(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 27 năm 2024 (Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2024
(Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 01/7/2024

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 7 năm 2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Đảng ủy trường phiên thường kỳ tháng 7 năm 2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Ban tổ chức Lễ công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Hải Anh (P.TCCB); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH), Nghĩa, Nhàn (P.TT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tuấn (ĐTN); Huy (HT.Trường CN); Hà (HT.Trường KT&QLC); Lợi (HT.Trường KD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 (lần 1). Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập thể lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Phát triển về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng) và Tập thể lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Phát triển.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập thể lãnh đạo Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng) và Tập thể lãnh đạo Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 02/7/2024

08h15

Khai mạc đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA, đợt 2 năm 2024. Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hà (Trường KT&QLC); Lợi (Trường KD); Huy (Trường CN); Lãnh đạo V.KTKT, K.TKT; Các thầy cô tham gia phỏng vấn phiên số 2; Trọng (K.DL&KS), Linh (K.NNKT); cùng bộ phận truyền thông kiểm định, hậu cần kiểm định, viên chức P.KT&ĐBCLGD.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐT Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác Rà soát và hoàn thiện Quy định quản lý chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ Công tác theo Quyết định của Hiệu trường.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h30

Phiên 1A: Phỏng vấn đội ngũ quản lý các chương trình đào tạo Nhóm 2 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 502 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Phiên 1B: Phỏng vấn đội ngũ quản lý các chương trình đào tạo Nhóm 4 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 503 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 (lần 2) Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị Tài liệu

14h00

Phiên 2A: Phỏng vấn đội ngũ giảng viên các chương trình đào tạo Nhóm 2 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 502 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Phiên 2B: Phỏng vấn đội ngũ giảng viên các chương trình đào tạo Nhóm 4 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 503 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Tổ công tác chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành Đại học Kinh tế Quốc dân. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Huy (Trường CN); Hà (Trường KT&QLC); Lợi (Trường KD); Bảo (P.TCCB); Dũng, Trung (P.TH); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Đức (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét cảnh báo và xét thôi đào tạo Từ xa trình độ đại học đợt 2 năm 2024 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 2 năm 2024 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h30

Phiên 3A: Phỏng vấn người học và cựu người học các chương trình đào tạo Nhóm 2 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 502 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h30

Phiên 3B: Phỏng vấn người học và cựu người học các chương trình đào tạo Nhóm 4 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 503 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp triển khai kế hoạch tổ chức Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học VLVH tại Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.TT, P.CTCT&QLSV, P.QTTB, Đoàn TN, TT.DV&HTĐT và các đ/c: Quang, Việt Anh, Oanh (K.ĐHTC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.

Thứ Tư 03/7/2024

08h30

Phiên 4: Phỏng vấn đội ngũ hỗ trợ và vận hành các chương trình đào tạo Nhóm 2 & 4 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 501 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

11h00

Khảo sát cơ sở vật chất của Trường – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Giám đốc dự án (FIBAA), Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các đ/c; Nghĩa, Ngọc, Linh, Tuấn Anh (P.TT); Thắng, Tuấn (P.KT&ĐBCLGD); Tùng, Giang (P.HTQT); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT) và lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB; TT.UDCNTT; TT.TTTV; TT.DVHTĐT; Trạm Y tế; PSA.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Theo yêu cầu của Đoàn ĐGN: Tòa A1, A2; GĐ B,C,D; Thư viện; Ký túc xá; Trạm Y tế; Hệ thống phần mềm quản trị đại học

P.TT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

13h30

Phiên phỏng vấn dự phòng số 1 – Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA – Nhóm 2. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên thuộc đối tượng liên quan được huy động.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 502 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

13h30

Phiên phỏng vấn dự phòng số 2 – Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA – Nhóm 4. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng thành viên thuộc các đối tượng được huy động.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 503 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Thương thảo hợp đồng xây dựng tài liệu điện tử E-learning. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Vinh (TT.ĐTTX); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Tài chính Kế toán báo cáo Ban Giám hiệu về danh mục tài sản trong Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền, Tuấn, Huy, Đô (P.QTTB); Chi, Đỗ Hà, Thuý Hà, Xuân (P.TCKT); Trung (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB, P.TCKT chuẩn bị tài liệu

16h45

Bế mạc Đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA, đợt 2 năm 2024. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hà (Trường KT&QLC); Lợi (Trường KD); Huy (Trường CN); lãnh đạo V.KTKT, K.TKT; các thầy cô tham gia phỏng vấn phiên số 2; Trọng (K.DL&KS), Linh (K.NNKT); cùng bộ phận truyền thông kiểm định, hậu cần kiểm định, viên chức P.KT&ĐBCLGD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 04/7/2024

08h30

Báo cáo kế hoạch ký kết hợp tác với tổ chức GIZ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Nghĩa (P.TT)  Huy, Thế (Trường Công nghệ); Thủy, Tuấn Anh (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT, P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h30

Ban Giám hiệu làm việc với Tổ công tác điều hành dự án DIVE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 636/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/6/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.CFVG chuẩn bị tài liệu

14h00

Trao đổi hợp tác giữa Trường Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NeuBC) với Viện Sáng Kiến Việt Nam. Ban Lãnh đạo Trường Kinh doanh và đ/c Thành (P.QLKH).

Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Tạ Văn Lợi

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.TKD chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban Ban lãnh đạo Trường Kinh doanh (NeuBC) tháng 7/2024. Ban Lãnh đạo Trường Kinh doanh.

Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Tạ Văn Lợi

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.TKD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 05/7/2024

08h30

Tiếp và làm việc với Công ty Thiên Lộc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hà (Trường KT&QLC); Lợi (Trường KD); Huy (Trường CN); Đức (TT.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Gia Lai và trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn công tác theo Quyết định số 630/QĐ-ĐHKTQD, ngày 26/6/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

TT.GDTX tỉnh Gia Lai, và Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.

Thứ Bảy 06/7/2024

15h00

Trao đổi kinh nghiệm với Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Đức (P.QLĐT), Các đ/c trong BCH Công đoàn trường và CLB Tennis Công đoàn trường.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐT Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT  chuẩn bị tài liệu

  Chủ Nhật 07/7/2024

 

   

 

 

 

Thông báo.

 

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Ba, ngày 02/7/2024: NCS. Lê Đức Hoàng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Bất bình đẳng trong giáo dục và suất sinh lợi của giáo dục ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1.
                               Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                              Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: