(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 24 năm 2022 (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2022
(Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 06/6/2022

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa  (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng  Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

16h00

Họp Hội đồng xét thay đổi chức danh nghề nghiệp. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 328/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/5/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Làm việc về công tác thi công Nhà văn hóa và Thư viện. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, TT.UDCNTT, TT.TTTV và Nhà thầu thiết kế, giám sát, đơn vị thi công và giám sát của Trường.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng sát hạch tiếp nhận viên chức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 321/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/5/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

17h00

Làm việc về công tác thi công lắp đặt hệ thống nước uống tại vòi của Nhà A1, A2 và các giảng đường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT và Nhà thầu thiết kế, giám sát, đơn vị thi công và giám sát của Trường.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 07/6/2022

08h00

Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp đại học VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 572/QĐ-ĐHKTQD (ngày 13/12/2021) và Quyết định số 227/QĐ-ĐHKTQD (ngày 27/4/2022) của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

08h30

Khoa Du lịch và Khách sạn báo cáo Ban Giám hiệu về Dự thảo “Đề án phát triển đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực Du lịch và Giải trí”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên soạn thảo Đề án Khoa Du lịch & Khách sạn.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp thường trực hội đồng tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ QTKD bằng tiếng Anh năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các  thành viên hội đồng theo Quyết định số 222/QĐ-ĐHKTQD ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

10h00

Thẩm định điều kiện liên kết và xúc tiến tuyển sinh tại Cơ sở liên kết đào tạo VLVH: Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trường Trung cấp KT – KT Bắc Thăng Long

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

13h30

Chương trình Găp gỡ giữa lãnh đạo PepsiCo và Lãnh đạo trẻ môi trường NEU. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm giáo dục và phát triển (CED), Đ/c Trường (K.MT,BĐKH&ĐT), Đoàn TN, Hội SV và các thành viên trong CLB Môi trường.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về Đề án tiền lương theo vị trí việc làm. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng  Trưởng các đơn vị thuộc trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Báo cáo Đảng ủy – Ban Giám hiệu về việc Tổ chức Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, Trạm Y tế, các đ/c trong Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban Thư kí Hội Sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN-HSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 08/6/2022

08h30

Báo cáo Ban Giám hiệu về Mô hình phòng học thông minh. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: TT.UDCNTT, P.TH, P.QTTB, P.TCKT, P.QLĐT, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TT.ĐTTX.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h30

Tiếp và Làm việc với Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.QTTB, P.TCKT, P.TT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với CPA Australia về cơ hội hợp tác đào tạo chương trình thạc sĩ Kế toán tích hợp CPA Australia. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ánh (V.KTKT); Thành (V.ĐTSĐH); Tùng, Trang (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

V.KTKT và P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp kiểm tra tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước quỹ Nafosted; cấp Bộ năm 2019,2020,2021. Đ/c Nhượng (Ban Giám hiệu),  Đ/c Thành, Hưng (P.QLKH), Chi, Xuân (P.TCKT) cùng các đồng chí là chủ nhiệm đề tài quỹ Nafosted cấp Bộ năm 2019,2020,2021.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h00

Thảo luận Tổ về kết quả rà soát, đánh giá hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo giai đoạn 2017-2021. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường – Tổ trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thư ký TCT chuẩn bị tài liệu

18h00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Đ/c Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT, Đ/c Ngọc Bí thư Đoàn TN và các đ/c quần chúng ưu tú được Chi bộ cử đi học.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Hội trường A2

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 09/6/2022 

08h00

Thẩm định điều kiện liên kết và xúc tiến tuyển sinh tại Cơ sở liên kết đào tạo VLVH: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng thành viên đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

08h15

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Trực tiếp (tại phòng họp): Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Các đ/c trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Ban Chấp hành Công đoàn trường; Ban Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký HSV, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chi bộ; Trưởng các đơn vị thuộc/trực thuộc trường.
Trực tuyến (trên Ms Teams): Các đ/c đảng viên trong toàn Đảng bộ, viên chức quản lý trong toàn trường, Ban Chấp hành Đoàn TN, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh (không bao gồm các đ/c tham dự trực tiếp).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế (IBD@NEU) khóa 18, kỳ mùa thu năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Tùng (P.HTQT); Thùy (K.NNKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Hiếu, Thục Anh, Giang, Hoàng Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 1 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và thôi học cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE đợt 1 năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 231/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/4/2022 của Hiệu trưởng và CBVC V.ĐTTT,CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét chuyển chuyên ngành hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 1 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp chuẩn bị triển khai công tác rà soát, đánh giá, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp bằng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn và Tổ thư ký theo Quyết định số 285/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/5/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Tổ công tác rà soát, đánh giá hoạt động của TTDV báo cáo Tập thể Lãnh đạo trường kết quả rà soát, đánh giá (lần 1). Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thúy (P.TCCB); Hà (P.TCKT); Mạnh (P.QTTB); Thuận (V.KT-KT); Nhàn (P.CTCT&QLSV); Tuyên (Thư ký TCT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 10/6/2022

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 6.2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng) và Đ/c Dũng (P.TTPC).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khách sạn Hoàng Sơn Peace, 98 Trịnh Tú, Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình

P.TTPC chuẩn bị tài liệu; Xe xuất phát tại Sảnh A1 lúc 06h00

09h00

Họp Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 6.2022 Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí trong Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Quản trị thiết bị và Đơn vị thiết kế báo cáo phương án cải tạo mái Nhà A2, chống thấm nền Nhà A2 và chống ồn, cách âm hệ thống máy trên mái Nhà TTĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, P.TH và đơn vị thiết kế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h30

Gặp mặt Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; đại diện các cơ quan báo chí và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Tầng 17 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 11/6/2022

   

Chủ Nhật 12/6/2022

   

Thông báo  

– 15h00 thứ Ba ngày 07/6/2022: Làm việc với đại diện Trường Kinh doanh Paris (PSB) về cơ hội hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa hai Trường. Thành phần: Đ/c Tùng, Trang (P.HTQT). Chủ trì:TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 609 tầng 6 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 09h00 thứ  Năm ngày 09/6/2022: Làm việc với đại diện trường Đại học Ngee Ann Polytechnic về việc tổ chức khóa học trao đổi hè cho sinh viên Singapore tại Trường ĐHKTQD. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 609 tầng 6 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Sáu ngày 10/6/2022: Trao đổi kỹ thuật viết Báo cáo tự đánh giá – Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của FIBAA. Thành phần: Đ/c Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD), cùng Ban thư ký, thành viên các nhóm công tác viết Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA. Chủ trì: TS. Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng KT&ĐBCLGD. Địa điểm: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1. P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 10h00, thứ Ba ngày 07/6/2022: NCS. Lê Tuấn Đạt bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các đô thị ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
       Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ