(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 25 năm 2022 (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM 2022
(Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 13/6/2022

09h00

Phòng Quản trị thiết bị và Đơn vị thiết kế báo cáo phương án cải tạo mái Nhà A2, chống thấm nền Nhà A2 và chống ồn, cách âm hệ thống máy trên mái Nhà TTĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, P.TH và đơn vị thiết kế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h30

Báo cáo Tập thể lãnh đạo Trường về việc lựa chọn Coursera để bồi dưỡng cho giảng viên. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung, Hiền (P.QTTB); Tùng, Giang (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB, P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h30

Họp đoàn đi công tác nước ngoài. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định cử đoàn đi công tác nước ngoài của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Phân hiệu 2 tại tỉnh Nghệ An. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thư ký TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận viên chức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 321/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/5/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 14/6/2022

08h00

Họp về Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của CFVG. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưởng, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Đạt, Như, Dũng (CFVG).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

CFVG chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Thanh Thùy, Thùy Trang (K.NNKT); Đức, Thắng (TT.NNKT) và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

08h30

Trao đổi với Công đoàn bộ phận về chính sách tiền lương mới của Trường. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c trong Ban Chấp hành Công đoàn trường và Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp xét Tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình E-PMP năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban điều hành Chương trình E-PMP, và các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 261/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/05/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.KHQL chuẩn bị tài liệu

10h00

Viện Đào tạo quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về nhu cầu giảng viên dạy bằng tiếng Anh trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại đơn vị. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Hiếu, Thục Anh, Giang, Hoàng Lan (V.ĐTQT) và các Đ/c Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn các đơn vị đào tạo trong Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học – Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 12 đợt 1. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưng, Hưởng, Hòa, Định (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với Chi ủy Chi bộ sinh viên I, II về công tác quản lý Đảng viên. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Cường, Hiếu (UBKT); Dinh (VP.Đ-ĐT) và Chi ủy Chi bộ Sinh viên I, II.

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp về công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm có đào tạo ngắn hạn; Đại diện lãnh đạo các Trung tâm thuộc Khoa, Viện có đào tạo ngắn hạn.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h30

Bế mạc giải bóng đá sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT; P.CTCT&QLSV; Đoàn TN; Các đồng chí trong Ban Quản lý chương trình TT,CLC&POHE; Bộ môn GDTC;  V.ĐTTTCLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân KTX trường ĐHKTQD

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 15/6/2022

08h00

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XIII). Tham gia offline: Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc đoàn trường.
Tham gia online: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên các Chi đoàn trực thuộc LCĐ.

Bí thư ĐTN Nguyễn Bích Ngọc

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp về công tác Tự đánh giá chương trình đào tạo Từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vinh, Trung (TT.ĐTTX); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCTQLSV); Thủy (TT.UDCNTT) và đại diện Lãnh đạo các đơn vị: V.KTKT, V.NHTC, K.QTKD, K.Luật.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác Hoàn thiện chương trình đào tạo Từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp về công tác đào tạo Từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Trường (K.Luật); Vinh, Trung (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Tổng kết các cuộc thi Olympic cấp Trường – cấp Quốc gia. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Hà, Đức, Thanh, Thuý (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT); Q.Anh (P.TH); Thuỷ (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Ngọc, Linh (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV); Thế, Vân, Thông và cùng các Thầy/Cô (K.TKT); Tuấn, Hoàn (V.CNTT&KTS); Hiếu và các Thầy/ Cô (K.LLCT) và các sinh viên đạt thành tích.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Trường Đại học KhonKaen (Thái Lan) và Trường Đại học Saxion (Hà Lan) tham dự Hội thảo quốc tế ICSEED 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Trường, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 16/6/2022

08h00

Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập chương trình Tiên tiến Khóa 60. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Quản lý Chương trình TT,CLC&POHE; Lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai chương trình Tiên tiến; Các giảng viên hướng dẫn; Các thành viên của các tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên CT Tiên tiến K60; V.ĐTTT,CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1006 Nhà A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 15: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development).
ONLINE/OFFLINE.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Ban tổ chức Hội thảo, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời, toàn thể cán bộ gảng viên Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu, TTUDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

13h00

Talkshow Fintech và Giới thiệu Cuộc thi Finnovation 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Ngọc (Đoàn TN); Bảo (V.NHTC); Đức (TT.NNKT)  và Ban Thường vụ ĐTN và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.CTCT&QLSV, P.TT, Cố vấn cuộc thi, cùng Đoàn TN Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 15: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development).
ONLINE/OFFLINE.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Ban tổ chức Hội thảo, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời, toàn thể cán bộ gảng viên Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu, TTUDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

   Thứ Sáu 17/6/2022

08h30

Tọa đàm khoa học về Low-carbon Economy (Kinh tế các bon thấp) với Bộ Môi trường Đài Loan. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c:  Tùng, Trang, Quỳnh Anh (P.HTQT); Trường, Thu (K.MT,BĐKH&ĐT), đại diện lãnh đạo P.QLKH và nhóm nghiên cứu Dự án Đài Loan.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.HTQT,
K.MT,BĐKH &ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác khai thác tư liệu Phòng Truyền thống. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 18/6/2022

18h30

Tổ chức chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng “AEP’S Best Dance Crew” năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.CTCT&QLSV, Đoàn TN; Các đồng chí trong Ban Quản lý chương trình TT,CLC&POHE; V.ĐTTT,CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 19/6/2022

   

Thông báo   

– 08h30 thứ Sáu ngày 17/6/2022: Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Thành phần: Đ/c Giang (P.TT-PC); Đ/c Việt Anh (K.ĐHTC). Chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa điểm: Westlake Resort – 1D Đường Kim Ngọc, Đống Đa, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. P.TTPC chuẩn bị tài liệu.
– 16h30 thứ Sáu ngày 17/6/2022: Trước 17h00, thứ 6, ngày 17/6/2022: Tiếp nhận kết quả rà soát, xét tốt cho sinh viên đại học chính quy đợt tháng 6/2022 từ các khoa/viện (cấp cơ sở). Thành phần: Các đơn vị liên quan (P.CTCT&QLSV; P.TC-KT; P.TT-PC) các Khoa/Viện, theo Thông báo số 685/TB-ĐHKTQD ngày 04/5/2022 của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: Phòng 210 Nhà A1. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.
– 15h00 thứ Bảy ngày 18/6/2022: Vòng 9 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ nhất). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải. Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị theo phân công.
– 14h00 chủ Nhật ngày 19/6/2022: Vòng 9 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ 2). Thành phần:20 đội bóng tham dự giải. Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị theo phân công.
Bảo vệ Luận án
– 16h00, thứ Sáu ngày 17/6/2022NCS. Nguyễn Hồng Trang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của tính thanh khoản đến hiệu quả tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
  Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: