(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 25 năm 2021 (Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM 2021
(Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 14/6/2021

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng trường. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 15/6/2021

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn trường. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và đ/c: Bao, Mai, Thu (BCH CĐT).

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

09h00

Khai mạc Bảo vệ Chuyên đề thực tập Chương trình Tiên tiến, Khóa 59.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Quản lý Chương trình TT,CLC&POHE; Lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai chương trình Tiên tiến; Các giảng viên hướng dẫn; Các thành viên của các tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên Chương trình Tiên tiến K59; V.ĐTTT,CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn trường. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các thành viên Ban chấp hành Công đoàn Trường.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Triển khai công tác rà soát các môn học trùng và nghi trùng trong chương trình đào tạo K63.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Hoàng (P.QLĐT); Trưởng các Khoa/Viện quản lý đào tạo và các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu,
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

16h30

Họp tổ công tác xây dựng Quy định Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hoà và các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 16/6/2021

08h30

Họp Tổ công tác rà soát, hoàn thiện Quy chế Văn thư, lưu trữ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

10h00

Thương thảo hợp đồng gói thầu Mua sắm bộ dữ liệu Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô và bộ dữ liệu phân tích chứng khoán. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Mai (P.TCKT); Sen (TT.TTTV); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Phượng (V.ĐTTT, CLC & POHE).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh, Giang (P. TT-PC) và các thành viên tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Hội thảo Khởi động dự án “Orange Knowledge Program – Tailor Made Training” giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị) – Đại học Saxion (Hà Lan) – Nuffic.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Tùng  (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Thủy (TTUDCNTT); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT); Cán bộ, giảng viên Khoa MT,BĐKH&ĐT và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường. Đề án vị trí việc làm; Quy chế đánh giá xếp loại viên chức; Quy tắc ứng; Quy định về Công nghệ thông tin; Quy định về Đảm bảo chất lượng của Trường. ONLINE/OFFLINE. Tập thể Lãnh đạo, cùng thành viên các Tổ công tác xây dựng Quy chế, Quy định theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB và các đơn vị chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

16h30

Họp tập thể lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo trường và đ/c Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 17/6/2021

08h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về công tác thanh lý hợp đồng với Công ty 36. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Đại diện Công ty Coninco; Công ty 36.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về công tác rà soát, bố trí phòng làm việc của các đơn vị tại Nhà Trung tâm. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 về kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký XTKH và phần mềm tuyển sinh XTKH.
ONLINE/ OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Họp xét gia hạn nghiên cứu sinh khóa 38 đợt 1.
ONLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Thắng (V. ĐTSĐH), đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện chuyên ngành có nghiên cứu sinh khóa 38 đợt 1.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

16h00

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu kết quả xin ý kiến góp ý dự thảo Quy chế đào tạo trình độ đại học và Quy định về giáo trình và tài liệu học tập tại Trường.
ONLINE/ OFFLINE.
Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 176/QĐ-ĐHKTQD và Quyết định số 177/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Sáu 18/6/2021

09h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h00

Giao ban công tác Công đoàn quý II năm 2021.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Đồng (Chủ tịch Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐT, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Chủ nhiệm các CLB trực thuộc CĐT.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Bảy 19/6/2021

   

Chủ Nhật 20/6/2021

09h30

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 4 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 00h00 thứ Ba ngày 01/6/2021 đến 24h00 thứ Tư ngày 30/6/2021: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo hình thức trực tuyến (online). (Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://www.xtkh.neu.edu.vn hoặc https://xtkh.neu.edu.vn), không phải gửi hồ sơ bản cứng về trường). Thành phần:PGS.TS. Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng Quản lý đào tạo), cùng toàn thể các thành viên Ban tuyển sinh theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng. Địa điểm:ONLINE. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.
– 09h00 thứ Năm ngày 17/6/2021: Họp về phần mềm dịch vụ công. Thành phần: Đ/c Dũng, Quỳnh Anh, Công, Thảo (P.TH); Thủy, Nghị, Dũng (TTUDCNTT) và Đại diện các công ty PSC. Chủ trì: TS Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A. P.TH, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.
– 08h00 ngày 17/6/2021 đến ngày 24/6/2021: Tổ rà soát các điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên ĐHCQ đợt 2/2021 theo Kế hoạch số: 793/KH-ĐHKTQD ngày 05/5/2021. Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng), Phòng Quản lý đào tạo và Khoa, Viện đào tạo cùng các đơn vị liên quan. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo. Địa điểm: ONLINE. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h30, thứ Ba ngày 15/6/2021: NCS. Lê Thị Quỳnh Nhung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của hạ tầng giao thông vận tải đến phát triển kinh tế tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101. Hình thức: ONLINE.
– 16h00, thứ Ba ngày 15/6/2021: NCS. Nguyễn Thị Hải Yến bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ổn định hóa cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. Hình thức: ONLINE.
– 16h00, thứ Sáu ngày 18/6/2021: NCS. Đỗ Thị Thu bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phân tích các nhân tố quyết định sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học, mã số: 9310101. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. Hình thức: ONLINE.
                                        Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                           Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: