.
– 16h00 thứ Năm ngày 21/7/2022: NCS. Nguyễn Thanh Bình bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ y tế đến sự hài lòng của bệnh nhân tại các bệnh viện công ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Sáu ngày 22/7/2022: NCS. Vũ Thị Nam bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
     Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.