(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 28 năm 2023 (Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM 2023
(Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 10/7/2023

09h00

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Á Châu, Đài Loan. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy (TT.UDCNTT); Long, Quỳnh Anh (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h00

Tổng duyệt Toạ đàm Kinh tế vĩ mô giữa năm 2023: Phục hồi tổng cầu – Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Dũng, Hoàn (P.QLKH); Dũng (P.TH); Mạnh (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Nam (K.QTKD); Tùng (PSA); Đại diện Ban Kinh tế Trung ương; Đại diện Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Báo cáo kết quả nghiên cứu Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của tổ chức AACSB, Hoa Kỳ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 11/7/2023

08h00

Tọa đàm Kinh tế vĩ mô giữa năm 2023: Phục hồi tổng cầu – thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Hội đồng tư vấn, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp xét tốt nghiệp chương trình IHME. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 708/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/6/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.DL&KD chuẩn bị tài liệu

14h00

Lễ Công bố Cuộc thi Marketing xã hội: “Social Pioneers 2023”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể CBGV Khoa Marketing và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, V.ĐTTTCLC&POHE, V.ĐTQT, Đoàn TN, Hội SV và các đại biểu quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.Marketing chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp về việc xác minh thông tin học viên cao học. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Giang (P.TTPC); Thành, Hưởng, Quang (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 12/7/2023

08h30

Họp rà soát tiến độ tham gia xếp hạng The University Impact Ranking năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); các thành viên Tổ chuyên môn; Toại, Thắng, Toàn, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 13/7/2023

08h00

Hội thảo khoa học Quốc gia: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Lý luận và thực tiễn. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Ban tổ chức Hội thảo, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH, K.LLCT  chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đào tạo Từ xa trình độ đại học của Trường đợt 3 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT. ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h30 Họp góp ý dự thảo Thông tư quy định chuẩn Cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, Hội SV, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường và các đ/c quan tâm. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P. TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 14/7/2023

07h15

Lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2023. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong trường, BCH Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên và các đồng chí quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Sân Giảng đường D (trước Hội trường A)

ĐTN – HSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo cho ý kiến về các Đề án mở chương trình đào tạo trình độ đại học chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT và thường trực các Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Chủ tịch HĐ KH&ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC & POHE chuẩn bị tài liệu

09h30 Họp rà soát tiến độ kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh các Khoa/Viện có chương trình kiểm định theo tiêu chuẩn FIBAA và đ/c Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD). Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế Quản trị kinh doanh 2 + 2 giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc Khóa 8, năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ ( Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCL); Dũng (P.TTPC); Tùng (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Tùng, T.Anh, Thoa, Hiền, Đ.Điệp, Ngọc, Dung, Mai (K.QTKD).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 15/7/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 16/7/2023

 

   

 

 

 

 Thông báo  

Bảo vệ Luận án
– 16h00 thứ Tư, ngày 12/7/2023: NCS. Nguyễn Ngọc Linh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành dầu khí ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Lịch sử kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 14h00 Chủ Nhật, ngày 16/7/2023NCS. Phạm Thị Kim Thanh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “The impact of academic quality on non-positive student engagement in higher education”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (E-PhD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ