(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 29 năm 2021 (Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021 Bản cập nhât bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM 2021
(Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 12/7/2021

08h00

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu công tác phát hành sách giáo trình. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: VP.Đ-ĐT, ĐTN, P.QTTB, P.TCKT, NXB, P.QLĐT, P.TH và các đồng chí trong BTV Đoàn trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

09h45

Tiếp và làm việc với Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quỳnh Anh (P.HTQT); Lợi (V.TM&KTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Lễ ký kết Thỏa thuận liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh ngành Quản trị Chuỗi cung ứng và Kinh doanh số giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Waikato, New Zealand.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang, Quỳnh Anh (P.HTQT); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Triệu (P.QLĐT); Hương (V.QTKD); Lợi, Hà (V.TM&KTQT) và các cán bộ, giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Hiệu trưởng họp với Tập thể lãnh đạo Viện Ngân hàng – Tài chính về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng) và Tập thể lãnh đạo Viện NH-TC, chủ tịch Công đoàn Viện, Bí thư Đoàn thanh niên là viên chức Viện NH-TC, Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, V.NH-TC chuẩn bị tài liệu

15h00

Hiệu trưởng họp với Tập thể lãnh đạo Trung tâm Thông tin Thư viện về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng Tập thể lãnh đạo Trung tâm Thông tin Thư viện, Chủ tịch Công đoàn Thư viện, Bí thư Đoàn thanh niên là viên chức (nếu có), Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, TT.TTTTV chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Đảng ủy trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 13/7/2021

08h00

Họp thống nhất quy trình xem lại bài thi kết thúc học phần. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Triệu, Đức (P.QLĐT); Toại, Thắng, Chung (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P. KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Khoa Quản trị kinh doanh Báo cáo Ban Giám hiệu kết quả học tập sinh viên chương trình cử nhân Quốc tế QTKD liên kết giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Dongseo, Hàn Quốc khóa 4 giai đoạn 2021-2023. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

10h00

Viện Đào tạo sau đại học Báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch triển khai Thông tư 18/2021 về quy chế đào tạo tiến sĩ mới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Thắng (V. ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị tập thể Lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tập thể lãnh đạo Trường và đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h45

Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường và cán bộ chủ chốt Viện Ngân hàng – Tài chính. Tập thể lãnh đạo Trường, cán bộ chủ chốt Viện Ngân hàng – Tài chính và thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập đợt 4 hệ Từ xa năm 2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Huyền (TT.ĐTTX) và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị toàn thể viên chức và người lao động Viện Ngân hàng – Tài chính. Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Viện Ngân hàng – Tài chính.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo B101-  Nhà A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế xét cấp học bổng.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Tư 14/72021

08h00

Tập huấn, đào tạo hướng dẫn sử dụng Bộ dữ liệu Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô cho toàn bộ cán bộ giảng viên, nhà khoa học của Nhà trường trong khuôn khổ dự án Thư viện điện tử dùng chung.
ONLINE.
Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Thành, Thanh (P.QLKH); Sen (TT.TTTV); Thủy (TT.UDCNTT); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH),  Đại diện lãnh đạo Viện NH-TC và các cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của trường  quan tâm.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BQLDA chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

08h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường và cán bộ chủ chốt Trung tâm Thông tin Thư viện. Tập thể lãnh đạo Trường, cán bộ chủ chốt Trung tâm Thông tin Thư viên và thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị toàn thể viên chức Trung tâm Thông tin Thư viện. Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Thông tin Thư viện.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tập thể lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tập thể lãnh đạo Trường và đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Tổ công tác của Trường làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Du lịch – Khách sạn về đánh giá viên chức. Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Du lịch – Khách sạn.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác, K.DL-KS chuẩn bị tài liệu

14h00

Tổ công tác của Trường làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng Văn phòng Đảng – Đoàn thể về đánh giá viên chức. Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể lãnh đạo mở rộng Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tổ công tác của Trường làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng Viện Đào tạo quốc tế về đánh giá viên chức. Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể lãnh đạo mở rộng Viện Đào tạo quốc tế

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác, V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Tổ công tác của Trường làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng Hợp tác quốc tế về đánh giá viên chức. Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng Hợp tác quốc tế.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác, P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng thẩm định giáo trình “Ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa học trong thực hiện luận văn thạc sĩ” do PGS.TS. Lê Trung Thành chủ biên. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1185/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/7/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 408 Tầng 4, Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 15/7/2021

08h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về việc rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường), cùng các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Ban thư ký Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Trưởng các khoa/viện đào tạo.

Chủ tịch HĐ KH&ĐT Trường Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

08h00 Họp Hội đồng thanh lý tài sản.Họp Hội đồng thanh lý tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QTTB, P.TCKT chuẩn bị tài liệu
09h30 Họp về công tác quyết toán các dự án. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hương (P.QTTB); Chi, Hà, Mai, Nhẫm (P.TCKT). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TCKT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Liên thông đại học chính quy khóa 63 năm 2021.
ONLINE/OFFLINE
Ban Giám hiệu, cùng các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/3/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp Tập thể lãnh đạo trường mở rộng về đánh giá bổ nhiệm lại viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Thường vụ ĐU, Trưởng các đơn vị trong trường và Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo G tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp tập thể lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tập thể lãnh đạo Trường và đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng thẩm định giáo trình “Kế toán quản trị” do PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang chủ biên. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1133/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/6/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 1110 Tầng 11, Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 16/7/2021

08h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường và Đảng ủy Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ ĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý Khoa Du lịch – Khách sạn. Tập thể lãnh đạo Trường, Toàn thể viên chức và người lao động Khoa Du lịch – Khách sạn, Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý Viện Đào tạo quốc tế. Tập thể lãnh đạo Trường, Toàn thể viên chức và người lao động Viện Đào tạo quốc tế, Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo G tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Tập thể lãnh đạo Trường, Toàn thể viên chức và người lao động Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý Phòng Hợp tác quốc tế Tập thể lãnh đạo Trường, Toàn thể viên chức và người lao động Phòng Hợp tác quốc tế, Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo G tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường, Trưởng, Phó các Bộ môn trực thuộc Khoa, Viện, Chánh văn phòng các đơn vị trực thuộc và tương đương và các thành viên được triệu tập.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Bảy 17/7/2021

   

Chủ Nhật 18/7/2021

   

Thông báo  

 

Bảo vệ Luận án

– 16h30, thứ Sáu ngày 16/07/2021NCS. Đỗ Tuyết Nhung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Chất lượng thể chế quản trị và tăng trưởng kinh tế địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
                                    Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                       Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ