(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 23 năm 2022 (Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2022
(Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 30/5/2022

08h00

Họp giao ban triển khai công tác tuyển sinh Đại học; Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.
ONLINE.
Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.TTPC và các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm (V.CNTT&KTS).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị kỹ thuật

10h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Phương (P.TH); Chi (P.TCKT); Thúy, Tú (P.TCCB); Triệu, Hoàng Hà (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hương (V.QTKD); Vinh, Long (TT.ĐTTX); Quang, Nhung (K.ĐHTC); Thành, Quang (V.ĐTSĐH); Trung, Hiền (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà; Phương (P.CTCT&QLSV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp giao ban triển khai công tác tuyển sinh Đại học; Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.
ONLINE.
Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.TTPC và các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm (V.CNTT&KTS).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị kỹ thuật

14h00

Làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng) và các đồng chí có giấy mời.

Số 1 Liễu Giai, Hà Nội

Xe đón 13h30 tại sảnh Nhà A1

15h00

Họp về công tác Tự đánh giá chương trình Đào tạo từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Toại (P.KT& ĐBCLGD; Chi (P.TCKT); Vinh, Trung (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT& ĐBCLGD, TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 31/5/2022

08h00

Họp rà soát Báo cáo Tự đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục – Kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Tổ chức FIBAA, CHLB Đức. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Đức (P.QLĐT); Vân (P.QLKH); Tùng, Long, Giang (P.HTQT); Thúy (P.TCCB); Đức, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Nghĩa, Ngọc (P.TT); Vân (V.ĐTQT); Nam (K.QTKD); Núi (K.KHQL); Huyền, Hương (K.Marketing); Toại, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và thực hiện Quy chế dân chủ trong các trường đại học, cao đẳng năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường); Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng).

Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Hội trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 298 đường Cầu Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Xe đón 07h15 tại sảnh Nhà A1

09h00

Thảo luận Tổ về kết quả rà soát, đánh giá hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo giai đoạn 2017-2021. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường – Tổ trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các nhóm công tác chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp rà soát các quy định liên quan đến Tổ chức thi cấp Chứng chỉ tin học NEU – Chuẩn IC3 của Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Tuấn, Sơn (V.CNTT và KTS).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.CNTT& KTS chuẩn bị tài liệu

14h00

Tập thể lãnh đạo Trường làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng của Phòng Tổ chức cán bộ và Khoa Kinh tế học về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng Tập thể lãnh đạo mở rộng P.TCCB, Tập thể lãnh đạo mở rộng K.KTH và thành viên Tổ công tác của Trường theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Xét tuyển sinh hệ VLVH, đợt 1 năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 570/QĐ-ĐHKTQD, ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tập thể lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo Trường và các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp xét chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên hệ VLVH, đợt 1 năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 571/QĐ-ĐHKTQD, ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp nhóm chuẩn bị hồ sơ thầu Đại sứ quán Mỹ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng (TT.KN&STXH); Tùng (P.HTQT); Ngọc, Hà, Khánh (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 01/6/2022

08h30

Tọa đàm “Phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Ban Quản lý Chương trình TT, CLC&POHE; Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Viện ĐTTT,CLC&POHE; V.CNTT&KTS; Các đại biểu có giấy mời, các giảng viên quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy Khóa 63 Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Đ/c Nhượng (Phó hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 86/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/02/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp thống nhất kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ quốc gia năm 2023 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Phương (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thùy (K.NNKT); Thúy (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Hà (P.CTCT&QLSV); Đức (TT.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp chuẩn bị Tọa đàm “Nâng cao năng lực tư vấn chính sách” Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân (P.QLKH); Thúy (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Đạt (K.KTMT&BĐKH); Tuấn (K.QTKD); Bình, Thân (V.TM&KTQT); Lợi (K.KHPT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 02/6/2022 

08h00

Làm việc với Tập đoàn Viettel. Đ/c Chương (Hiệu trưởng) và các đồng chí có giấy mời.

Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Xe xuất phát lúc 7h30 tại sảnh A1

08h30

Tọa đàm “Đào tạo cử nhân Chất lượng cao Marketing Công nghệ số (Digital Marketing)”. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Ban Quản lý Chương trình TT, CLC&POHE; Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Viện ĐTTT,CLC&POHE; Khoa Marketing; Các đại biểu có giấy mời và các giảng viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

13h30

FIBAA Workshop: Phiên thứ Nhất về viết Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Tổ chức FIBAA, CHLB Đức. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.TCCB, P.QLKH, P.QLĐT, P.TT, P.CTCT&QLSV, P.TTPC, P.QTTB, P.HTQT, V.ĐTSĐH, TT.ƯDCNTT, TT.DV&HTĐT, TT.TT-TV, Đoàn TN; Viên chức P.KT&ĐBCLGD; Thành viên Hội đồng tự đánh giá; Thành viên Ban hỗ trợ; Thành viên Ban thư ký và thành viên các nhóm công tác viết Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo của 15 chương trình theo tiêu chuẩn FIBAA (V.ĐTSĐH, V.QTKD, V.KTKT, K.Toán KT, K.QTKD, K.DL&KD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế (IBD@NEU) khóa 18, kỳ mùa thu năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Thùy (K.NNKT); Hiếu, Thục Anh, Giang, Hoàng Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét tuyển hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 4 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp xét công nhận tốt nghiệp đại học VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Quang, Oanh (K.ĐHTC); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCL); Thúy (P.TCCB); Ánh (V.KT-KT); Quế (V.NHTC); Tùng (K.QTKD); Nam (K.Luật); Ngân (K.KT&QLNNL).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 03/6/2022

09h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu phương án xử lý Hồ cảnh quan. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, P.TH, PSA.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

13h30

FIBAA Workshop: Phiên thứ Hai về Khảo sát thực tế (on-site visit) trong công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của tổ chức FIBAA, CHLB Đức. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.TCCB,  P.QLKH, P.QLĐT, P.TT, P.CTCT&QLSV, P.TTPC, P.QTTB, P.HTQT, V.ĐTSĐH, TT.ƯDCNTT, TT.DV&HTĐT, TT.TT-TV, Đoàn TN; Viên chức P.KT&ĐBCLGD; Thành viên Hội đồng tự đánh giá; Thành viên Ban hỗ trợ; Thành viên Ban thư ký và thành viên các nhóm công tác viết Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo của 15 chương trình theo tiêu chuẩn FIBAA (V.ĐTSĐH, V.QTKD, V.KTKT, K.Toán KT, K.QTKD, K.DL&KD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 04/6/2022

   

Chủ Nhật 05/6/2022

   

Thông báo  

– 09h15 thứ Ba ngày 31/5/2022: Dr. Chow Siing Sia của Đại học tổng hợp Cardiff Metropolitian, Vương quốc Anh thực hiện Workshop số 1 “Phân tích dữ liệu với R”. Thành phần GS.TS Nguyễn Hữu Ánh (Viện trưởng – V.KTKT) cùng toàn thể CBGV và NCS của Viện Kế toán – Kiểm toán. Chủ trì: GS.TS Nguyễn Hữu Ánh – Viện trưởng Viện Kế toán – Kiểm toán. Địa điểm: Phòng 906 – tầng 9 Nhà A2. V.KTKT chuẩn bị tài liệu.
– 09h15 thứ Tư ngày 01/6/2022: Dr. Chow Siing Sia của Đại học tổng hợp Cardiff Metropolitian, Vương quốc Anh thực hiện Workshop số 2 “Phân tích dữ liệu với R”. Thành phần GS.TS Nguyễn Hữu Ánh (Viện trưởng – V.KTKT) cùng toàn thể CBGV và NCS của Viện Kế toán – Kiểm toán. Chủ trì: GS.TS Nguyễn Hữu Ánh – Viện trưởng Viện Kế toán – Kiểm toán. Địa điểm: Phòng 906 – tầng 9 Nhà A2. V.KTKT chuẩn bị tài liệu.
– 13h00 thứ Tư ngày 01/6/2022: Dr. Chow Siing Sia của Đại học tổng hợp Cardiff Metropolitian, Vương quốc Anh thực hiện Workshop số 3 “Phân tích dữ liệu với R”. Thành phần GS.TS Nguyễn Hữu Ánh (Viện trưởng – V.KTKT) cùng toàn thể CBGV và NCS của Viện Kế toán – Kiểm toán. Chủ trì: GS.TS Nguyễn Hữu Ánh – Viện trưởng Viện Kế toán – Kiểm toán. Địa điểm: Phòng 906 – tầng 9 Nhà A2. V.KTKT chuẩn bị tài liệu.
– 09h15 thứ Năm ngày 02/6/2022Dr. Chow Siing Sia của Đại học tổng hợp Cardiff Metropolitian, Vương quốc Anh thực hiện Workshop số 4 “Phân tích dữ liệu với R”. Thành phần GS.TS Nguyễn Hữu Ánh (Viện trưởng – V.KTKT) cùng toàn thể CBGV và NCS của Viện Kế toán – Kiểm toán. Chủ trì: GS.TS Nguyễn Hữu Ánh – Viện trưởng Viện Kế toán – Kiểm toán. Địa điểm: Phòng 906 – tầng 9 Nhà A2. V.KTKT chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Bảy ngày 04/6/2022: Vòng 7 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ nhất). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải. Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị liệu theo phân công.
– 14h00 Chủ Nhật ngày 05/06/2022: Vòng 7 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ 2). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải. Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị liệu theo phân công.

Bảo vệ Luận án

– 16h00, thứ Ba ngày 31/5/2022: NCS. Vũ Thị Huyền Trang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Hiệu quả phân bổ và một số mô hình đánh giá tác động của các nhân tố đến hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành công nghiệp của Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
                                             Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                              Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: