(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 23 năm 2021 (Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2021
(Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 31/5/2021

09h00

Thảo luận về mục tiêu đào tạo và mục tiêu đảm bảo chất lượng đào tạo.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí: Toại, Thắng, Tùng, (P.KT&ĐBCLGD); Triệu, Đức (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Hà (P.CTCT&QLSV); Thủy (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TTUDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h30

Họp Ban tiếp nhận tài trợ phòng chống dịch Covid-19 cho Bắc Giang và Bắc Ninh. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên của Ban theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Mạng lưới Cựu HV, SV chuẩn bị

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Ban quản lý dự án SAHEP.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch HĐ Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Sen, Kiên (TT.TTTV); Dũng (P.TH); Chi, Huyền (P.TCKT); Phượng (V.ĐTTT, CLC&POHE); Thành (P.QLKH); Thủy (TT.UDCNTT); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BQL dự án SAHEP chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban tuyển sinh xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 (Tổ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ).
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Hoàng Hà, Huy Giang, Ngân Giang, Bình, Minh, Cường, Việt Anh, Nhung, Sơn, Hạnh, Trần Hà, Hoàng, Lê Hà (P.QLĐT);  Thu Hương, Thanh Thúy, Thúy, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Phương, Ngà, Tâm (P.TH);  Thảo, Chung, Quách Cường, Dũng, Xuân Hương (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

16h00

Thảo luận về quy tắc ứng xử.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng, Q Anh (P.TH);  Hà (P.CTCT&QLSV); Thông, Huyền (K.MKT); Thủy (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VPĐĐT và P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu, TTUDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Ba 01/6/2021

08h30

Hội nghị ký kết Quy định cơ chế vận hành Thư viện điện tử dùng chung.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban quản lý Dự án thư viện điện tử.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

BQLDA chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng Chiến lược phát triển Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng Chiến lược phát triển Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, P.TH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc tế: “Các vấn đề Kinh tế xã hội và môi trường trong phát triển” phối hợp với Đại Học Khon Kaen – Thái Lan.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trường, Huấn, Linh, Thúy (K.MT,BĐKH&ĐT); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Tùng (PSA).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.MT, BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp Tổ xây dụng Quy định về quy trình ban hành văn bản của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (phiên thứ 2).
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Mạnh (K.Luật); Dũng, Thanh, Hậu, Vi, Giang, Hưng (P.TTPC).

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế dân chủ.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng Quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Tư 02/6/2021

08h00

Họp Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật sinh viên.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Thanh (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TT-PC); Đức (P.QLĐT); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV); Đại diện lãnh đạo V.ĐTTT, CLC và POHE; Chủ nhiệm lớp Kế toán Tiên tiến 59B và sinh viên vi phạm kỷ luật.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h00 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo về các quy định đảm bảo chất lượng, sổ tay và hướng dẫn đảm bảo chất lượng giáo dục.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu phương án cải tạo sửa chữa Ký túc xá. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT; P.QTTB; TT.DVHTĐT.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường.
ONLINE/OFFLINE.
Tập thể Lãnh đạo, cùng thành viên các Tổ công tác xây dựng Quy chế, Quy định theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB và các đơn vị chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Năm 03/6/2021

08h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình POHE Quản lý thị trường (ngành Quản trị kinh doanh thương mại).
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 226/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/05/2021 của Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về Nhà Trung tâm đào tạo.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, cùng các đ/c:  Trung, Mạnh, Hương (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Tùng (PSA) và đại diện đơn vị tư vấn.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h30

Tập huấn công tác coi thi trực tuyến theo kế hoạch số 908 ngày 28/5/2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT) và các thành viên trong Ban coi thi trực tuyến.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 612 tầng 6 Nhà A21

Ban coi thi trực tuyến, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình POHE Thẩm định giá (ngành Marketing).
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 227/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/05/2021 của Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh SĐH 2021.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, cùng các đ/c:  Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC);  Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp chương trình EPMP.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Hà, Hương, Thủy, Núi (K.KHQL); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT) và các thành viên Hội đồng xét tốt nghiệp theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.KHQL chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Nội quy và triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại Trường.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 889/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/12/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Sáu 04/6/2021

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ tháng 6/2021. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

08h30

Hội nghị Đảng ủy thường kỳ tháng 6/2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

08h30

Mở thầu online gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nước uống tinh khiết tại giảng đường và nhà TTĐT. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT, P.QTTB, đại diện nhà thầu.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu về quy trình phát hành sách giáo trình.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (VPĐ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Tú (NXB) và Đoàn TN.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

16h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về ý tưởng thiết kế phòng Truyền thống. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT);  Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QTTB  chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 05/6/2021

   

Chủ Nhật 06/6/2021

   

Thông báo  

– 00h00 thứ Ba ngày 01/6/2021: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo hình thức trực tuyến (online).
(Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://www.xtkh.neu.edu.vn hoặc https://xtkh.neu.edu.vn), không phải gửi hồ sơ bản cứng về trường). Thành phần:PGS.TS. Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng Quản lý đào tạo), cùng toàn thể các thành viên Ban tuyển sinh theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: ONLINE.Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.

Bảo vệ Luận án

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ