(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 26 năm 2022 (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2022
(Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 20/6/2022

08h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ mua máy tính, máy chiếu và hệ thống camera quan sát bảo vệ toàn bộ khuôn viên trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Đô, Tú (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị giảng đường D2. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Đô, Tú (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Hiếu, Giang, Oanh (V. ĐTQT); Thủy, Cường, Hiếu (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB, V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường  (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án cơ sở 2 tại Hà Nam. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và đơn vị tư vấn kiến trúc.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị theo phân công

14h00

Báo cáo tình hình triển khai giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Hà (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Vân, P.Thảo, B.Thảo (P.QLKH); Hà (P.CTCTQLSV); Ngọc (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên hệ đào tạo Từ xa đợt 1 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Tiếp và làm việc với công dân phường Đồng tâm về việc giải quyết Đơn thư kiến nghị của các hộ dân phường Đồng Tâm. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), đại diện UBND phường Đồng Tâm, đại diện Tổ dân phố, cùng các đ/c: Trung, Thanh (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 21/6/2022

09h00

Họp Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo tập huấn về bảo đảm chất lượng đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học. Ban Giám hiệu, Đại diện Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục & Đào tạo), cùng các đ/c: Thắng, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Hà (P.TCKT); Ngọc (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT); Lâm (V.CNTT&KTS).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp báo cáo kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên ĐHCQ khóa 58 trở về trước đợt tháng 6/2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thùy, Diệp (K.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 22/6/2022

08h00

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Toàn thể Viên chức, người lao động, sinh viên trong Trường, Đội Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cơ sở và đơn vị PSA.

Công an PCCC&CNCH Q.Hai Bà Trưng

Hội trường A2

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

08h00

Làm việc với FiinGroup về chương trình Nghiên cứu khoa học. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH); Long (P.TT); Ngọc (Đoàn TN); Nhân (K.KT&QLNN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

08h30

Tọa đàm khoa học về Low-carbon Economy (Kinh tế các bon thấp) với Viện Nghiên cứu Năng lượng bền vững Đài Loan.
(OFFLINE/ONLINE).
Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Tùng, Trang, Quỳnh Anh (P.HTQT); Trường, Thu (K.MT,BĐKH&ĐT), Đại diện lãnh đạo P.QLKH và nhóm nghiên cứu Dự án Đài Loan.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.MT, BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h00

Làm việc với Ngân hàng Thế giới về tiến độ Đề xuất vay vốn Dự án Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo của các Trường Đại học Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi, Nhẫm (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Thanh (K.MT,BĐKH&ĐT); Cương (K.KHPT); Giang (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Làm việc với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng, Lan (TT.KN&STXH); Hà (P.CTCT&QLSV); Ngọc (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Số 6 Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết.

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu
Xe đón sảnh A1 lúc 09h15

14h00

Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra, Kiểm tra kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng Toàn thể viên chức P.TT-PC và các thành viên được điều động theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

    Thứ Năm 23/6/2022 

08h30

Tọa đàm: “Nâng cao năng lực tư vấn chính sách cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hưng, Hoàn (P.QLKH); Các đ/c có giấy mời và các giảng viên, viên chức quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp và làm việc với Phó Hiệu trưởng Trường Đại học California Riverside, Hoa Kỳ về các cơ hội hợp tác. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT).

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

  Thứ Sáu 24/6/2022

08h30

Tọa đàm khoa học về Low-carbon Economy (Kinh tế các bon thấp) với Viện Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Quốc gia Đài Bắc, Đài Loan. (OFFLINE/ONLINE). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Tùng, Trang, Quỳnh Anh (P.HTQT); Trường, Thu (K.MT,BĐKH&ĐT), Đại diện lãnh đạo P.QLKH và nhóm nghiên cứu Dự án Đài Loan.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.MT, BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Bảy 25/6/2022

   

Chủ Nhật 26/6/2022

   

Thông báo
– 08h30 thứ Ba ngày 21/6/2022: Gặp mặt nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng các cá nhân, đơn vị trong trường). Chủ trì: TS. Vũ Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Truyền thông. Địa điểm: Phòng 1012, tầng 10 Nhà A1. P.TT chuẩn bị tài liệu.
– 08h30 thứ Ba ngày 21/6/2022: Gặp mặt nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng các cá nhân, đơn vị trong trường). Chủ trì: GS.TS Lê Quốc Hội, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Địa điểm: Phòng 1406, tầng 14 Nhà A1. TC.KT&PT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Ba ngày 21/6/2022: Làm việc với Trường ĐH Hà Bắc – Trung Quốc về các chương trình hợp tác giữa hai Trường. Thành phần: Đ/c Long, Quỳnh Anh (P.HTQT); Tuấn (V.CNTTKT);  Thùy (K.NNKT). Chủ trì: TS.Phạm Sỹ Long – Phó trưởng phòng- P.HTQT. Đia điểm: ONLINE. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

 09h00 thứ Tư ngày 22/6/2022: Tập huấn các chức năng phần mềm QLĐT – PSC-UIS cho các cán bộ quản lý đào tạo đại học chính quy (các chức năng dành cho các chuyên viên phòng quản lý đào tạo). Thành phần: Đ/c Đức, Huy Giang, Hoàng, Hoàng Hà, Ngân Giang, Cường, Trần Hà, Minh, Lê Hà (P.QLĐT); Hoàng Anh, Minh, Bảo, Hằng (PSC). Chủ trì: TS. Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng – P.QLĐT. Địa điểm: Phòng 211 tầng 2 Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Tư ngày 22/6/2022: Tập huấn các chức năng phần mềm QLĐT – PSC-UIS cho các cán bộ quản lý đào tạo đại học chính quy (các chức năng dành cho các chuyên viên phòng quản lý đào tạo). Thành phần: Đ/c Đức, Huy Giang, Hoàng, Hoàng Hà, Ngân Giang, Cường, Trần Hà, Minh, Lê Hà (P.QLĐT); Hoàng Anh, Minh, Bảo, Hằng (PSC). Chủ trì: TS. Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng – P.QLĐT. Địa điểm: Phòng 211 tầng 2 Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 09h00 thứ Năm ngày 23/6/2022: Tập huấn các chức năng phần mềm QLĐT – PSC-UIS cho các cán bộ quản lý đào tạo đại học chính quy (các chức năng dành cho viện Đào tạo quốc tế). Thành phần: Đ/c Đức, Huy Giang, Minh (P.QLĐT); Hoàng Anh, Minh, Bảo, Hằng (PSC) và các cán bộ quản lý đào tạo chương trình khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) của Viện Đào tạo quốc tế. Chủ trì: TS. Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng – P.QLĐT. Địa điểm: Văn phòng – Viện Đào tạo quốc tế. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Năm ngày 23/6/2022: Tập huấn các chức năng phần mềm QLĐT – PSC-UIS cho các (các chức năng dành cho các khoa/viện, bộ môn). Thành phần: Đ/c Đức, Huy Giang, Minh (P.QLĐT); Hoàng Anh, Minh, Bảo, Hằng (PSC). Chủ trì: TS. Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng – P.QLĐT. Phòng 611 Nhà A2. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Bảy ngày 25/6/2022: Vòng 10 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ nhất). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải. Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị theo phân công.
– 00h00 chủ Nhật ngày 26/6/2022 đến 24h00, ngày 15/7/2022: Mở hệ thống tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy theo hình thức trực tuyến (online) dành cho đối tượng xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và đối tượng xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường ĐH KTQD năm 2022.Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu, cùng Bộ phận thường trực tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng P.QLĐT (UVTT HĐTS) https://xtkh.neu.edu.vn/tuyen-sinh Bộ phận thường trực tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 Chủ Nhật ngày 26/6/2022: Vòng 10 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ hai). Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Thành phần: Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị theo phân công.

Bảo vệ Luận án
– 16h00, thứ Hai ngày 20/6/2022: NCS. Nguyễn Hữu Trúc bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Mối quan hệ giữa quản trị công ty và mức độ chấp nhận rủi ro tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 08h30, thứ Ba ngày 21/6/2022: NCS. Lê Vân Chi bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp siêu nhỏ của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00, thứ Tư ngày 22/6/2022: NCS. Đỗ Quỳnh Chi bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến của kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
    Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ