(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 24 năm 2021 (Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 2)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2021
(Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 07/6/2021

08h30

Tập huấn cán bộ coi thi hết môn trên phần mềm Microsoft Teams. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Thủy, Nghị  (TT.UDCNTT); Đức (P.QLĐT) và các thành viên cán bộ coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 611 tầng 6 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h00

Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường. Đ/c Cường (Chủ nhiệm UBKTĐUT), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hiếu (K.QTKD); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Nam (K.Luật); Thúy (P.TCCB).

Chủ nhiệm UBKTĐUT Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

UBKTĐUT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp thường trực Hội đồng xét miễn học, miễn thi, đổi điểm và công nhận chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học chính quy có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế.
ONLINE/ OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Hội đồng lựa chọn giáo trình do các cơ sở đào tạo khác biên soạn sử dụng tại Trường (Hội đồng 35-40).
ONLINE/ OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng lựa chọn giáo trình theo Quyết định 993-1003/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng
Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

16h00

Họp Hội đồng lựa chọn giáo trình do các cơ sở đào tạo khác biên soạn sử dụng tại Trường (Hội đồng 44-45).
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng lựa chọn giáo trình theo Quyết định 1008-1009/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng
Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Ba 08/6/2021

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, khóa 17, Kỳ Mùa thu 2021 – đợt xét tuyển 1.
ONLINE/ OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thùy (K.NNKT); Tùng (P.HTQT); Đảm, Thục Anh, Giang, Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

08h30

Ban Giám hiệu làm việc với Đại học Waikato (New Zealand) về Đề án Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế giữa hai trường.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lợi (V.TM&KTQT); Tùng (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT) và các thành viên trong tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h00

Họp thống nhất quản lý giảng viên thỉnh giảng, mời giảng Sau đại học.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Tuyên (P.TCCB); Thành, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH); Thành, Vân, Thanh (P.QLKH); Thủy, Nghị, Hương, Quách Cường, Hùng Cường (TT.UDCNTT) và đại điện công ty PSC.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Hội đồng xét chọn sinh viên đi trao đổi tại Trường Đại học Szczecin, Ba Lan và Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc theo diện học bổng Erasmus+ và Global Korean Scholarship.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Hoàng Hà (P.CTCT&QLSV); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp Hội đồng lựa chọn giáo trình do các cơ sở đào tạo khác biên soạn sử dụng tại Trường (Hội đồng 25).
ONLINE/ OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng lựa chọn giáo trình theo Quyết định 974/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng
Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp Tổ xây dụng Quy định về quy trình ban hành Quy chế, quy định của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (phiên thứ 3).
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Mạnh (K.Luật); Dũng, Thanh, Hậu, Vi, Giang, Hưng (P.TTPC).

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h30

Họp Hội đồng lựa chọn giáo trình do các cơ sở đào tạo khác biên soạn sử dụng tại Trường (Hội đồng 26-34).
ONLINE/ OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng lựa chọn giáo trình theo Quyết định 975-983/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng
Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

16h00

Họp tổ công tác xây dựng Quy định đảm bảo chất lượng của Trường.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Tư 09/6/2021

08h00

Bàn giao công việc giữa PGS.TS Bùi Đức Thọ và PGS.TS Phạm Hồng Chương. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đồng chí: Thành, Vân (P.QLKH); Nhượng (P.TCCB); Dũng (PTH).

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội nghị tập huấn đại diện các cơ sở giáo dục đào tạo về nghiệp vụ kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
ONLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh, Giang, Hậu (P.TT-PC); Nhàn, Dũng (P.CTCT&QLSV); Xuân (P.TCKT); Phương (P.TH); Hoàng (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

08h45

Bàn giao công việc giữa PGS.TS Bùi Đức Thọ và PGS.TS Phạm Hồng Chương. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đồng chí: Hà (P.CTCT&QLSV); Nhượng (P.TCCB); Dũng (PTH).

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo viên chức Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h30

Họp Hội đồng xét chọn viên chức đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ bằng nguồn NSNN theo Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét chọn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

11h00

Họp xét tuyển hệ đào tạo từ xa đợt 4 năm 2021.
ONLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Trang, Yến (TT.ĐTTX), đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện: K.Luật, K.QTKD, V.KT-KT, V.NH-TC và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường.
ONLINE/OFFLINE.
Tập thể Lãnh đạo, cùng thành viên các Tổ công tác xây dựng Quy chế, Quy định theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB và các đơn vị chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h30 Thương thảo hợp đồng gói thi công và lắp đặt hệ thống lọc nước Nhà trung tâm. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Tần (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Bàn giao công việc giữa PGS.TS Bùi Đức Thọ và PGS.TS Phạm Hồng Chương. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đồng chí: Dũng, Thanh (P.TT-PC); Nhượng (P.TCCB); Dũng (PTH).

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

16h00

Tổng hợp kết quả rà soát chương trình đào tạo và việc sử dụng giáo trình của các môn học trong chương trình đào tạo chính quy tiêu chuẩn của trường. Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h45

Bàn giao công việc giữa PGS.TS Bùi Đức Thọ và PGS.TS Phạm Hồng Chương. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đồng chí: Vinh, Trung (TT.ĐTTX); Nhượng (P.TCCB); Dũng (PTH).

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 10/6/2021

08h00

Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 13: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development).
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân (P.QLKH); Trường, Huyền, (K.MT,BĐKH&ĐT); Các thành viên trong Ban tổ chức Hội thảo theo Quyết định của Hiệu trưởng, các tác giả có bài viết và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

08h00

Ra mắt đội hình tình nguyện số hỗ trợ Bộ Y tế truy vết bệnh nhân Covid -19.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng); Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng đại diện Thành Đoàn, đại diện Bộ Y tế, đại diện đơn vị hỗ trợ, đại  diện lãnh đạo các đơn vị,  BCH LCĐ: K.Toán kinh tế, K.KHQL, K.Thống kê, V.CNTT&KTS, V.TM&KTQT, P.CTCT& QLSV, P.TT, Trạm Y Tế, Đoàn Thanh niên.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Đoàn TN chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h30

Họp Họp Ban chỉ đạo và tổ công tác sửa đổi, bổ sung các quy định đào tạo đại học đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE.
ONLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo và tổ công tác theo Quyết định số 718/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/10/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.ƯDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h30

Họp Ban chỉ đạo và tổ công tác xây dựng quy chế giảng viên cho chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE.
ONLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo và tổ công tác theo Quyết định số 717/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/10/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.ƯDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

13h00

Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 13: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development).
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân (P.QLKH); Trường, Huyền, (K.MT,BĐKH&ĐT), Các thành viên trong Ban tổ chức Hội thảo theo Quyết định của Hiệu trưởng, các tác giả có bài viết và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Bàn giao công việc giữa PGS.TS Bùi Đức Thọ và PGS.TS Phạm Hồng Chương. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đồng chí: Quang (K.ĐHTC); Nhượng (P.TCCB); Dũng (PTH).

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h45

Bàn giao công việc giữa PGS.TS Bùi Đức Thọ và PGS.TS Phạm Hồng Chương. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đồng chí: Ngọc, Linh, Điều, Tuấn (Đoàn TN); Nhượng (P.TCCB); Dũng (PTH).

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Đoàn TN chuẩn bị tài liệu

15h30

Báo cáo kết quả ban đầu rà soát chương trình đào tạo từ góc nhìn của tên học phần và giáo trình sử dụng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h30 Họp chuẩn bị nội dung tổng kết năm học 2020-2021. Ban Giám hiệu, đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Thu (P.TH); Nhượng, Thúy, Thành (P.TCCB); Thành, Vân, Thanh (P.QLKH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH, P.TCCB, P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 11/6/2021

08h30

Họp Hội đồng trường.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đồng chí thành viên Hội đồng trường.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tháng.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN); Tú (NXB); Đảm (V.ĐTQT); Hương (V.QTKD); Thắng (V.PTBV); Thìn (TT.ĐTLT); Hương (TT.NNKT); Tuấn Anh (TT.NCTVKT&KD); Thắng (TT.KN&STXH), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

18h30

Giới thiệu Thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy, Nghị (TT. UDCNTT) và toàn thể viên chức Viện ĐTSĐH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Bảy 12/6/2021

   

Chủ Nhật 13/6/2021

   

Thông báo  

– 00h00 thứ Ba ngày 01/6/2021 đến 24h00 thứ Tư ngày 30/6/2021: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo hình thức trực tuyến (online). (Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://www.xtkh.neu.edu.vn hoặc https://xtkh.neu.edu.vn), không phải gửi hồ sơ bản cứng về trường). Thành phần:PGS.TS. Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng Quản lý đào tạo), cùng toàn thể các thành viên Ban tuyển sinh theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng. Địa điểm: ONLINE. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.
– 09h00 thứ Tư ngày 09/6/2021: Làm việc về tiến độ triển khai PMTT, module quản lý chương trình tiên tiến, chất lượng cao, và POHE. ONLINE/OFFLINE. Thành phần:TS. Lê Việt Thủy (Giám đốc TT.UDCNTT), cùng các đ/c: Nghị, Thảo (TT.UDCNTT), TS. Tạ Mạnh Thắng – Phó Trưởng phòng KT&ĐBCLGD, TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE và các chuyên viên Viện ĐTTT,CLC&POHE, đại diện công ty PSC. Chủ trì:TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.
– Từ ngày 08/6/2021 đến ngày 18/6/2021: Thi học kỳ II dành cho sinh viên K61 trở về trước theo hình thức online trên LMS và Microsoft Teams. Thành phần: Ban coi thi, Tổ hỗ trợ thi, Trưởng Bộ môn có môn thi và sinh viên đăng ký thi theo hình thức online.
                                                                                                 Bảo vệ Luận án
– 16h00, thứ Ba ngày 08/06/2021: NCS. Nguyễn Thị Thành Vinh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Hình thức bảo vệ trực tuyến, nội dung luận án và phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www. sdh.neu.edu.vn Đào tạo>Tiến sĩ.
– 16h00, thứ Ba ngày 08/06/2021: NCS. Lê Anh Đức bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế tại Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. Hình thức bảo vệ trực tuyến, nội dung luận án và phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www.sdh.neu.edu.vn.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ

Bản cập nhật bổ sung lần 2: Màu xanh