(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 27 năm 2022 (Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2022
(Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 27/6/2022

08h30

Họp ban tổ chức Hội thảo quốc gia “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ trương chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”. Đ/c Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân (P.QLKH); Quỳnh Anh (P.TH); Nghĩa (P.TT); Đông (K.QTKD); Tùng (PSA).

Phó Hiệu Trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h30

Triển khai Chương trình phát triển nhân tài số giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đại diện trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), cùng các đ/c: Thủy, Hoàng (TT.UDCNTT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Thắng, Lan (TT.KN&STXH); Ngọc, Trí Tuấn, Nhân (ĐTN) và giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

10h00

Thương thảo hợp đồng gói thầu thi công cải tạo sửa chữa phòng đọc cổ điển. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân, Tần, Hương (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT) và đại diện nhà thầu.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h30

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu về việc cử đội tham gia giải bóng đá 7 người sinh viên Thủ đô lần thứ I – năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, Hải, Hiền (BM.GDTC); Hà (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT); Hà (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Long (P.TT); Ngọc, Tuấn, Nhân (ĐTN); Hoàn (HSV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba 28/6/2022

07h30

Hội thảo Khoa học quốc gia “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ trương chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban thư ký và các nhà khoa học viết bài, các đại có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h30

Họp triển khai kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS); Thủy (TT.UDCNTT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Hà (P.CTCT&QLSV); Thúy (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Trung, Huy, Đô (P.QTTB); Đức (TT.NNKT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm y tế); Ngọc (ĐTN); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu công tác chuẩn bị tổ chức cho sinh viên ĐHCQ đi học GDQP&AN tại trung tâm GDQP&AN – ĐH Hùng Vương, Phú Thọ học kỳ hè năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.CTCT&QLSV, P.TT; P.QTTB, ĐTN.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 29/6/2022

08h00

Khảo sát các điều kiện chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải dương. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Dũng, Thanh (P.TTPC); Bảo (K.KTH); Xuân (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương

P.TTPC chuẩn bị tài liệu; Xe đón tại Sảnh A1 lúc 06h00

08h30

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch phát hành bộ giáo trình đại cương cho sinh viên chính quy khóa 64. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c: Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu, Đức (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung, Đô (P.QTTB); Tú, Quyên (NXB); Ngọc, Nhân, Phương Linh, Trí Tuấn (ĐTN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ: rà soát kỹ thuật trước khi ban hành chính thức. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Tổ công tác

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về quy trình quản lý email Nhà trường. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng (P.TH); Thúy, Tuyên (P.TCCB); Thủy, Nghị, Dũng, Hiếu (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với Ngân hàng Thế giới về tiến độ Đề xuất vay vốn Dự án Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo của các Trường Đại học Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi, Nhẫm (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Thanh (K.MT,BĐKH&ĐT); Cương (K.KHPT); Giang (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ nộp báo cáo Kiểm định cơ sở giáo dục FIBAA và hoàn thiện báo cáo kiểm định 5 chương trình của TTKĐ Thăng Long. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Tùng, Giang (P.HTQT); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h45

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 chương trình EBBA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

    Thứ Năm 30/6/2022 

08h00

Hội thảo Khoa học “Kinh doanh nông sản Việt: Từ giải pháp phát triển hệ sinh thái nông nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh hội nhập”. Ban Giám hiêu. Đảng uỷ, Hội đồng Trường, Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Ban tổ chức Hội thảo; Cán bộ, giảng viên K.BĐS&KTTN, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, Đại biểu có giấy mời và các CBGV, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

BTC Hội thảo chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo khoa học Quốc gia “Tác động của phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội đến kinh tế xã hội khu vực lân cận”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên BTC Hội thảo theo Quyết định của Hiệu trưởng, và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

BTC Hội thảo chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với Sở GD&ĐT, Sở KHCN và Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (Phó Bí thư ĐU); Hà, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Thành (V.ĐTSĐH); Thành (P.QLKH); Quang, V.Anh (K.ĐHTC); Dũng (P.TTPC); Bảo (K.KTH); T.Anh (TT.TVKT&QTKD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu,
Xe đón tại Sảnh A1 lúc 12h30

16h00

Tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Đại học Saxion, Hà Lan. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Trường, Thành, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

   Thứ Sáu 01/7/2022

08h00 – 11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

08h30

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Cường (Chủ nhiệm UBKT ĐU), cùng các đ/c: Hiếu (Phó Chủ nhiệm UBKT ĐU); Ngọc, Nam, Thuý (Ủy viên UBKTĐU); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Đảng uỷ khối các trường ĐH, CĐHN

Trường Đại học Thương Mại, Hà Nội

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Chương trình biểu dương con viên chức và người lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu; BCH Công Đoàn, Ban đời sống, Ban nữ công Công đoàn trường, Ban TV ĐTN, Hội CCB, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, Chủ tịch công đoàn bộ phận cùng các CBVC, các cháu là con CBCV trường và các đồng chí quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

VP.CĐ Ban nữ công chuẩn bị

10h00

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch triển khai xếp hạng University Impact và xếp hạng QS Stars. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

19h00

Chương trình Dạ hội chia tay sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE Khóa 60. Ban Giám hiệu, Ban Quản lý Chương trình TT,CLC&POHE; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.CTCT&QLSV, ĐTN; V.ĐTTT,CLC&POHE; cùng các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 02/7/2022

   

Chủ Nhật 03/7/2022

   

Thông báo

– 00h00 thứ Hai ngày 27/6/2022Từ 00h00, ngày 26/6/2022 đến 24h00, ngày 15/7/2022, mở hệ thống tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy theo hình thức trực tuyến (online) dành cho đối tượng xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và đối tượng xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường ĐH KTQD năm 2022. Thành phần: Bộ phận thường trực tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng. Bùi Đức Triệu, TP.QLĐT (UVTT HĐTS) https://xtkh.neu.edu.vn/tuyen-sinh Bộ phận thường trực tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng chuẩn bị tài liệu.
– 16h00 thứ Tư ngày 29/6/2022: Họp Tổ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ xét tuyển kết hợp ĐHCQ năm 2022. Thành phần: TS. Lê Anh Đức (Phó trưởng phòng), cùng các thành viên Tổ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS. Lê Anh Đức Phó Trưởng phòng P.QLĐT – Tổ trưởng.Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
– 16h00 thứ Tư ngày 29/6/2022: NCS. Nguyễn Thị Vân bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại sau M&A ở Việt Nam theo các chỉ tiêu trong mô hình CAMELS”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Sáu ngày 01/7/2022: NCS. Trần Thị Minh Thư bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng tới sự sẵn lòng chi trả cho dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (QTKD bất động sản), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
       Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ