(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 23 năm 2023 (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2023
(Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 05/6/2023

08h30

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về công tác chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thành (V.ĐTSĐH); Hương (V.QTKD); Giang (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch triển khai tổ chức khóa đào tạo, tập huấn kỹ thuật xây dựng học liệu số, khóa học trực tuyến tại Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung, Hiền (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng, Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp về việc triển khai xây dựng Demo học liệu số và khóa học trực tuyến môn học Kinh tế lượng. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Hiền (P.QTTB) và các thành viên Ban xây dựng học liệu số và khóa học trực tuyến môn học Kinh tế lượng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp Tổ chuyên môn viết Báo cáo Tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn AACSB. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD) và thành viên Tổ chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng, Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét tiếp nhận viên chức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nam, Nga (K.Luật); Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 06/6/2023

08h30

Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy).

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Hội trường tầng 2 G3 – Trường Đại học Xây dựng Hà nội

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp về công tác tổ chức thi tuyển dụng người lao động năm 2023 cho doanh nghiệp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Q.Anh (P.TH); Chi (P.TCKT); Vân (P.QLKH); Lợi (V.TM&KTQT); Bảo (P.TCCB); Quang, Ngọc (K.Thống kê); Hà, Hiền (K.Đầu tư); Thanh (P.TTPC); Hùng (V.KTKT); Trung (Khoa Toán); Lan (K.Marketing); Chung (P.KT&ĐBCLGD) và các CBVC Trung tâm NCTVKT&KD.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưởng, Thắng, Quang, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường đợt 2 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h30

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra an toàn PCCC và  CNCH. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Mạnh, Tú (P.QTTB); Lâm (TT.DVHTĐT); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h30

Trung tâm Đào tạo từ xa báo cáo Ban Giám hiệu công tác chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học tại trạm TP. Hồ Chí Minh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Thùy, Diệp (K.NNKT); Vinh, Hậu, Hoàng, Long (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trương), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường) và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 07/6/2023

08h30

Tọa đàm về ý tưởng quy hoạch Thủ đô. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thư ký Dự án chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng xét Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

09h30

Khoa Quản trị Kinh doanh báo cáo Ban Giám hiệu kết quả học tập sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế Quản trị Kinh doanh liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc Khóa 6 giai đoạn 2021-2023 và kế hoạch học chuyển tiếp giai đoạn 2023-2025. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và các đ/c: Tùng, Tuấn Anh, Thoa, Đỗ Điệp, Ngọc, Dung, Mai (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế khóa 19, đợt 2 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các Thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 49/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/1/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch triển khai phần mềm tổng thể năm 2023-2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng, Trung (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy, Nghị, Hiền (TT.UDCNTT) và đại diện công ty PSC.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trường phiên thứ 3 cho ý kiến về hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 và chương trình công tác toàn khóa. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP, Trưởng các Ban công tác, UBKT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học hình thức VLVH (Phiên cuối). Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 591/QĐ-ĐHKTQD, ngày 20/12/2021; số 226/QĐ-ĐHKTQD, ngày 27/4/2022; và số 699/QĐ-ĐHKTQD, ngày 10/10/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về Phương án và Kế hoạch triển đánh giá, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp thương thảo gói thầu mua sắm hệ thống Wifi, Camera. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 08/6/2023

08h30

Toạ đàm công giới Chương trình đào tạo Cử nhân Chất lượng cao Quan hệ công chúng. Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Tư vấn, V.ĐTTT,CLC&POHE; Khoa Marketing, cùng các đại biểu có giấy mời và các giảng viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE, K. Marketing chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp xét tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2023 đợt 2. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c:  Thành, Hưởng, Thắng, Quang, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&KĐCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp xét gia hạn bảo vệ cho học viên cao học khóa 29. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c:  Thành, Hưởng, Thắng, Quang, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&KĐCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về kết quả xếp hạng đại học theo The University Impact Ranking năm 2023. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN) và các thành viên Tổ công tác The University Impact Ranking.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Lễ ra mắt Chương trình “Thạc sĩ Kinh doanh Quản lý Số” và “Thạc sĩ Kinh doanh Quản lý Chuỗi cung ứng” & Tọa đàm “Công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp hiện đại: Xu hướng quốc tế và thực tiễn Việt Nam”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện Bộ GD&ĐT, đại diện ĐSQ Anh, đại diện một số Bộ ban ngành, đại diện một số trường ĐH tại Hà Nội, cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Giang, Bảy, Hương Lan, Vân (V.ĐTQT) và  đại diện lãnh đạo các Khoa/ Viện/ Trung tâm, các thầy/ cô có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 09/6/2023

08h30

Toạ đàm công giới Chương trình đào tạo Cử nhân Chất lượng cao Thương mại điện tử. Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Tư vấn, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.TM&KTQT, cùng các đại biểu có giấy mời và các giảng viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE,  V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Đảng ủy trường phiên thường kỳ tháng 6/2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các Đ/c Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 10/6/2023

14h00 – 16h00

Tọa đàm về ý tưởng quy hoạch Thủ đô. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thư ký Dự án chuẩn bị tài liệu

08h30

Tham dự Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Đ/c Chương (Hiệu trưởng).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội trường tầng 2 Nhà A9 -A10 Trường Đại học Phenikaa

P.TH chuẩn bị

09h00

Trao đổi về hoạt động với Huyện ủy Tân Yên – Tỉnh Bắc Giang. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐT), Đ/c Tuấn (Bí thư ĐTN), Đ/c Hà (P.CTCT&QLSV) và các đ/c được mời, triệu tập.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Trụ sở Huyện ủy Tân Yên

Xe xuất phát lúc 06h30 tại Sảnh A1

10h00 Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 4 năm 2023 tại khu vực miền Nam. Ban Giám hiệu, cùng các đồng chí có giấy mời, TT.ĐTTX và các tân sinh viên. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Trường ĐH Tài chính – Marketing TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
13h30 Thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp Executive MBA khóa 13 (Môn thi Phỏng vấn). Trưởng Ban Phỏng vấn, cùng các thành viên Ban Phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng. Trưởng Ban Phỏng vấn Tầng 8 Giảng đường A2 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
Chủ Nhật 11/6/2023
13h00 Thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023 (Môn Luận). Trưởng Ban coi thi, cùng các thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng. Trưởng Ban coi thi Giảng đường D Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
15h30 Thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023 (Môn Kiến thức Kinh tế Tổng hợp). Trưởng Ban coi thi, cùng các thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng. Trưởng Ban coi thi Giảng đường D Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

 Thông báo  

– 08h00 thứ Hai, ngày 05/6/2023: Thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ XTKH, XTT, LTĐH năm 2023, khóa 65 của Trường: từ 00h00 ngày 01/6/2023 đến 24h00 ngày 30/6/2023. Thành phần: Đ/c Đức (P.QLĐT), cùng các thành viên Tổ tiếp nhận đăng ký hồ sơ XTKH, XTT, LTCQ năm 2023, khóa 65 theo Quyết định số 387/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/4/2023 của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng – P.QLĐT. Địa chỉ đăng ký hồ sơ: https://xtkh.neu.edu.vn. TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Năm, ngày 08/6/2023: Tổ chức buổi giới thiệu thông tin chương trình học giả Fulbright Việt Nam năm học 2024. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT), cùng các thầy cô quan tâm. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng 512 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Năm, ngày 08/6/2023Họp công tác tổ chức lấy ý kiến khảo sát sinh viên, cựu sinh viên và giảng viên phục vụ kiểm định ACBSP Hoa Kỳ. Thành phần: Đ/c Ngọc, Khánh, Châu, Hiền (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng các đ/c: Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Hà (P.CTCT&QLSV) và đại diện công ty phần mềm. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Sáu, ngày 09/6/2023Tiếp và làm việc với Trường Đại học Ứng dụng Khoa học Hochschule Mainz – Đức. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 16h00 thứ Sáu, ngày 09/6/2023: Tổ công tác làm việc với các Khoa/Viện về tiến độ rà soát, cập nhật và hoàn thiện đề cương học phần thuộc các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo và cấp bằng (theo Kế hoạch số 654/KH-ĐHKTQD ngày 03/4/2023 của Hiệu trưởng). Thành phần: Đ/c Đức (P.QLĐT), cùng các đ/c: Hoàng (Thư ký) và lãnh đạo các Khoa/Viện phụ trách các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng – P.QLĐT. Văn phòng các Khoa/Viện và trực tuyến. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú:
Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ