(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 30 năm 2021 (Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM 2021
(Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 19/7/2021

09h00

Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Tài chính – Kế toán báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ triển khai và thanh quyết toán các dự án cải tạo, sửa chữa đang triển khai và đã hoàn thành. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đc: Trung, Mạnh, Hiền (P.QTTB); Chi, Đỗ Hà (P.TCKT); Đại diện nhà thầu, Giám sát các dự án: sửa chữa Nhà Dân số, Giảng đường D1, Lắp đặt nước tinh khiết và các cán bộ phụ trách có liên quan.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB, P.TCKT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h00

Họp chuẩn bị báo cáo hoàn thành 3 chương trình được kiểm định  (EPMP, Kinh tế học, Kinh tế Quốc tế). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Hòa, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Bảo (K.KTH); Hà (K.KHQL); Lợi (V.TM&KTQT) và trưởng các nhóm chuẩn bị báo cáo các chương trình đào tạo.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp xin ý kiến xét kỷ luật sinh viên hệ Đào tạo Từ xa. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Hường (TT.ĐTTX) và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 20/7/2021

09h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h00

Họp chuẩn bị thi công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh cho học viên và NCS đợt 1 năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Huê (Trạm Y tế); Trung (P.QTTB); Thành, Hưởng, Ngân (V.ĐTSĐH); Thùy (K.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

11h00

Tiếp và làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng văn hóa kinh tế Đài Bắc tại Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường), cùng các đ/c: Tùng, Quỳnh Anh (P.HTQT); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

11h15

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác với Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc thực hiện dự án nghiên cứu “Low-Carbon Economy in the context of climate change”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quỳnh Anh (P.HTQT), Thúy (P.TCCB), Trường, Thu (K.MT,BĐKH&ĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Quản lý khoa học. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Phòng Quản lý khoa học.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

15h00

Ban Giám hiệu làm việc với Viện Đào tạo quốc tế.

 

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), các đ/c: Dũng (P.TH), Thúy, Tú (P.TCCB), cùng toàn thể viên chức Viện Đào tạo Quốc tế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Thanh tra – Pháp chế. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Phòng Thanh tra – Pháp chế.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

16h00

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Đại học Tại chức. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Khoa Đại học Tại chức.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp về đề xuất điều chỉnh mức thanh toán cho viết giáo trình, sách hướng dẫn học tập. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hà (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Chi, Hà, Dương Mai (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 21/7/ 2021

08h30

Hội nghị BCH Đảng bộ khối lần thứ 5, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường).

Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Hội trường tầng 3, nhà 2C, cơ quan Đảng ủy khối

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về xây dựng kế hoạch KHCN năm 2022.
ONLINE/OFFLINE
Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thành, Vân, Hưng (P.QLKH); Các chủ nhiệm đề tài đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp thành phố Hà Nội năm 2022; Đ/c Thành (K.MT,BĐKH&ĐT); Hương (K.KTH); Lợi, Đức Hương (Viện TM&KTQT); Hậu (K.QTKD); Thông (K.Mar), và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h00

Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng đề án đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành sách điện tử, Đề án xây dựng hệ thống phát hành sách điện tử và sách giấy. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 119 ngày 12/3/2021 của Hiệu trưởng và đ/c: Trung (P.QTTB); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

NXB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp xét tuyển hệ Đào tạo Từ xa đợt 5 năm 2021.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Trang, Yến (TT.ĐTTX), đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện: K.Luật, K.QTKD, V.KT-KT, V.NH-TC và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Tổ công tác xây dựng Quy định về quản lý hệ thống CNTT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT);  Hoàng Hà (P.CTCT& QLSV); Tuấn (V.CNTT&KTS); Thúy, Tuyên (P.TCCB); Thủy, Nghị, Dũng, Hoàng (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TTUDCNTT chuẩn bị tài liệu

15h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên; Trung tâm Thông tin Thư viện; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên; Trung tâm Thông tin Thư Viên; Thường trực Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV, TT.TTTV, ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

17h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tập thể lãnh đạo Trường và đ/c: Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 22/7/2021

08h00

Hội nghị tập thể Lãnh đạo Trường và Đảng ủy về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tập thể lãnh đạo Trường; Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy) và các đồng chí Đảng ủy viên.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Đảng ủy thảo luận báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy định trông giữ xe tại Nhà Trung tâm. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp toàn thể viên chức Khoa Thống kê thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng đơn vị. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó trưởng đơn vị.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp toàn thể viên chức Phòng Hợp tác quốc tế thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng đơn vị. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó trưởng đơn vị.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 23/7/2021

09h00

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐT), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Đảng ủy Trường, Đảng ủy bộ phận, các đ/c Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên các Chi bộ; Ban Thường vụ Công đoàn trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB; Chủ tịch Hội Sinh viên và Trưởng các đơn vị.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP Đ-ĐT chuẩn bị nội dung, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

16h30

Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động Viện Ngân hàng – Tài chính thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Viện Ngân hàng – Tài chính.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 24/7/2021

   

Chủ Nhật 25/7/2021

14h30

Họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục ONLINE với Đại học Vinh. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Bảo (K.KTH), Lợi (V.TM&KTQT); Hà (K.KHQL).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD
chuẩn bị tài liệu, TT.UNCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thông báo  

 

Bảo vệ Luận án

– 08h00, thứ Hai ngày 19/7/2021: NCS. Trần Văn Thắng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Đồng bằng sông Hồng”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101.Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
– 16h00, thứ Ba ngày 20/7/2021NCS. Dương Thị Chi bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của điều chỉnh lợi nhuận tới hiệu quả tài chính của các công ty khi niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
– 17h00, thứ Tư ngày 21/7/2021: NCS. Bùi Quốc Anh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của sự công bằng tổ chức đến sự thực hiện công việc của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực (Kinh tế lao động), mã số: 9340404. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
– 16h00, thứ Năm ngày 22/7/2021: NCS. Lã Thị Bích Quang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phát triển du lịch cộng đồng bền vững từ góc nhìn lý thuyết các bên liên quan: Nghiên cứu điển hình ở khu vực Tây Bắc Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch), mã số: 9310110. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
– 09h00, thứ Bảy ngày 24/07/2021: NCS. Vũ Thị Vân Anh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Hồng”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Lịch sử kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
                                 Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                      Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: