(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 26 năm 2024 (Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2024
(Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 24/6/2024

09h00

Khoa Kinh tế học báo cáo Ban Giám hiệu về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế: Internationalization of Higher Education: Best practices in research and student exchange program in business and economics. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Sơn (Trường KT và QL công); Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH); Tùng, Long (P.HTQT); Chi (P.TCKT), Dũng, (P.TH); Nghĩa, Long (P.TT); Trung (P.QTTB); Thế Anh, Nga (KTH) và các thành viên tham gia tổ chức Hội thảo.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

09h00

Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam và biểu dương thành tích học tập năm học 2023-2024 của các cháu học sinh là con của viên chức, người lao động Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, BCH CĐ Trường, Trưởng CĐ các đơn vị, Tổ nữ công các đơn vị, các đoàn viên công đoàn có con được khen thưởng năm 2024.

Phó Chủ tịch CĐT Phạm Thị Huyền

Hội trường A – Nhà Văn hóa

VP.Đ-ĐT, BNC chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Thạc sĩ quốc tế IMD@NEU năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Tùng (P.HTQT); Thành, Giang, Bảy (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp lấy ý kiến Đề xuất đàm phán LKĐTVNN Chương trình Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh 2+2 với ĐH BOISE STATE, Hoa Kỳ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Giang, Lan, Vân (V.ĐTQT); Tùng, Long, Quỳnh Anh, Trang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Đức (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 20). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng Trường và các đồng chí có giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Ba 25/6/2024

07h00

Lễ ra quân Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Bắc Ninh. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn); Lợi (Hiệu trưởng – Trường QTKD); Hà (Hiệu trưởng – Trường KT&QLC); Huy (Hiệu trưởng – Trường CN); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT) và Trưởng các đơn vị trong Trường, các cán bộ, viên chức thuộc Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Bộ GD&ĐT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sảnh Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

08h15

Khai mạc đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA, đợt 1 năm 2024. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Giám đốc dự án (FIBAA), Đoàn ĐGN, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường, Trưởng các đơn vị chức năng, Lãnh đạo và giảng viên (tham gia phỏng vấn phiên 2) của các đơn vị: K.QTKT, K.DL&KS, V.QTKD, V.ĐTSĐH và các đ/c: Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT), cùng bộ phận truyền thông kiểm định, bộ phận hậu cần kiểm định, viên chức P.KT&ĐBCLGD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Phiên 1A: Phỏng vấn đội ngũ quản lý các chương trình đào tạo Nhóm 1 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 502 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Phiên 1B: Phỏng vấn đội ngũ quản lý các chương trình đào tạo Nhóm 3 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 503 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

13h00

Lãnh đạo Trường gặp gỡ Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Bắc Ninh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Đoàn công tác.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Các điểm thi tại Bắc Ninh

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Phiên 2A: Phỏng vấn đội ngũ giảng viên các chương trình đào tạo Nhóm 1 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 502 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Phiên 2B: Phỏng vấn đội ngũ giảng viên các chương trình đào tạo Nhóm 3 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 503 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Tọa đàm “BÍ QUYẾT CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG TRONG KỶ NGUYÊN AI”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng KH&ĐT; Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Khoa/Viện các trường: Công nghệ, Kinh tế và Quản lý công, Kinh doanh và các CBGV, cựu học viên và cựu sinh viên, các doanh nghiệp và tổ chức KT-XH và những người quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

16h30

Phiên 3A: Phỏng vấn người học và cựu người học các chương trình đào tạo Nhóm 1 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 502 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h30

Phiên 3B: Phỏng vấn người học và cựu người học các chương trình đào tạo Nhóm 3 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 503 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

17h00

Kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký XTKH và đóng hệ thống (17h00, ngày 25/6/2025) theo Thông báo số 1088/TB-ĐHKTQD ngày 23/5/2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà, Huy Giang (P.QLĐT) và Tổ CNTT tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

https://xtkh.neu.edu.vn/tuyen-sinh

TT.HĐTS và Tổ CNTT tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 26/6/2024

08h30

Phiên 4: Phỏng vấn đội ngũ hỗ trợ và vận hành các chương trình đào tạo Nhóm 1 & 3 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 501 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

11h00

Khảo sát cơ sở vật chất của Trường – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Giám đốc dự án (FIBAA), Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các đ/c; Nghĩa, Ngọc, Linh, Tuấn Anh (P.TT); Toại, Tuấn (P.KT&ĐBCLGD); Tùng, Giang (P.HTQT); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT) và lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB; TT.UDCNTT; TT.TTTV; TT.DVHTĐT; Trạm Y tế; PSA.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Theo yêu cầu của Đoàn ĐGN: Tòa A1, A2; GĐ B,C,D; Thư viện; Ký túc xá; Trạm Y tế; Hệ thống phần mềm quản trị đại học

P.KT&ĐBCLGD và các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu

13h30

Phiên phỏng vấn dự phòng số 1 – Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA – Nhóm 1. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 502 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

13h30

Phiên phỏng vấn dự phòng số 2 – Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA – Nhóm 3. Đoàn Đánh giá ngoài, cùng các thành viên tham gia phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 503 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập thể lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Phát triển về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng) và Tập thể lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Phát triển.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập thể lãnh đạo Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng) và Tập thể lãnh đạo Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h45

Bế mạc Đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA, đợt 1 năm 2024. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Giám đốc dự án (FIBAA); Đoàn ĐGN, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường; Trưởng các đơn vị chức năng; lãnh đạo và giảng viên (tham gia phỏng vấn phiên 2) của các đơn vị: K.QTKT, K.DL&KS, V.QTKD, V.ĐTSĐH và các đ/c: Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT), cùng bộ phận truyền thông kiểm định; bộ phận hậu cần kiểm định; viên chức P.KT&ĐBCLGD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 27/6/2024

 

   

 

 

 

Thứ Sáu 28/6/2024

08h00 – 11h00

Tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH, VP.Đ-ĐT.

Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

09h00

Ban tuyển sinh xét tuyển kết hợp Báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả tiếp nhận, rà soát, xử lý hồ sơ XTKH ĐHCQ năm 2024. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà, Huy Giang (P.QLĐT); Lâm, Thảo (Tổ CNTT Tuyển sinh); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị Tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ĐHCQ đợt tháng 6/2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ĐHCQ năm 2024 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh, xét trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh E-MBA Khóa 23 đợt 1 năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 391/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/5/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2024 xét trúng tuyển Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 14. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Hưởng, Thắng, Hoa, Hòa  (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hà (Trường KT&QLC); Lợi (Trường KD); Huy (Trường CN); Đức (TT.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp tổng kết hoạt động đánh giá ngoài Đợt 1 và chuẩn bị đánh giá ngoài Đợt 2 – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Q.Anh (P.TH); Bảo (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng, Giang (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Huê (Y tế); Thìn (TT.DVHTĐT); Tuấn, Kim Anh (Đoàn TN); Thế (K.Toán); Ánh (V.KTKT); Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 29/6/2024

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 30/6/2024

 

   

 

 

 

Thông báo
– 15h00 thứ Ba, ngày 25/6/2024: Họp Tổ CNTT tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 chuẩn bị cho công tác chạy xét tuyển đợt 1 (xét tuyển sớm – XTKH đối tượng 1&2). Thành phần: Đ/c Đức, Hoàng Hà, Huy Giang, Minh (P.QLĐT); Lâm, Thảo (Tổ CNTTTS). Chủ trì: TS. Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng phụ trách P.QLĐT – UVTT HĐTS. Địa điểm: Phòng 213 Nhà A1. Thư ký HĐTS chuẩn bị tài liệu.
– 11h00 thứ Tư, ngày 26/6/2024: Mở hệ thống cho thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký XTKH vào ĐHCQ năm 2024 điều chỉnh, cập nhật số báo danh trong kỳ thi TN THPT năm 2024 từ 11h00, ngày 26/6/2024 đến 17h00, ngày 30/6/2024. Thành phần: Đ/c Đức (P.QLĐT), cùng Tổ CNTT tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS. Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng phụ trách P.QLĐT – UVTT HĐTS. Địa điểm: Phòng 213 Nhà A1. Thư ký HĐTS chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
 09h00 thứ Hai, ngày 24/6/2024: NCS. Triệu Văn Chúc bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn tại Vùng Đồng bằng sông Hồng”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00 thứ Tư, ngày 26/6/2024: NCS. Nguyễn Thị Diệu Thúy bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của quản trị công ty đến chất lượng lợi nhuận kế toán của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P502 Nhà A2.
– 16h00 thứ Năm, ngày 27/6/2024: NCS. Nguyễn Thu Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 15h00 thứ Sáu, ngày 28/06/2024: NCS. Lê Văn Khương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phát triển tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 09h00 thứ Bảy, ngày 29/6/2024: NCS. Nguyễn Thị Nga bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu rủi ro lan tỏa của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 08h00 Chủ Nhật, ngày 30/6/2024: NCS. Trương Ngọc Anh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của phong cách lãnh đạo tới hạnh phúc của người lao động: Nghiên cứu tại các trường đại học ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P502 Nhà A2.
– 09h00 Chủ Nhật, ngày 30/6/2024: NCS. Lê Thùy Dương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Transmission of CSR practices and values in buyer-supplier relationships: A study of garment companies in Vietnam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (E-PhD), mã số: 9340101. Địa điểm: P.501 Nhà A2.
– 13h30 Chủ Nhật, ngày 30/6/2024: NCS. Nguyễn Đức Thắng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của sự hài lòng trong công việc đến cam kết với tổ chức của công nhân sản xuất tại các doanh nghiệp khai thác than hầm lò Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 15h30 Chủ Nhật, ngày 30/6/2024: NCS. Trần Thăng Long bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực thành tích cao và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 Chủ Nhật, ngày 30/6/2024: NCS. Nguyễn Thị Thảo bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tiếp cận entropy trong tối ưu hóa danh mục đầu tư – Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P502 Nhà A2.
– 17h30 Chủ Nhật, ngày 30/6/2024: NCS. Nguyễn Vân Anh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “From uncertainty to impulsive buying: The roles of unmindfulness and afterlife beliefs”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (E-PhD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
                                            Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                          Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: