(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 27 năm 2023 (Từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2023
(Từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 03/7/2023

08h00

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đồng (Phó Bí thư ĐU – Chủ tịch CĐ Trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Thành (P.QLKH); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Tùng (P.HTQT); Sen (TT.TTTV); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Ban chủ nhiệm Chương trình KX01: “Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới”, mã số: KX.01/21-30. ONLINE/OFFLINE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH) và các đ/c thành viên Ban Chủ nhiệm KX.01/21-30; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ KHXH,NV&TN, Văn phòng Chương trình Bộ Khoa học & Công nghệ.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h30

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), cùng các thành viên Ban thường trực HĐTS ĐHCQ năm 2023 theo Quyết định số 136/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/02/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 04/7/2023

08h00

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy).

ĐUK các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Hội trường tầng 3 nhà 2C, Cơ quan Đảng ủy Khối; Số 219 Trần Phú, Hà Đông Hà Nội

Xe xuất phát lúc 07h20 tại sảnh Nhà A1

15h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 về kết quả Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), cùng các thành viên Ban thường trực HĐTS ĐHCQ năm 2023 theo Quyết định số 136/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/02/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng
Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 05/7/2023

08h30

Họp về Hội nghị tư vấn tuyển sinh tại Lào. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quân (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Thành (V.ĐTSĐH); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Lợi (V.TM&KTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp báo cáo công tác rà soát nội dung các video chuẩn bị cho Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn sử dụng tài nguyên điện tử của Trường. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Long (P.TT); Đức (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (P.QLKH); Hội (TC.KTPT); Tú (NXB); Sen, Kiên (TT.TTTV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

14h00

Lễ kết nạp Đảng tháng 6 năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT), Chi ủy CB sinh viên I và các quần chúng ưu tú được kết nạp tháng 6.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp về công tác trang bị cơ sở vật chất cho các giảng đường, phòng học. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Trung, Thu (P.TH); Trung (P.QTTB); Thành (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 4 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 06/7/2023

08h30

Họp xét công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ và CĐR đối với sinh viên khóa 61, chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Giang, Hoàng Lan, Oanh, Hà, Tuấn, Huyền (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Thường vụ và đ/c: Thu, Bao (BCH CĐT).

Chủ tịch CĐT
Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh – hương nghiệp ĐHCQ năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Sơn, Bình (P.QLĐT) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB; P.TT, P.TH, P.TC-KT, P.CTCT&QLSV, TT.DVHTĐT, Đoàn TN, Trạm Y tế, đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trường phiên thứ 4. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường.

Chủ tịch CĐT
Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp thống nhất công tác thẩm tra văn bằng đầu vào chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Hậu, Huy (P.TTPC); Vinh, Hậu, Huyền, Tân (TT.ĐTTX).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Đảng ủy trường phiên thường kỳ tháng 7/2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các Đ/c Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch HĐ KH&ĐT), Đ/c Hà (Chủ tịch HĐTV), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Thành (P.QLKH); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Tuấn (ĐTN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Sáu 07/7/2023

10h30

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 thông qua kết quả Xét tuyển kết hợp – Đối tượng 1,2,3. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), cùng các thành viên Ban thường trực HĐTS ĐHCQ năm 2023 theo Quyết định số 136/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/02/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT HĐTS chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Trưởng Ban TTND, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn, cùng các đ/c Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ trực thuộc Trường; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị và Lãnh đạo các Bộ môn, Ban trực thuộc Khoa, Viện trong trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 08/7/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 09/7/2023

08h00

Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp ĐHCQ năm 2023 “NEU Open Day”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 theo Quyết định của Hiệu trưởng, lãnh đạo các Khoa/Viện đào tạo và các thành viên được khoa/viện phân công phụ trách công tác tư vấn tuyển sinh, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Trường, Đoàn thanh niên CSHCM.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2 và khu vực các gian hàng tư vấn tại sảnh G

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

 Thông báo  

– 15h00 thứ Hai, ngày 03/7/2023: Ban Tư vấn tuyển sinh tổ chức bốc thăm vị trí gian hàng của các Khoa/Viện trong sự kiện “NEU OPEN DAY” vào ngày 09/7/2023. Thành phần: Đ/c Đức, Trần Hà, Sơn (P.QLĐT), cùng các đ/c được phân công tham dự bốc thăm của các Khoa/Viện. Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm:  Phòng họp C tầng 5 Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 18h00 thứ Tư, ngày 05/7/2022: Livestream tư vấn tuyển sinh các Chương trình định hướng ứng dụng (POHE) và Phân tích kinh doanh (BA). Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện: Thương mại và Kinh tế quốc tế; Marketing; Du lịch & Khách sạn, Luật. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT, CLC và POHE. Địa điểm: Phòng đọc phong cách cổ điển tầng 2 Thư viện Phạm Văn Đồng. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 09h30 thứ Sáu, ngày 07/7/2023Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Slovakia. Thành phần: Đ/c Tùng, Long, Giang (P.HTQT) và đ/c Bảy (V.ĐTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 609 tầng 6 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 16h00 thứ Sáu, ngày 07/7/2023Ban giao các gian hàng tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 cho các đơn vị để chuẩn bị cho sự kiện “NEU Open Day” vào ngày 09/7/2023. Thành phần: Đ/c Đức, Sơn (P.QLĐT), cùng đại diện các Khoa/Viện đào tạo. Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: Sảnh G giữa A1&A2. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

Ghi chú: