(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 26 năm 2021 (Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2021
(Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 21/6/2021

14h00

Họp Ủy ban định hướng của Trung tâm Pháp Việt.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Đồng Giám đốc TT.CFVG), cùng các thành viên của Ủy ban định hướng CFVG.

Đồng Giám đốc TT.CFVG Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.CFVG chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h00

Họp Ban tiếp nhận quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng, Thu (VP.Đ-ĐT), cùng các đ/c: Hà, Phương, Dũng, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Ngọc (Đoàn TN); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Huê (Trạm Y tế); Quỳnh Anh (P.TH) và đại diện Hội SV.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 22/6/2021

09h00

Hướng dẫn nội dung tổng kết năm học 2020-2021.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng, Quỳnh Anh, Thu (P.TH); Nhượng, Thúy, Thành (P.TCCB); Thành, Vân, Thanh (P.QLKH) và đại diện lãnh đạo các đơn vị.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH, P.TCCB, P.QLKH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, khóa 17, Kỳ Mùa thu 2021 – đợt xét tuyển 1.
ONLINE/ OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thùy (K.NNKT); Tùng (P.HTQT); Đảm, Thục Anh, Giang, Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

14h00

Họp Tổ công tác rà soát, hoàn thiện Quy chế Văn thư lưu trữ.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu,  TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h30

Họp Tổ công tác sửa đổi Quy chế kiêm giảng, thỉnh giảng.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h30

Họp triển khai thực hiện gói thầu G03.2 và G03.3 thuộc Dự án thư viện điện tử. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Sen, Kiên (TT.TTTV); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Phượng (V.ĐTTTCLC&POHE).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 23/6/2021

08h00

Họp Tiểu ban rà soát, cập nhật chương trình Chất lượng cao chuyên ngành Kiểm toán.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ánh, Hùng, Hoa, Thuận, Cường, Quang, Tuấn, Nga (V.KT-KT); Ngọc, Hà, Loan (V.ĐTTT,CLC&POHE) và đại diện ACCA.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu,  TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

08h00

Họp sơ kết công tác tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức thi trực tuyến, tháng 6/2021 và thống nhất quy trình thi trực tuyến cho học kỳ 2 của K62 và kỳ hè. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TTPC); Triệu, Đức (P.QLĐT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT& ĐBCLGD, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h30

Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh báo cáo kế hoạch tổ chức thi học kỳ theo hình thức trực tuyến.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLĐT); Thủy (TT.UDCNTT) và các đ/c trong ban điều hành các chương trình bằng tiếng Anh hệ chính quy tiêu chuẩn của trường.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT& ĐBCLGD, TT.UDCN TT và các chương trình  chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Hợp tác quốc tế Báo cáo Ban Giám hiệu về đề xuất đàm phán liên kết đào tạo với Đại học Waikato, New Zealand.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT; Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Lợi, Ngọc (V.TM&KTQT); Nghị (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, V.TMKTQT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp Ban biên tập Bộ Quy định quản lý của Trường.
ONLINE/OFFLINE.

 

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban biên tập theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu,  TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo về công tác kiểm kê tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h30

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Thông tin Thư viện. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB) và toàn thể viên chức Trung tâm Thông tin Thư viện.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

16h00

Thương thảo Hợp đồng gói Kiểm toán Dự án thư viện điện tử. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h30 Họp Tập thể lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo trường, cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 24/6/2021

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng đề án chuyển đổi mô hình Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu kết quả xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về giáo trình và tài liệu học tập tại Trường.
ONLINE/ OFFLINE.
Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 177/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức VLVH theo học chế tín chỉ.
ONLINE/ OFFLINE.
Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 21/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/01/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h30

Họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập cho chương trình đào tạo đại học hình thức VLVH.
ONLINE/ OFFLINE.
Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 22/QĐ-ĐHKTQD, ngày 09/01/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

11h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học hình thức VLVH.
ONLINE/ OFFLINE.
Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 24/QĐ-ĐHKTQD, ngày 09/01/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường.
ONLINE/OFFLINE.
Tập thể Lãnh đạo, cùng thành viên các Tổ công tác xây dựng Quy chế, Quy định theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB và các đơn vị chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Sáu 25/6/2021

08h00 – 11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P. TT-PC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

09h00

Báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch tham gia xếp hạng đại học.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Hội (Tạp chí KT&PT); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Bảy 26/6/2021

   

Chủ Nhật 27/6/2021

09h30

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 4 năm 2021 tại TP. Hồ Chí Minh. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Ban Giám hiệu, TT.ĐTTX, Các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h30

Lễ bế giảng và công bố Quyết định tốt nghiệp cho sinh viên sinh viên hệ Đào tạo Từ xa. Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, Các đồng chí có giấy mời và các Tân cử nhân.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 00h00 thứ Ba ngày 01/6/2021 đến 24h00 thứ Tư ngày 30/6/2021: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo hình thức trực tuyến (online). (Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://www.xtkh.neu.edu.vn hoặc https://xtkh.neu.edu.vn), không phải gửi hồ sơ bản cứng về trường). Thành phần:PGS.TS. Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng Quản lý đào tạo), cùng toàn thể các thành viên Ban tuyển sinh theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng. Địa điểm:ONLINECác đơn vị chuẩn bị theo phân công.
– 08h00 ngày 22/6/2021 đến ngày 24/6/2021: Rà soát các điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên ĐHCQ đợt 2/2021 theo Kế hoạch số: 793/KH-ĐHKTQD ngày 05/5/2021. Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng), Phòng Quản lý đào tạo và Khoa, Viện đào tạo cùng các đơn vị liên quan. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo. Địa điểm: ONLINE. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 10h00 thứ Ba ngày 22/6/2021: Tiếp nhận phần mềm xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp. Thành phần:Tổ CNTT, Ban tuyển sinh đại học chính quy; đại diện lãnh đạo TT.UDCNTT; đại diện lãnh đạo Phòng QLĐT; Công ty PSC. Chủ trì:TS Phạm Xuân Lâm, Tổ trưởng tổ CNTT, Ban tuyển sinh ĐHCQ. Địa điểm:ONLINE.Tổ CNTT, Ban tuyển sinh ĐHCQ chuẩn bị tài liệu.
– 18h00 thứ Ba ngày 22/6/2021: Tư vấn tuyển sinh trực tuyến các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE. Thành phần:TS. Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng CBVC Viện ĐTTT, CLC & POHE, đại điện khách mời. Chủ trì: TS. Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng. Địa điểm:Thư viện Phạm Văn Đồng.V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 16h00, thứ Ba ngày 22/06/2021NCS. Phùng Chí Cường bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tốc độ cao – nghiên cứu trường hợp tỉnh Vĩnh Phúc”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp, mã số: 9620115. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. Hình thức: Trực tuyến. Nội dung luận án và phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www.sdh.neu.edu.vn, Đào tạo>Tiến sĩ.
– 09h00, thứ Bảy ngày 26/06/2021: NCS. Nguyễn Quang Phi bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu sự phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm), mã số: 9340201. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. Nội dung luận án đăng tải trên www.sdh.neu.edu.vn, Đào tạo> Tiến sĩ.
                                     Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                        Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: