(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 28 năm 2022 (Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM 2022
(Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 04/7/2022

05h30

Bàn giao sinh viên ĐHCQ đi học Giáo dục QP&AN học kỳ hè năm 2022 tại Trung tâm Giáo dục QP&AN, Trường Đại học Hùng Vương. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Cường, Hạnh (P.QLĐT); Đại diện Phòng Truyền thông; Các thành viên Tổ bàn giao sinh viên đi học GDQP&AN được phân công và Đ/c Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Khu vực sảnh trước Nhà A1 và A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

08h00

Lễ Ra quân Chiến dịch mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2022. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, BCH Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên và các tình nguyện viên tham gia chiến dịch mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2022.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sảnh trước Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ trưởng Tổ kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hải Dương. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng Tổ trưởng Tổ kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hải Dương.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

10h30

Khoa Quản trị kinh doanh báo cáo Ban Giám hiệu kết quả học tập 2 năm và chuyển tiếp sinh viên sang Hàn Quốc của chương trình liên kết 2+2 cử nhân QTKD giữa Trường ĐHKTQD và Trường ĐH Dong seo (Hàn Quốc), Khóa 5. Ban Giám hiêu, Đ/c: Thọ (Chủ tịch hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Bảo (P.TCCB); Triêu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Tùng, Tuấn Anh, Thoa, Điệp, Dung, Mai (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về dự thảo hợp tác với UBND tỉnh Bắc Kạn. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Phương (P.TH); Bảo (P.TCCB); Hà (P.CTCT&QLSV); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Nghĩa (P.TT); Vinh (TT.ĐTTX); Tuấn Anh (TT.NCTVKT&KD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học – Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 12 đợt 1. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưng, Hưởng, Hòa, Định (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h30

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo về tiến độ nghiên cứu sinh. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng các đ/c: Thành, Hưng (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tập thể lãnh đạo về công tác quy hoạch cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Đảng ủy viên và Đ/c  Bảo, Thúy (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 05/7/2022

07h00

Lễ ra quân Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Hải Dương. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT) và Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, các cán bộ, viên chức thuộc Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Bộ GD&ĐT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sảnh trước  Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp rà soát tiến độ thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn dự án Shahep. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Sen (TT.TTTV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp thường trực Hội đồng xét chuẩn đầu ra và đổi điểm tiếng Anh, Tin học cho sinh viên CTTT, CLC&POHE Khóa 60. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Thường trực Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng và đ/c Dũng (P.TTPC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h30

Tiếp và làm việc với GS. Hsui Hui Huang – Trường Phòng Khoa học Công nghệ, Văn phòng Kinh tế – Văn hóa Đài Bắc nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quỳnh Anh (P.HTQT); Trường, Thu (K.MTBĐKH&ĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về việc bố trí sử dụng phòng làm việc tại Nhà 9 và Nhà dân số. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Tập huấn quản trị và khai thác Cổng thông tin Văn phòng Đảng ủy. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Thủy, Nghị, Tùng (TT.UDCNTT);  Linh (P.TT); Dinh, Thu, Huyền, Kim Anh (VP.Đ-ĐT).

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Triển khai công tác tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2022 tại Trường (NEU Open day) và Tập huấn công tác tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Bình, Sơn (P.QLĐT); Thành viên Ban tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 của Trường theo Quyết định của Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo Khoa/Viện và các thầy/cô quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A2

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Báo cáo tình hình triển khai dự án quy hoạch tỉnh Trà Vinh. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng Ban Chủ nhiệm dự án và chủ trì các hợp phần quy hoạch.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

BCN dự án chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 06/7/2022

09h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn quý II năm 2022. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn), cùng các đồng chí Ban Chấp hành công đoàn.

Chủ tịch công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Lãnh đạo Trường thăm, động viên các viên chức của Trường tham gia Đoàn công tác kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Hải Dương. Lãnh đạo Trường, cùng đại diện các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.TT, P.CTCT&QLSV, VP.Đ-ĐT.

Lãnh đạo Trường

Các điểm thi do Trường phụ trách tại Hải Dưởng

P.TH, P.TTPC chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 07/7/2022 

08h30

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường thông qua Chương trình đào tạo ngành chuyên sâu Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (ngành Công nghệ thông tin) và ngành chuyên sâu Digital Marketing (ngành Marketing). Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 67/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/01/2022 và Quyết định số 68/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/01/2022 của Hiệu trưởng.

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE, P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Tài chính – Marketing. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 08/7/2022

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 7 năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c Ban thường vụ Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 7 năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c Đảng ủy viên.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội SV, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, các viên chức được bổ nhiệm và các viên chức quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 09/7/2022

16h00

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh ĐHCQ – hướng nghiệp năm 2022 (NEU Open day) và bàn giao cơ sở vật chất, gian hàng TVTS cho các đơn vị. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Sơn, Bình, Hoàng Hà (P.QLĐT), đại diện lãnh đạo: P.TT, P.QTTB, P.TH, PSA, TT.DVHTĐT, TT.TTTV, đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện.

Phó Hiệu trưởng, Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A2 và các điểm tư vấn

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Chủ Nhật 10/7/2022

07h30

Ngày Hội tư vấn tuyển sinh ĐHCQ – hướng nghiệp năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Quyết định số 39/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/01/2022 của Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; các thành viên ban tư vấn tuyển sinh của các khoa/viện đào tạo.

Hiệu trưởng, Phạm Hồng Chương

Hội trường A2 và các điểm tư vấn

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thông báo

– Từ 00h00, ngày 26/6/2022 đến 24h00, ngày 15/7/2022: Mở hệ thống tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy theo hình thức trực tuyến (online) dành cho đối tượng xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và đối tượng xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường ĐH KTQD năm 2022. Thành phần: Tổ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Quyết định số 370/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/6/2022 của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS. Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng P.QLĐT, https://xtkh.neu.edu.vn/tuyen-sinh Tổ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Quyết định số 370/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/6/2022 của Hiệu trưởng chuẩn bị tài liệu.
– Từ 08h00 thứ Năm, ngày 29/6/2022 đến 17h00 ngày 17/7/2022: Tổ chức rà soát, kiểm tra hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức XTKH, XTT, UTXT vào ĐHCQ của Trường ĐH KTQD năm 2022. Thành phần: Tổ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ theo Quyết định số 370/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/6/2022 của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS. Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng P.QLĐT, Tổ Trưởng https://xtkh.neu.edu.vn/tuyen-sinh Tổ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ theo Quyết định số 370/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/6/2022 của Hiệu trưởng chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Sáu ngày 08/7/2022: Họp xét tốt nghiệp cấp khoa Chương trình Chất lượng cao năm 2022. Thành phần: TS. Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng các đ/c Lãnh đạo các Khoa/Viện: Viện Ngân hàng – Tài chính; Viện Thương mại & Kinh tế quốc tế; Viện Kế toán – Kiểm toán; Khoa Marketing; Khoa Đầu tư; Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Kế hoạch & Phát triển; Khoa Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực; VĐTTT,CLC&POHE. TS Vũ Văn Ngọc Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE . Địa điểm: Phòng 310 Nhà A1. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Sáu ngày 08/7/2022: Họp xét tốt nghiệp cấp khoa Chương trình POHE năm 2022. TS Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng Lãnh đạo các Khoa/Viện: Khoa Marketing, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế; Khoa Du lịch và Khách sạn; Khoa Luật; VĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Nhà A1. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 18h00 thứ Bảy ngày 09/7/2022Tư vấn tuyển sinh trực tuyến các chương trình POHE và Phân tích kinh doanh năm 2022. TS Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng Lãnh đạo các Khoa/Viện: Khoa Marketing, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế; Khoa Du lịch và Khách sạn; Khoa Luật; VĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Thư viện Phạm Văn Đồng. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án

– 15h30, thứ Sáu ngày 08/7/2022: NCS. Phạm Văn Tuệ Nhã bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của các nhân tố nội tại tới dự báo khả năng sinh lời của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
         Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: