(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 28 năm 2021 (Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM 2021
(Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 05/7/2021

06h30

Lễ ra quân đoàn Kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT) và các cán bộ, viên chức thuộc Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Bộ GD&ĐT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sảnh trước  Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

08h00

Lễ kết nạp đảng viên mới. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c cấp ủy chi bộ SVI,II. Quần chúng ưu tú được kết nạp đảng.

Chi bộ Sinh viên I,II

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng trường. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác rà soát, hoàn thiện Quy chế Văn thư lưu trữ.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu,  TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00 Phòng Quản trị thiết bị báo cáo về công tác kiểm kê tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường. Đ/c Cường (Chủ nhiệm UBKTĐU); Đ/c Đồng (Phó Bí thư), cùng các Đ/c trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Chủ nhiệm UBKTĐU Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 UBKTĐU chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 06/7/2021

08h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu kết quả xử lý trùng lặp môn học và hướng hoàn thiện Chương trình đào tạo trình Hội đồng KH&ĐT Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Tạo, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30 Họp Tổ công tác hoàn thiện Quy chế đánh giá phân loại lao động. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 07/72021

09h00

Ban Giám hiệu làm việc với Viện Quản trị kinh doanh, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Toàn thể viên chức Viện Quản trị kinh doanh; Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Bộ môn thuộc Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT, P.QLĐT, V.QTKD, V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 08/7/2021

08h30 Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường.
ONLINE/OFFLINE.
Tập thể Lãnh đạo, cùng thành viên các Tổ công tác xây dựng Quy chế, Quy định theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB và các đơn vị chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00 Họp Đảng ủy trường.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

16h00

Họp về phương án thiết kế một số công trình của ĐHKTQD. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung, Mạnh, Hương (P.QTTB) và Tổ công tác Dự án WB.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 09/7/2021

08h00

Tọa đàm Đối thoại chính sách: Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất tại Việt Nam.
ONLINE/OFFLINE
Hội đồng trường, Ban Giám hiệu,  Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Giáo sư, Đại diện lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các bộ môn; các đồng chí có giấy mời và toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên và người học quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tập thể lãnh đạo và đ/c Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng lấy ý kiến về nhân sự bổ nhiệm lần đầu chức vụ Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Trưởng các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B101

TCT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tập thể lãnh đạo và đ/c Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy ý kiến về nhân sự bổ nhiệm lần đầu chức vụ PHT. Thành viên Hội đồng Trường là viên chức của Trường; Đảng ủy viên; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đảng bộ bộ phận/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường; Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng, Phó Trưởng bộ môn và tương đương; giáo sư và phó giáo sư; giảng viên cao cấp, giảng viên chính và tương đương.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2 và Hội trường B101, B103

TCT chuẩn bị tài liệu

15h45

Họp Tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tập thể lãnh đạo và đ/c Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị BCH Đảng ủy. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.ĐĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí UV ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.ĐĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

16h45

Họp Tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tập thể lãnh đạo và đ/c Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

17h00

Họp Hội đồng trường. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng trường và đ/c Thúy (P.TCCB).

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 10/7/2021

08h00

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam” do Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp quốc gia, Đề án 844 và Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đồng tổ chức.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Lan (TT.KN&STXH); các Khoa, Viện, các nhà khoa học, giảng viên quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu, P.TH, TT.UDCNTT hỗ trợ

Chủ Nhật 11/7/2021

Thông báo  

– 08h00 thứ Ba ngày 06/7/2021: Bảo vệ luận văn Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan. Thành phần: Mời các thành viên Hội đồng Bảo vệ luận văn Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.

Bảo vệ Luận án

– 16h00, thứ Ba ngày 06/7/2021NCS. Hà Thị Phương Thảo bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của năng lực lãnh đạo của nhà quản lý dự án tới thành công dự án đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101.Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
– 13h30, thứ Tư ngày 07/7/2021: NCS. Lê Đồng Duy Trung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Hiệu quả theo quy mô của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
– 16h00, thứ Tư ngày 07/7/2021: NCS. Lê Văn Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Quản lý đầu tư công trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đồng Tháp”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư), mã số: 9310104. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
– 16h00, thứ Năm ngày 08/7/2021: NCS. Trần Xuân Lượng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua nhà ở của người dân khu vực đô thị Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (QTKD bất động sản), mã số: 9340101. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
                                     Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                         Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ