(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 25 năm 2023 (Từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM 2023
(Từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 19/6/2023

09h00

Họp Tổ công tác rà soát công tác Văn thư lưu trữ của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 435/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/5/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

15h00

Họp báo cáo kết quả nghiên cứu bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của tổ chức AACSB, Hoa Kỳ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên Tổ chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về công tác trọng tâm quý 3/2023. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Hoàng (P.QLĐT); Trung (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 20/6/2023

08h30

Họp báo cáo kết quả nghiên cứu bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của tổ chức AACSB, Hoa Kỳ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên Tổ chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h45

Họp báo cáo đánh giá dự án SAHEP. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Sen, Kiên (TT.TTTV); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Hà, Huyền (P.TCKT); Hiền (P.QTTB), Hưng (P.QLKH), cùng các Thầy, Cô và sinh viên có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

BQL dự án chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp ban chuyên môn trao đổi, thảo luận về việc rà soát, hoàn thiện chuẩn đầu ra các CTĐT năm 2023 (áp dụng từ khóa 66 – tuyển sinh năm 2024). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Hoàng (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dong (K.TKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát công tác quản lý các chương trình đào tạo đặc thù. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.QLKH, P.TTPC, P.KT&ĐBCLGD và đại diện lãnh đạo các đơn vị có chương trình đào tạo đặc thù.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường đợt 2 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Lễ Bế mạc giải bóng đá, bóng rổ sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị P.TT; P.CTCT&QLSV; ĐTN và các đồng chí trong Ban Quản lý chương trình TT,CLC&POHE; Bộ môn GDTC;  V.ĐTTTCLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân KTX Trường ĐHKTQD

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 21/6/2023

08h30

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban Giám hiệu các đơn vị về cơ sở dữ liệu các nhà khoa học ngoài trường, tham gia hướng dẫn và dự hội đồng đánh giá luận văn, luận án. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Thủy (TT.UDCNTT); Thành, Hưởng, Thắng (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp chuẩn bị tổ chức cho sinh viên ĐHCQ đi học GDQP&AN học kỳ hè năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Lê Hà, Trần Hà (P.QLĐT), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TC-KT, P.TH, P.CTCT&QLSV.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp đại học chính quy khóa 65 – tuyển sinh năm 2023 tại Trường ĐH KTQD (NEU Open Day). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Bình, Sơn, Trần Hà (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơ vị: P.TC-KT, P.TT, P.QTTB, TT.UDCNTT, ĐTN, đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Lễ kết nạp Đảng tháng 6 năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT), Chi ủy CB sinh viên 2 và các quần chúng ưu tú được kết nạp tháng 6.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưởng, Thắng, Quang, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp rà soát tình hình học tập của học viên cao học các khóa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưởng, Thắng, Hoa, Quang, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH), Hà (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

16h15

Họp các Khoa/Viện và Bộ môn tham gia đào tạo tiến sĩ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Thắng, Hoa (V.ĐTSĐH) và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện và Bộ môn tham gia đào tạo tiến sĩ.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 22/6/2023

08h00

Chương trình trao thưởng Ngày gia đình Việt Nam và biểu dương con viên chức, người lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023. Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu; BCH Công Đoàn, Ban đời sống, Ban nữ công Công đoàn trường, Ban TV ĐTN, Hội CCB, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn bộ phận cùng các VC,NLĐ, các cháu là con VC,NLĐ trường và các đồng chí quan tâm.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐ trường Bùi Đức Thọ

Hội trường A – Nhà văn hóa

VP.Đ-ĐT, Ban NC chuẩn bị

09h00

Tiếp và làm việc với Giám đốc phụ trách Đông Nam Á, Trường Đại học Macquarie, Úc về việc đào tạo giảng viên Trường ĐHKTQD tại Macquarie. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Bảo (P.TCCB) và các thầy cô được cử đi đào tạo tại trường Macquarie.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Giải pháp chuyển đổi số các hoạt động quản lý tại Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB), Thìn, Hoà, Lâm (TT.DVHTĐT); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng xét kết quả tuyển sinh Chương trình Cao học KTPT Việt Nam – Hà Lan, Đợt 1 năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Thành (V.ĐTSĐH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Thế Anh, Yến, Thơm (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ trưởng Tổ kiểm tra tại các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Hội đồng thi Thành phố Hà Nội. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Tổ trưởng Tổ kiểm tra tại các Điểm thi và toàn thể viên chức Phòng TT-PC.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp đoàn đi công tác nước ngoài. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên theo Quyết định số 385/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/4/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp kiểm tra tiến độ bàn giao tài sản, tài chính của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thìn, Lâm (TT.DVHTĐT); Trung (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Ban Giám hiệu làm việc với nhóm Impact Ranking. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên nhóm Impact Ranking theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 23/6/2023

08h30

Họp triển khai công tác đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo ĐHCQ năm 2023 theo Kế hoạch số 1196/KH-ĐHKTQD ngày 08/6/2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Hoàng (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dong (K.TKT) và Trưởng các Khoa/Viện đào tạo.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp triển khai công tác dạy và học theo Mô hình Lecture – Seminar năm học 2023-2024 và thống nhất về quy trình tổ chức đăng ký, phân công và thanh toán đề án, chuyên đề thực tập/khóa luận tốt nghiệp. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TC-KT, P.QTTB, P.CTCT&QLSV, P.KT&ĐBCLGD, Trưởng các Khoa/Viện đào tạo, Trưởng Bộ môn.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A – Nhà văn hóa

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp đại học hình thức VLVH, đợt 2 tháng 6 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Quang, Việt Anh (K.ĐHTC); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TT-PC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Ánh (V.KT-KT); Nam (K.Luật); Tùng (K.QTKD) và thư ký tổng hợp.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

18h30

Chương trình Dạ hội chia tay sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh & POHE Khóa 61. Ban Giám hiệu, Ban Quản lý Chương trình TT,CLC&POHE; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.CTCT&QLSV, ĐTN; V.ĐTTT,CLC&POHE và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng B101 & B102 Nhà A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 24/6/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 25/6/2023

 

   

 

 

 

 Thông báo  

– 08h00 thứ Hai, ngày 19/6/2023: Thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ XTKH, XTT, LTĐH năm 2023, khóa 65 của Trường: từ 00h00 ngày 01/6/2023 đến 24h00 ngày 30/6/2023. Thành phần: Đ/c Đức (P.QLĐT), cùng các thành viên Tổ tiếp nhận đăng ký hồ sơ XTKH, XTT, LTCQ năm 2023, khóa 65 theo Quyết định số 387/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/4/2023 của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng – P.QLĐT. Địa điểm:  https://xtkh.neu.edu.vn/tuyen-sinh. TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu.
– 08h00 thứ Hai, ngày 19/6/2023: Kiểm tra cơ sở vật chất các Điểm thi được phân công thuộc Hội đồng thi TP. Hà Nội phục vụ công tác kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Thành phần: Đ/c Dũng (P.TT-PC), cùng các đ/c: Thanh, Giang, Hưng (P.TT-PC); Dũng (P.CTCT&QLSV); Hoàng (TT.UDCNTT). Chủ trì: Th.S Đỗ Xuân Dũng – Trưởng phòng – P.TT-PC. Địa điểm: Các điểm thi theo phân công. P.TT-PC chuẩn bị tài liệu.  Xe xuất phát tại Sảnh A1 lúc 07h00.
– 08h30 thứ Hai, ngày 19/6/2023: Họp rà soát và cập nhật Báo cáo tự đánh giá – Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA (Nhóm CTĐT Khoa Quản trị Kinh doanh, và Khoa Du lịch và Khách sạn). Thành phần: Đ/c Toại (P.KT&ĐBCLGD), cùng các thành viên Tổ Biên tập và đại diện lãnh đạo K.QTKD; K.DL&KS. Chủ trì: TS Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng – P.KT&ĐBCLGD. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
– 08h30 thứ Tư, ngày 21/6/2023: Gặp mặt nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, cá nhân trong trường. Chủ trì: TS Vũ Trọng Nghĩa – Trưởng phòng – P.TT. Địa điểm: Phòng 1012 tầng 10 Nhà A1. P.TT chuẩn bị tài liệu.
– 08h30 thứ Tư ngày 21/6/2023: Gặp mặt nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, cá nhân trong trường. Chủ trì: GS.TS Lê Quốc Hội – Tổng Biên tập Tạp chí KT&PT. Địa điểm: Phòng 1406 tầng 14 Nhà A1. TC.KT&PT chuẩn bị tài liệu
– 08h30 thứ Năm ngày 22/6/2023: Họp rà soát và cập nhật Báo cáo tự đánh giá – Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA (Nhóm CTĐT Viện Quản trị Kinh doanh, và Viện Đào tạo Sau đại học). Thành phần:
Đ/c Toại (P.KT&ĐBCLGD), cùng các thành viên Tổ Biên tập và đại diện lãnh đạo V.QTKD; V.ĐTSĐH. Chủ trì: TS Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng – P.KT&ĐBCLGD. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Năm, ngày 22/6/2023: Họp rà soát và cập nhật Báo cáo tự đánh giá – Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA (Nhóm CTĐT Viện Kế toán – Kiểm toán). Thành phần: Thành phần: Đ/c Toại (P.KT&ĐBCLGD), cùng các thành viên Tổ Biên tập và đại diện lãnh đạo V.KT-KT. Chủ trì: TS Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng – P.KT&ĐBCLGD. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.

– 08h30 thứ Sáu, ngày 23/6/2023: Họp rà soát và cập nhật Báo cáo tự đánh giá – Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA (Nhóm CTĐT Khoa Toán Kinh tế). Thành phần: Thành phần: Đ/c Toại (P.KT&ĐBCLGD), cùng các thành viên Tổ Biên tập và đại diện lãnh đạo Khoa Toán kinh tế. Chủ trì: TS Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng – P.KT&ĐBCLGD. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Sáu, ngày 23/6/2023: Họp rà soát công tác xét tốt nghiệp cấp Khoa/ Viện năm 2023 đối với sinh viên Chương trình POHE. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng  đại diện lãnh đạo các Khoa/ Viện có đào tạo Chương trình POHE; các đ/c cố vấn học tập Chương trình POHE (V.ĐTTT,CLC&POHE). Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 09h30 thứ Sáu, ngày 23/6/2023: Họp rà soát công tác xét tốt nghiệp cấp Khoa/ Viện năm 2023 đối với sinh viên Chương trình CLC. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng đại diện lãnh đạo các  Khoa/ Viện có đào tạo Chương trình CLC; các đ/c cố vấn học tập Chương trình CLC (V.ĐTTT,CLC&POHE). Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1.V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 15h30 thứ Sáu, ngày 23/6/2023: NCS. Lê Hoàng Minh Nguyệt bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Đo lường năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong nông nghiệp Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 17h00 Chủ nhật, ngày 25/6/2023: NCS. Nguyễn Hữu Sáng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị chuỗi cung ứng bền vững của các doanh nghiệp chế biến nông sản tại các tỉnh Bắc miền Trung”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: