(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 24 năm 2023 (Từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2023
(Từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 12/6/2023

09h00

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức Hội nghị Kiện toàn Ban điều hành Mạng lưới Cựu sinh viên. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT – Chủ tịch BĐH Mạng lưới), cùng các đ/c: Hà, Đức, Phương (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Dũng, Q.Anh (P.TH); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Tuấn (Đ.TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp rà soát báo cáo kiểm định Trường theo tiêu chuẩn của tổ chức FIBAA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); đại diện lãnh đạo đơn vị chức năng và các thành viên Tổ chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp báo cáo kết quả nghiên cứu bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của tổ chức AACSB, Hoa Kỳ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên Tổ chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp về chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế đang học tập và nghiên cứu tại Trường. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Tùng, Quân (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thành (V.ĐTSĐH); Ánh (V.KTKT); Quế (V.NHTC); Lợi (V.TM&KTQT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Hà (K.KHQL); Thế (K.TKT); Thông (K.Marketing); Thế Anh (K.KTH); Ngân (K.KT&QLNNL); Hùng (K.ĐT); Sơn (K.KHPT); Giang (V.ĐTQT); Hương (V.QTKD); Nam (K.Luật); Thảo (K.BĐS&KTTN); Tùng (K.QTKD); Hoàng (K.DL&KS).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

18h00

Đêm Chung kết Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – NEU GLAMOUR 2023. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/ Viện, đơn vị trong trường, BCH ĐTN – HSV, Chi ủy CBSV, quý Thầy/Cô, CBVC, Top 40 thí sinh và các bạn sinh viên quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 13/6/2023

08h00

Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập Chương trình Tiên tiến và Phân tích kinh doanh khóa 61. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Quản lý CTTT,CLC&POHE, Lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai chương trình Tiên tiến, Phân tích kinh doanh, Các giảng viên hướng dẫn, Các thành viên của các tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Phân tích kinh doanh K61, V.ĐTTT, CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 1001 Nhà A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể CBVC viên chức P.TT-PC và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà Văn hóa

P.TTPC chuẩn bị tài liệu.

09h00

Họp Hội đồng xét công nhận chuyển ngành/ chuyên ngành Đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 2 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng xét cảnh báo và xét thôi học Đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 2 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp báo cáo kết quả nghiên cứu bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tổ chức AACSB, Hoa Kỳ Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên Tổ chuyên môn

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Tọa đàm khởi động Mạng lưới CCG Việt Nam. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trường, Nam, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát báo cáo kiểm định Chương trình theo tiêu chuẩn của tổ chức FIBAA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); Đại diện lãnh đạo đơn vị chức năng và các thành viên Tổ chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 14/6/2023

08h00

Hiệu trưởng làm việc với Tập thể Lãnh đạo mở rộng Viện Phát triển bền vững về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB) và  Tập thể Lãnh đạo mở rộng Viện Phát triển bền vững.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Trung tâm Thông tin Thư viện báo cáo Ban Giám hiệu phương án tổ chức giới thiệu, tập huấn hướng dẫn sử dụng tài nguyên điện tử. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Đức (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (P.QLKH); Hội (TC.KTPT); Tú (NXB); Sen, Kiên (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

08h30

Toạ đàm công giới Chương trình đào tạo cử nhân Chất lượng cao Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng tư vấn V.ĐTTT,CLC&POHE, V.TM&KTQT, cùng các đại biểu có giấy mời và các giảng viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE, V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp chuẩn bị Hội thảo giới thiệu các chương trình giáo dục của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại Lào. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Tùng, Quân (P.HTQT); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thành (V.ĐTSĐH); Ánh (V.KTKT); Quế (V.NHTC); Lợi (V.TM&KTQT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Hà (K.KHQL); Thế (K.TKT); Thông (K.Marketing); Thế Anh (K.KTH); Ngân (K.KT&QLNNL); Hùng (K.ĐT); Sơn (K.KHPT); Giang (V.ĐTQT); Hương (V.QTKD); Nam (K.Luật); Thảo (K.BĐS&KTTN); Tùng (K.QTKD); Hoàng (K.DL&KS).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trương), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị Tập thể Lãnh đạo Trường và cán bộ chủ chốt Viện Phát triển bền vững về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c:  Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB) và cán bộ chủ chốt Viện Phát triển bền vững.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Hội nghị toàn thể Viện Phát triển bền vững. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB) và toàn thể viên chức, NLĐ Viện Phát triển bền vững.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Rà soát công tác tự đánh giá chương trình Đào tạo Từ xa, ngành Luật kinh tế và Ngân hàng. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 477/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/7/2022 và Quyết định số 452/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/7/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Lễ Bế mạc giải bóng đá, bóng rổ sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE năm 2023 Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng); đại diện lãnh đạo các đơn vị P.TT, P.CTCT & QLSV; ĐTN; các đồng chí trong Ban Quản lý chương trình TT, CLC & POHE, Bộ môn GDTC,  V.ĐTTTCLC & POHE

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân KTX Trường ĐHKTQD

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 15/6/2023

08h30

Toạ đàm công giới Chương trình đào tạo cử nhân Tiên tiến Quản trị kinh doanh. Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng tư vấn V.ĐTTT,CLC&POHE, K.QTKD, cùng các đại biểu có giấy mời và các giảng viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE, K.QTKD chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp tuyển chương trình Thạc sỹ QTKD bằng Tiếng Anh (E-MBA) đợt 1 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 472/QĐ-ĐHTKQD ngày 22/5/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị

10h30

Gặp mặt nhân Kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; đại diện các cơ quan báo chí và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Tầng 17 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cao học KTPT Việt Nam – Hà Lan, Đợt 1 năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Thành (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Thế Anh, Thơm, Yến (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

16h50

Họp Tổ công tác Xây dựng phòng thực hành ngành du lịch và khách sạn để rà soát tiến độ, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo triển khai. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 159/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/4/2022 của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 16/6/2023

08h30

Họp Đảng ủy Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Dinh (VP.ĐU), Thúy, Tú (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Toạ đàm công giới Chương trình đào tạo cử nhân Tiên tiến Kế hoạch tài chính. Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng tư vấn V.ĐTTT,CLC&POHE, V.NHTC, cùng các đại biểu có giấy mời và các giảng viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE, V.NHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 17/6/2023

09h00

Hội nghị Kiện toàn Ban điều hành Mạng lưới Cựu sinh viên. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Chủ tịch BĐH Mạng lưới Cựu sinh viên), cùng các Thầy, Cô, Đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 18/6/2023

08h00

Thi tuyển sinh Chương trình Cao học KTPT Việt Nam – Hà Lan Đợt 1 năm 2023. Trưởng Ban coi thi, cùng các thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Trưởng Ban coi thi

Phòng 209 Nhà A2

K. KTH chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 08h00 thứ Hai, ngày 12/6/2023Thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ XTKH, XTT, LTĐH năm 2023, khóa 65 của Trường: Từ 00h00 ngày 01/6/2023 đến 24h00 ngày 30/6/2023. Thành phần: Đ/c Đức (P.QLĐT), cùng các thành viên Tổ tiếp nhận đăng ký hồ sơ XTKH, XTT, LTCQ năm 2023, khóa 65 theo Quyết định số 387/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/4/2023 của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng – P.QLĐT. TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu.
 – 14h30 thứ Ba, ngày 13/6/2023: Họp về khảo sát, đánh giá công tác chuyển đổi số tại Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Thành phần: Đ/c Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT), cùng các đ/c: Thìn, Lâm (TT.DVHTDT). Địa điểm: Phòng 1602 tầng 16 Nhà A1. Chủ trì: TS Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. TT.DVHTDT, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.
– 09h00 thứ Năm, ngày 15/6/2023: Hội nghị tiếp xúc viên chức, người lao động Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Thành phần: Đ/c Thìn (TT.DVHTĐT), cùng đại diện Công đoàn Trường, đại diện Phòng TCCB và toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Chủ trì: TS Trần Ngọc Thìn – Giám đốc TT.DVHTĐT. Địa điểm: Phòng họp Gác 2 Nhà 10. TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu.
– 16h00 thứ Năm, ngày 15/6/2023: Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Vienna, Cộng Hòa Áo. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 609 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
– 16h00 thứ Tư, ngày 14/6/2023: NCS. Nguyễn Thị Yến bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: