(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 27 năm 2021 (Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2021
(Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 28/6/2021

08h00

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình về việc phối hợp chuẩn bị công tác kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh (P.TT-PC); Nhượng (P.TCCB); Dũng (P.CTCT&QLSV); Xuân (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu
Xe đón sảnh A1 lúc 06h00

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng  Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng quy định hoạt động của Trạm Y tế. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Trạm Y tế chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp về Dự án phần mềm tổng thể.
ONLINE/ OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà (P.TCKT); Trung, Hiền (P.QTTB); Nhượng, Tuyên (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và Đại diện công ty PSC.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng quy chế đánh giá, phân loại lao động. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 29/6/2021

08h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy khối về triển khai nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về ” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Chuyên đề năm 2021. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường); Đ/c Chương (Hiệu trưởng); Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng); Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng); Đ/c Nhượng (TVĐU); Đ/c Hà (P.CTCT&QLSV).

Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Hội trường tầng 2 nhà G3, Trường ĐH Xây dựng

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung
Xe đón sảnh A1 lúc 08h15

09h30

Họp Tổ công tác nghiên cứu thí điểm phương thức thi trắc nghiệm trên LMS có giám sát qua Teams. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Đức (P.QLĐT); Hưng (K.Toán) và các thành viên Tổ công tác.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT, P. KT&ĐBCLGD chuẩn bị

14h00

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban Giám hiệu về việc hỗ trợ NCS công bố quốc tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thành, Hưng, Thắng (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2/2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/02/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh (E-BBA) đợt 2 năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số: 82/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/02/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

16h00

Báo cáo Ban Giám hiệu về công tác giảng đường cho năm học mới.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT), Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB; TT.UDCNTT; Đại diện lãnh đạo và cán bộ bố trí thời khóa biểu của đơn vị: V.ĐTTT, CLC&POHE, V.QTKD, V.ĐTQT, K.ĐHTC, V.ĐTSĐH; TT.ĐTTX; Đại diện ban quản lý/điều hành các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị quản lý đào tao chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Tư 30/6/2021

08h30

Hội nghị giao ban công tác Quý II và sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội trường A Bộ GDĐT

10h30

Họp Tổ công tác rà soát, hoàn thiện Quy chế Văn thư lưu trữ.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu,  TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Phòng Quản lý đào tạo Báo cáo thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy về kết quả đăng ký xét tuyển kết hợp năm 2021 và kết qủa bàn giao phần mềm tuyển sinh PSC và Trường.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo Quyết định số 744/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/11/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng đề án chuyển đổi mô hình Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Triển khai công tác thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho K62; Thi học kỳ hè và thi học kỳ 2 (đợt II) cho các K60 trở về trước.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Triệu, Đức (P.QLĐT); Đại diện lãnh đạo các Khoa viện đào tạo, lãnh đạo các Bộ môn.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, KT&ĐBCLGD, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 01/7/2021

08h00

Chương trình họp báo “Giới thiệu chuỗi hoạt động ngày hội Công nghệ Giáo dục – EDUTECH 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Ngọc (Đoàn TN); Lan (TT.KN&STXH), Đại diện Bộ KH&CN.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

08h30

Tập huấn công tác coi thi học kỳ theo hình thức tự luận có giám sát qua Teams. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và các thành viên ban coi thi là giảng viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 612 tầng 6 Nhà A2

TT.UDCNTT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp tổ công tác xây dựng Đề án “Xếp hạng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P. QLĐT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng lộ trình học tiếng Anh cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh & POHE.  ONLINE/OFFLINE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác theo Quyết định 506/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/7/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h30

Họp Hội đồng văn bằng Trường sửa đổi, bổ sung mẫu Bảng điểm cuối khóa Đại học chính quy.
ONLINE/OFFLINE
Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng văn bằng Trường và các thư ký Hội đồng văn bằng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường.
ONLINE/OFFLINE.
Tập thể Lãnh đạo, cùng thành viên các Tổ công tác xây dựng Quy chế, Quy định theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB và các đơn vị chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Sáu 02/7/2021

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ tháng 7/2021. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

08h30

Hội nghị Đảng ủy thường kỳ tháng 7/2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h30

Họp Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Hòa Bình. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh (P.TT-PC) và các đ/c được điều động theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng 1, Thư viện Phạm Văn Đồng

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp về Đề án Trường Khoa học Công nghệ.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy (P.TCCB); Thế, Huy (K.TKT); Tuấn, Yên, Lâm, Hoàn (V.CNTT&KTS); Bích, Quang (K.TK); Thủy (TT.UDCNTT);  Cương (K.KHPT); Thanh (K.MTBĐKH &ĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TTUDCNTT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Bảy 03/7/2021

   

Chủ Nhật 04/7/2021

   

Thông báo

– 14h00 thứ Hai ngày 28/6/2021: Tiếp nhận kết quả xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2/2021 từ các khoa/viện theo Kế hoạch số: 793/KH-ĐHKTQD ngày 05/5/2021. Thành phần:PGS.TS. Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng P.QLĐT), cùng các Khoa, Viện đào tạo. Chủ trì: PGS.TS. Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng P.QLĐT.Địa điểm:Phòng 210 tầng 2 Nhà A1.Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Bảo vệ Luận án

 –08h30, thứ Ba ngày 29/06/2021: NCS. Nguyễn Thị Anh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định cho con đi du học nước ngoài của phụ huynh học sinh”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
– 16h00, thứ Ba ngày 29/06/2021: NCS. Lê Thị Hồng Thúy bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của chất lượng thể chế đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học, mã số: 9310101. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
– 14h00, thứ Tư ngày 30/06/2021: NCS. Cao Hoàng Long bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Năng suất lao động và các nhân tố tác động đến năng suất lao động ngành công nghiệp thực phẩm ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học, mã số: 9310101. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
– 16h00, thứ Bảy ngày 03/07/2021: NCS. Nguyễn Quốc Hưng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nhân tố ảnh hưởng tới ý định áp dụng kế toán quản trị hiện đại trong các doanh nghiệp ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
                                          Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                            Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: