(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 25 năm 2024 (Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM 2024
(Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 17/6/2024

08h30

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Warmadewa, Indonesia. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (Trường KT&QLC); Tùng (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH);  Nghĩa (P.TT); Ánh (V.KT-KT); Cảnh (V.PTBV); Trường, Nam, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp và làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Waikato, New Zealand. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lợi (Hiệu trưởng Trường KD); Tùng, Giang (P.HTQT); Hà, Ngọc, Đức (V.TM&KTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2024. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Hưởng, Thắng, Hoa, Quang, Nhung (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Tập huấn phỏng vấn trong hoạt động Đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đối tượng người học và cựu người học. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); đại diện lãnh đạo các đơn vị có CTĐT được kiểm định; điều phối viên CTĐT; người học và cựu người học theo Danh sách đã đăng ký.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Ông Jack WU – Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Kinh tế ứng dụng và Phát triển xã hội, Khoa Tài chính công, Trường Đại học Chengchi, Đài Bắc, Đài Loan. Đ/c Hà (Hiệu trưởng Trường Kinh tế và Quản lý công), cùng các đ/c: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT).

Hiệu trưởng Trường Kinh tế và Quản lý công Đỗ Thị Hải Hà

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Kiểm tra công tác đào tạo GDQP&AN cho sinh viên VLVH khóa 56 tại Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô HN. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 177/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/3/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.

16h00

Lễ Bế mạc giải bóng đá, bóng rổ sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh & POHE năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.CTCT&QLSV, ĐTN và các đồng chí trong Ban Quản lý chương trình TT,CLC&POHE, BM.GDTC,  V.ĐTTTCLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân bóng rổ – KTX ĐHKTQD

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 18/6/2024

08h30

Tập huấn phỏng vấn trong hoạt động Đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đối tượng viên chức các đơn vị chức năng và viên chức vận hành các CTĐT. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Ban Giám hiệu họp với Trường Công nghệ về Đề án tổ chức các khoá học bổ sung kiến thức cho sinh viên. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Huy (Hiệu trưởng Trường CN); Tuấn (Phó Hiệu trưởng Trường CN); Hoàng (Trường CN); Đức (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Đức (TT.UDCNTT); Dũng (P.TTPC); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Trường CN, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

11h00

Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế báo cáo Ban Giám hiệu về việc xây dựng chương trình đào tạo các ngoại ngữ (tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung) cho sinh viên của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức (TT.UDCNTT); Thuỳ (K.NNKT); Trung (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát về Tự chủ, quản trị đại học và Chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường), Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 19/6/2024

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn trường về công tác quy hoạch cán bộ (Bước 1_23/28, Bước 1,2_28/33). Đ/c Đồng (Chủ tịch Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn trường.

Chủ tịch CĐ Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

BTC, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn trường về công tác quy hoạch cán bộ (Bước 2_23/28, Bước 3_28/33). Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Chủ tịch CĐ Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

BTC, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét công nhận hoàn thành tập sự. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h15

Hội Ban Chấp hành Công đoàn trường về công tác quy hoạch cán bộ (Bước 3_23/28, Bước 4_28/33). Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn trường.

Chủ tịch CĐ Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

BTC, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

11h15

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn trường về công tác quy hoạch cán bộ (Bước 4_23/28, Bước 5_28/33). Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Thường vụ Công đoàn trường và các đ/c: Bao, Thu (BCH CĐT).

Chủ tịch CĐ Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

BTC, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Rà soát công tác chuẩn bị Đánh giá ngoài phục vụ kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Q.Anh (P.TH); Bảo (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng, Giang (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Huê (Y tế); Thìn (TT.DVHTĐT); Tuấn (Đoàn TN); Hưởng (V.ĐTSĐH); Hương (V.QTKD); Tùng (K.QTKD); Thế (K.Toán); Ánh (V.KTKT); Hoàng (K.DL&KS); Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 20/6/2024

08h30

Tập huấn Tự đánh giá chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA, đợt 2 năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Hoàng (K.DL&KS) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.ĐTTT,CLC&POHE, V.ĐTSĐH, V.TM&KTQT, V.NHTC, K.KTH, K.DL&KS; Thành viên các Tổ công tác chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo Chất lượng cao Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng, Khoa Bảo hiểm, V.ĐTTT,CLC&POHE.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐT Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.BH, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp thường trực Hội đồng xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ, xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đối với sinh viên đại học chính quy năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đ/c: Thùy (K.NNKT); Đức (TT.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch triển khai dạy ngoại ngữ bổ sung cho sinh viên. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức (TT.NNKT); Đức (P.QLĐT); Thanh Thùy, Thiên Hương (K.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác rà soát, hoàn thiện Quy chế thi đua khen thưởng năm 2024 của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 233 ngày 01/4/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Từ xa trình độ đại học ngành Kế toán và ngành Quản trị kinh doanh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo Từ xa trình độ đại học đợt 5 năm 2024 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đào tạo Từ xa trình độ đại học đợt 2 năm 2024 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Ban chỉ đạo và Trưởng, thư ký các tiểu ban Rà soát, cập nhật và cải tiến các Chương trình đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE áp dụng từ khóa 66. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Trưởng, Thư ký các tiểu ban rà soát, cập nhật, cải tiến các chương trình đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE áp dụng từ khóa 66 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

         Thứ Sáu 21/6/2024

08h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Đảng ủy trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hà (Trường KT&QLC); Lợi (Trường KD); Huy (Trường CN); Đức (TT.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh về việc phối hợp hoạt động kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng, Thanh, Hưng (P.TT-PC); Q.Anh (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

P.TTPC chuẩn bị tài liệu,
Xe xuất phát lúc 13h30 tại sảnh Nhà A1

18h30

Chương trình Dạ hội chia tay sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh & POHE Khóa 62. Ban Giám hiệu, Ban Quản lý Chương trình TT,CLC&POHE; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.CTCT&QLSV, ĐTN; V.ĐTTT,CLC&POHE và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng B101 & B102

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 22/6/2024

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 23/6/2024

14h00

Tổng duyệt chương trình Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam và biểu dương thành tích học tập năm học 2023-2024 của các cháu học sinh là con của viên chức và người lao động. Đ/c Huyền (Phó Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành, Ban Nữ công, Ban Văn hóa, Văn nghệ Công đoàn trường.

Phó Chủ tịch CĐT Phạm Thị Huyền

Hội trường A – Nhà Văn hóa

VP, Ban NC chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 09h00 thứ Hai, ngày 17/6/2024: Trao đổi hợp tác với Trường Đại học Warmadewa, Indonesia về chương trình học. Thành phần: Đ/c Trường, cùng toàn thể giảng viên Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị. Chủ trì: GS.TS Đinh Đức Trường – Trưởng khoa K.MT,BĐKH&ĐT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G nhà A1. K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Hai, ngày 17/6/2024: Tiếp đón đoàn sinh viên tham gia chương trình Trải nghiệm văn hóa Hán ngữ tại Đại học Dân tộc Quảng Tây, Nam Ninh, Trung Quốc. Thành phần: Đ/c Long, Quỳnh Anh (P.HTQT) và các sinh viên tham gia chương trình. Chủ trì: TS Phạm Sỹ Long – Phó trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 105 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 10h00 thứ Tư, ngày 19/6/2024: Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Macquarie, Úc về chương trình đào tạo giảng viên. Thành phần: Đ/c Bảo, Phượng (P.TCCB); Tùng, Giang (P.HTQT) và toàn thể giảng viên tham gia chương trình đào tạo ngắn hạn tại Trường ĐH Macquarie. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Năm, ngày 20/6/2024: Tập huấn ứng dụng Office 365 trong giảng dạy và quản lý. Thành phần: Đ/c Bảo, Phượng (P.TCCB); Thủy, Nghị, Tuấn Anh, Dũng (TT.UDCNTT) và các cán bộ, giảng viên quan tâm. Chủ trì: TS Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. TTUDCNTT chuẩn bị tài liệu.
– 08h30 thứ Sáu, ngày 21/6/2024: Gặp mặt nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng các đơn vị, cá nhân trong trường. Chủ trì: TS. Vũ Trọng Nghĩa – Trưởng phòng P.TT. Địa điểm: Phòng 1012 – tầng 10 – Nhà A1. P.TT chuẩn bị tài liệu.
– 08h30 thứ Sáu, ngày 21/6/2024: Gặp mặt nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng các đơn vị, cá nhân trong trường. Chủ trì: PGS.TS. Trần Mạnh Dũng – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Địa điểm: Phòng 1406 – tầng 14 – Nhà A1. TC.KT&PT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Ba, ngày 18/6/2024: NCS. Đàm Đình Mạnh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của các nhân tố đến năng suất lao động của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
                                    Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                     Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: