(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 24 năm 2024 (Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2024
(Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 10/6/2024

08h30

Ban Giám hiệu làm việc với các giảng viên nước ngoài đang giảng dạy các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Phân tích kinh doanh. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Tùng (P.HTQT); Ngọc, Quyên, Vũ Anh (V.ĐTTT,CLC&POHE) và các giảng viên nước ngoài.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Trường Kinh doanh họp lấy ý kiến về Thành lập Ban chuyên môn của các Khoa/Viện thuộc Trường Kinh doanh. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chánh văn phòng và lãnh đạo các Khoa/Viện thuộc Trường Kinh doanh.

Hiệu trưởng Trường KD Tạ Văn Lợi

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

VP.TKD chuẩn bị tài liệu

08h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch phối hợp với Thời báo VTV tổ chức Chương trình Moneyverse 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Linh, Dũng, Điều, Hương (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QTTB, TT.UDCNTT; Đại diện BTC chương trình Moneyverse.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h30

Tiếp và làm việc với Đoàn giảng viên và sinh viên trường ĐH Leeds Beckett, Vương quốc Anh (LBU) sang thăm và học tập tại NEU. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P,HTQT); Dũng (P.T.H); Thông, Long, Hưởng (K.Marketing); Thành, Hoàng Lan, Thu Trang (V.ĐTQT) và các giảng viên tham gia giảng dạy ngành Digital Marketing.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

09h30

Trường Kinh doanh họp lấy ý kiến về Cơ chế phân cấp quản lý và phối hợp nhiệm vụ khoa học công nghệ. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chánh văn phòng và lãnh đạo các Khoa/Viện thuộc Trường Kinh doanh.

Hiệu trưởng Trường KD Tạ Văn Lợi

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

VP.TKD chuẩn bị tài liệu

10h00

Thương thảo hợp đồng gói thầu thi công cải tạo sửa chữa chống thấm mái Thư viện và lát gạch ngoài trời. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hương, Tần, Nhân (P.QTTB); Chi, Hà, D.Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH) và Đại diện nhà thầu.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

11h00

Khoa Quản trị kinh doanh Báo cáo kết quả học tập 2 năm của chương trình cử nhân quốc tế Quản trị kinh doanh 2+2 giữa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Trường ĐH Dong seo, Hàn Quốc Khóa 7 và Kế hoạch chuyển tiếp sinh viên sang Hàn Quốc học tập giai đoạn 2. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tich Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TT-PC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Nghĩa (P.TT); Tùng, Tuấn Anh, Thoa, Hiền, Ngọc, Dung, Mai(K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban công tác tháng. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hà (Trường KT&QLC); Lợi (Trường KD); Huy (Trường CN); Đức (TT.NNKT); Hương (V.QTKD); Cảnh (V.PTBV); Tuấn Anh (TT.NCTVKT&KD); Tuấn (TT.ĐTLT); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC.KT&PT; NXB; TT.KN&STXH; Ban Thanh tra nhân dân.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Ban Chấp hành Công đoàn Trường làm việc với Công đoàn bộ phận về công tác rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2028-2033. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP, BTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 11/6/2024

08h00

Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 19: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development), ICSEED 2024.
ONLINE/OFFLINE.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Ban tổ chức Hội thảo, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời, Lãnh đạo Trường KT&QLC, toàn thể cán bộ gảng viên Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

08h15

Tiếp đón các đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 19: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển”(Socio-Economic and Environmental issues in development), ICSEED 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Hà (Hiệu trưởng Trường KT&QLC); Trường, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường cho ý kiến về CTĐT CLC Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF và rà soát, cập nhật CTĐT TT, CLC, POHE khóa 66. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường thành viên, lãnh đạo Khoa/Viện có triển khai chương trình đào tạo được rà soát cập nhật, V.ĐTTT,CLC&POHE.

Chủ tịch Hội đồng KH-ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp rà soát tiến độ Phần mềm tổng thể với các đơn vị trong trường. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c lãnh đạo và chuyên viên phụ trách phần mềm tổng thể của các đơn vị: TT.UDCNTT, P.TCCB, P.TH, P.TCKT, P.QTTB, P.KT&ĐBCLGD, P.QLKH và các đơn vị QLĐT; Công ty PSC.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h30

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tổ chức Lễ Khai giảng, Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLĐT, P.TH, P.TCKT, P.CTCT&QLSV, đại diện lãnh đạo các đơn vị có chương trình đào tạo đặc thù: V.ĐTTTCLC&POHE, V.QTKD, V.ĐTQT, V.TM&KTQT, V.KT-KT, V.NH-TC, K.QTKD, K.Toán KT, K.DLKS, K.KHQL, K.KTH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 19: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development), ICSEED 2024.
ONLINE/OFFLINE.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Ban tổ chức Hội thảo, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời, Lãnh đạo Trường KT&QLC, toàn thể cán bộ gảng viên Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần 1 về công tác cán bộ (Bước 1). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thuý, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và cán bộ chủ chốt Văn phòng Đảng – Đoàn thể về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 2). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng cán bộ chủ chốt của VP.Đ-ĐT và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần 2 về công tác cán bộ (Bước 3). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đđ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thuý, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Văn phòng Đảng – Đoàn thể về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 4). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể VC, NLĐ VP.Đ-ĐT (không bao gồm VC, NLĐ đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 4). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể VC, NLĐ TT.UD CNTT (không bao gồm VC, NLĐ đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 12/6/2024

08h00

Hội nghị Bước 1 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo. Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập thể lãnh đạo đơn vị (Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của Trường Công nghệ).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị Bước 2 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo. Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của Trường Công nghệ; Tập thể lãnh đạo đơn vị (Trưởng, Phó trưởng Khoa/Viện nhân sự đang công tác).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

08h30

Lễ kết nạp Đảng tháng 6 năm 2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Dinh (VP.Đ-ĐT); Tuấn (ĐTN), Chi ủy Chi bộ Sinh viên II, III, IV và các quần chúng ưu tú được kết nạp tháng 6 năm 2024.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Bước 1 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Khoa học cơ sở. Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập thể lãnh đạo đơn vị (Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của Trường Công nghệ).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp lấy ý kiến về phân cấp công tác nghiên cứu khoa học đối với Trường Kinh tế và Quản lý công. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chánh văn phòng và lãnh đạo các Khoa thuộc Trường Kinh tế và Quản lý công.

Hiệu trưởng Trường KT&QLC Đỗ Thị Hải Hà

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

VP.TKT&QLC chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị Bước 2 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Khoa học cơ sở. Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của Trường Công nghệ; Tập thể lãnh đạo đơn vị (Trưởng, Phó trưởng Khoa/Viện nhân sự đang công tác).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị Bước 1 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Công nghệ thông tin. Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập thể lãnh đạo đơn vị (Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của Trường Công nghệ).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị Bước 2 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Công nghệ thông tin. Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của Trường Công nghệ; Tập thể lãnh đạo đơn vị (Trưởng, Phó trưởng Khoa/Viện nhân sự đang công tác).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

11h00

Hội nghị Bước 1 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý. Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập thể lãnh đạo đơn vị (Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của Trường Công nghệ).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

11h30

Hội nghị Bước 2 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý. Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của Trường Công nghệ; Tập thể lãnh đạo đơn vị (Trưởng, Phó trưởng Khoa/Viện nhân sự đang công tác).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp đại học VLVH, đợt 2 – năm 2024. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 200/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/3/2024 của Hiệu trưởng; và đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.KT-KT, V.NH-TC, Khoa Luật; K.QTKD.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h30

Tiếp và làm việc với Học viện Chính sách và Phát triển. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 13/6/2024

08h00

Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập chương trình Tiên tiến và Phân tích kinh doanh khóa 62. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Ban Quản lý CTTT,CLC&POHE; Lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai chương trình Tiên tiến, Phân tích kinh doanh; Các giảng viên hướng dẫn; Các thành viên của các tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Phân tích kinh doanh K62; V.ĐTTT,CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 1001, tầng 10 Nhà A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30 Tập huấn về hoạt động phỏng vấn trong Đánh giá ngoài các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA (Phiên thứ Nhất). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Lãnh đạo các Khoa, Viện có chương trình đào tạo được kiểm định; Giảng viên được điều động tham gia phỏng vấn và các giảng viên tham gia viết Báo cáo tự đánh giá của các CTĐT. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
09h00 Kiểm tra tiến độ thực hiện nhóm nghiên cứu và tư vấn chính sách năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Dũng (P.QLKH);  Chi, Hà, Xuân (P.TCKT); Trưởng nhóm NC&TVCS năm 2023. Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLKH chuẩn bị tài liệu
10h30 Gặp mặt nhân Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí và các đại biểu có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Tầng 17 Nhà A1 P.TT chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp chuẩn bị tổ chức khóa đào tạo, tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng; kiểm định trong nước và quốc tế. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Trần Hà, Hoàng (P.QLĐT); Bảo (P.TCCB), Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Triệu, Dong (Trường CN). Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp Ban Phòng chống tham nhũng của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Tuấn (ĐTN); Dũng, Thanh, Hậu (P.TTPC); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Bảo, Tuyên (P.TCCB); Triệu (K.TK); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TTPC chuẩn bị tài liệu

         Thứ Sáu 14/6/2024

09h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Chương trình POHE năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h00 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Chương trình Chất lượng cao năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hà (Trường KT&QLC); Lợi (Trường KD); Huy (Trường CN); Đức (TT.NNKT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 15/6/2024

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 16/6/2024

 

   

 

 

 

Thông báo.

– 15h00 thứ Hai, ngày 10/6/2024: Họp thảo luận về các yêu cầu xây dựng phần mềm hỗ trợ xây dựng Thời khóa biểu toàn Trường. Thành phần: Đ/c Đức, Trần Hà, Huy Giang, Minh (P.QLĐT); Huy, Hoàn, Hoàng, Lâm, Thảo (Trường Công nghệ). Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: Phòng 213 tầng 2 Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

– 10h30 thứ Ba, ngày 11/6/2024: Đại diện Trường Đại học Adelaide gặp gỡ và trao đổi với Đoàn giảng viên Trường ĐH KTQD được cử đi học tập. Thành phần: Đ/c Bảo, Phượng (P.TCCB); Tùng, Giang (P.HTQT) và toàn thể giảng viên được cử đi học tại Trường ĐH Adelaide. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.HTQT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Tư, ngày 12/6/2024: Họp rà soát công tác xét tốt nghiệp cấp Khoa/Viện năm 2024 đối với sinh viên Chương trình POHE. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng đại diện lãnh đạo Khoa/Viện có đào tạo Chương trình POHE, cùng các đ/c cố vấn học tập Chương trình POHE (ĐTTT,CLC&POHE). Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT, CLC & POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 16h00 thứ Tư, ngày 12/6/2024: Họp rà soát công tác xét tốt nghiệp cấp Khoa/ Viện năm 2024 đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng đại diện lãnh đạo Khoa/Viện có đào tạo Chương trình CLC và các đ/c cố vấn học tập Chương trình CLC (ĐTTT,CLC&POHE). Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT, CLC & POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: