(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 28 năm 2024 (Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM 2024
(Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 08/7/2024

09h30

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên báo cáo Đảng ủy – Ban Giám hiệu về việc tổ chức Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, P.QLĐT, P.TH, P.QTTB, TT.DV&HTĐT, Trạm Y tế, các đ/c trong Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban Thư kí Hội Sinh viên và PSA.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ và Tọa đàm “Sustainable Futures Showcase Seminar” hợp tác giữa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Trường ĐH Adelaide, Úc. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT); Thành, Hoàn (P.QLKH); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT); Chi (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

15h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị phổ biến quy chế, quy định và tập huấn học vụ quản lý đào tạo (tổ chức ngày 09/7/2024) và Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo (tổ chức ngày 12/7/2024). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Bảo, Phượng (P.TCCB); Dũng (P.TH); Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Thương thảo hợp đồng xây dựng tài liệu điện tử E-learning. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Vinh, Yến (TT.ĐTTX); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Ban chuyên môn Chương trình Phân tích kinh doanh để xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 62. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chuyên môn theo Quyết định số 873/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/12/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h30

Thương thảo hợp đồng cải tạo, sửa chữa bề mặt sàn cầu thang tròn nhà A2. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

17h00

Thương thảo hợp đồng thay thế, bổ sung đường điện và trạm biến áp xuống cấp. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh(P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 09/7/2024

08h00

Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị: Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), các đ/c Phó Hiệu trưởng, cùng các đ/c Bí thư Đảng bộ, Bí thư chi bộ.

Thành ủy Hà Nội

Phòng B101 tầng B1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h15

Tiếp và làm việc với sứ quán Anh và đoàn đại biểu quốc tế Chương trình nghiên cứu Tăng trưởng thích ứng với khí hậu (CCG) tham dự Tọa đàm thường niên Mạng lưới CCG Việt Nam (Cambridge). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hà (Hiệu trưởng Trường KT&QLC), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Trường, Nam, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Tọa đàm thường niên Mạng lưới CCG Việt Nam (Cambridge). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Ban Giám Hiệu của các Trường thành viên; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; các đại biểu có giấy mời, toàn thể CBGV K.MT,BĐKH và Đô thị.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 7 năm 2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị phổ biến quy chế, quy định và tập huấn các học vụ quản lý đào tạo đại học chính quy năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Phượng (P.TCCB); Đức (P.QLĐT), đại diện lãnh đạo các đơn vị, các Trường thành viên, các Khoa/Viện, đơn vị quản lý đào tạo, toàn thể CBVC  P.QLĐT và các đ/c có giấy triệu tập.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Đảng ủy trường phiên thường kỳ tháng 7 năm 2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

13h30

Tọa đàm thường niên Mạng lưới CCG Việt Nam (Cambridge). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Ban Giám hiệu của các Trường thành viên; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; các đại biểu có giấy mời, toàn thể cán bộ gảng viên Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Xét tốt nghiệp chương trình Phân tích kinh doanh năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng) và các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 617/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/6/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h30

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Boise State, Mỹ về đào tạo chương trình liên kết 2+2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Quỳnh Anh, Quân (P.HTQT); Thành, Giang, Hương Lan, Vân, Hoàng Lan, Oanh, Bảy (V.ĐTQT); Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Đức (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 10/7/2024

08h30

Tọa đàm thường niên Mạng lưới CCG Việt Nam (Cambridge). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Ban Giám Hiệu của các Trường thành viên; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; các đại biểu có giấy mời, toàn thể CBGV K.MT,BĐKH và Đô thị.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Lễ công bố Nghị quyết thành lập Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Kinh doanh, Trường Công nghệ, Quyết định thành lập các khoa thuộc Trường Công nghệ, Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý. Đại biểu nguyên lãnh đạo trường: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT;
BCH Đảng uỷ Trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, thành viên Hội đồng trường, BCH Công đoàn, Thường vụ Đoàn TN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Tư vấn, Hội đồng Giáo sư cơ sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, viên chức được bổ nhiệm chức vụ quản lý, viên chức, người lao động trong trường và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h30

Tọa đàm thường niên Mạng lưới CCG Việt Nam (Cambridge). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Ban Giám hiệu của các Trường thành viên; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; các đại biểu có giấy mời, toàn thể cán bộ gảng viên Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với Đoàn khảo sát về Tự chủ, quản trị đại học và Chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung: “Phân tích dữ liệu hỗ trợ quản lý, điều hành, ra quyết định, quản lý dữ liệu, ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ dạy học cá thể hoá”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h30

Làm việc với Đoàn khảo sát về Tự chủ, quản trị đại học và Chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung: “Đảm bảo chất lượng trong dạy học trực tuyến”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Đức (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Vinh (TT.ĐTTX); Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Làm việc với Đoàn khảo sát về Tự chủ, quản trị đại học và Chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung: “Chuyển đổi số trong nghiên cứu”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Thành, Vân (P.QLKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp các đơn vị chuẩn bị công tác tư vấn tuyển sinh tại Đại học Bách Khoa do Báo Tuổi trẻ tổ chức ngày 20/7/2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, H.Hà, Sơn (P.QLĐT), Nghĩa (P.TT), lãnh đạo các đơn vị: V.ĐTQT, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.NHTC, V.KTKT, V.QTKD, V.TM&KTQT, K.QTKD.

Phó Hiệu trưởng, Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Làm việc với Đoàn khảo sát về Tự chủ, quản trị đại học và Chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung: “Phần mềm quản trị cơ sở tổng thể và HEMIS”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT) và các cán bộ được phân công cập nhật dữ liệu lên phần mềm HEMIS của các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.QLĐT, P.TCKT, P.QLKH, P.QTTB, P.HTQT, P.CTCT&QLSV, P.KT&ĐBCLGD,  V.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TT.UDCNTT, TT.ĐTTX, TT.TTTV, TT.DVHTĐT, NXB.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

    Thứ Năm 11/7/2024

07h30

Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường)

Đảng ủy Khối

HT tầng 3, Nhà 2C, Cơ quan Đảng ủy Khối. Số 219 Trần Phú, Hà Đông

Xe xuất phát lúc 07h00 tại sảnh A1

08h00

Tọa đàm về công tác phát triển đoàn viên công đoàn trong các trường đại học và Lễ kết nạp đoàn viên. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐT), cùng các đ/c trong Ban Chấp hành CĐT và các đ/c có giấy mời.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Phòng B101 tầng B1

CĐT chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Internationalization of Higher Education: Best practices in research and student exchange program in business and economics”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng KH&ĐT; Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; Lãnh đạo Trường KT&QLC; Ban tổ chức Hội thảo; các tác giả có bài viết; các đại biểu có giấy mời và toàn thể CBGV Khoa KTH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 17, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng).

Đảng ủy Khối

HT tầng 3, Nhà 2C, Cơ quan Đảng ủy Khối. Số 219 Trần Phú, Hà Đông

Xe xuất phát lúc 08h00 tại sảnh A1

14h30

Báo cáo tập thể Lãnh đạo Trường về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đồng chí lãnh đạo Trường, TT. ĐTTX.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng đề án Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp rà soát hệ thống môn học thuộc chương trình đào tạo đại học; hệ thống giáo trình, học liệu; ngân hàng đề thi. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Trần Hà, Hoàng (P.QLĐT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBLCGD); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị Bước 1 về công tác bổ nhiệm chức vụ quản lý của Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Trưởng/Phó trưởng khoa: Khoa Toán kinh tế, Khoa Thống kê, Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Khoa Khoa học cơ sở, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Hệ thống thông tin quản lý, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Hội nghị Bước 2 về công tác bổ nhiệm chức vụ quản lý của Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Trưởng/Phó trưởng khoa Khoa học cơ sở, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

   Thứ Sáu 12/7/2024

08h00

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng Ban Giám hiệu của các Trường thanh viên; Lãnh đạo Khoa/Viện đào tạo; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; các chuyên gia (do Trường mời) và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Lễ ký kết hợp tác với tổ chức GIZ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Thủy, Tuấn Anh (TT.UDCNTT); Huy (Trường CN), Trưởng, đại diện các đơn vị: Khoa Toán KT, Khoa Thống kê, Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Khoa Khoa học cơ sở, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Hệ thống thông tin quản lý, K.Marketing, K.QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Trưởng Ban TTND, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn, cùng các đ/c Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ trực thuộc Trường; Lãnh đạo các Trường thành viên; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị; đại diện Lãnh đạo Bộ môn của V.NHTC, V.KTKT, Ban trực thuộc Viện trong trường và các đ/c có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.TH, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 13/7/2024

07h00

Lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2024. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, cùng đại diện Ban Giám hiệu các trường: Trường Kinh tế và Quản lý Công, Trường Kinh doanh, Trường Công nghệ, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, BCH Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Sân trước Đài kỷ niệm (Nhà văn hóa)

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

  Chủ Nhật 14/7/2024

 

   

 

 

 

Thông báo.

– 18h00, thứ Hai ngày 08/7/2024: Livestream tư vấn tuyển sinh các Chương trình định hướng ứng dụng (POHE) và Phân tích kinh doanh (BA). Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT, CLC&POHE), đại diện lãnh đạo các đơn vị: Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế; Khoa Marketing; Khoa Du lịch & Khách sạn; Khoa Luật. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT, CLC và POHE. Địa điểm: Thư viện Phạm Văn Đồng. V.ĐTTT,CLC và POHE.

– 18h00, thứ Năm ngày 11/7/2024: Giới thiệu thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sỹ quốc tế IMD@NEU năm 2024. Thành phần: Đ/c Thành (V.ĐTQT), cùng toàn thể thành viên Ban SĐH V.ĐTQT, các cán bộ, giảng viên và thí sinh quan tâm. Chủ trì: PGS.TS. Lê Trung Thành – Viện trưởng – V.ĐTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

– 17h00, thứ Sáu ngày 12/7/2024: Tư vấn và làm thủ tục bảo lưu kết quả chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 20 kỳ mùa thu 2024. Thành phần: Đ/c Thành (V.ĐTQT), cùng toàn thể CBGV – Viện ĐTQT, các thí sinh và gia đình. Chủ trì: PGS.TS. Lê Trung Thành – Viện trưởng – V.ĐTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 07h30, thứ Ba ngày 09/7/2024: NCS. Vũ Quỳnh Vân bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển logistics cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (QTKD quốc tế), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00, thứ Sáu ngày 12/7/2024: NCS. Bùi Thị Thanh Mai bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Compassion and sustainable decision-making of the key leaders in SMEs and startups”, thuộc ngành Quản trị kinh doanh (E-PhD), mã số: 9340101. Địa điểm: P502 Nhà A2.

– 17h00, thứ Sáu ngày 12/7/2024: NCS. Padaphone Sayakhot bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Factors impacting employee job satisfaction: Evidence from telecommunication companies in Laos”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: