(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 22 năm 2024 (Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2024
(Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 27/5/2024

08h30

Họp ứng viên dự tuyển trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hưởng, Thắng, Hoa (V.ĐTSĐH), đại diện lãnh đạo các Trường và Khoa/Viện có ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2024 và các ứng viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 501 Nhà A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp đoàn đi công tác Hoa Kỳ. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Bảo (P.TCCB); Tùng (P.HTQT) và các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp đoàn đi công tác Hàn Quốc. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (V.ĐTQT); Bảo (P.TCCB); Tùng (P.HTQT); Tùng (K.QTKD) và các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp về cơ chế quản lý các chương trình hợp tác với Đại học Lincoln, Vương quốc Anh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT);  Tùng (P.HTQT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Hà (Hiệu trưởng Trường KT&QLC); Thành, Giang, Hoàng Lan, Bảy (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Thương thảo hợp đồng gói thầu mua phần mềm quản lý công việc tích hợp chữ ký số. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Đỗ Hà, Quỳnh Mai (P.TCKT); Dũng, Trung (P.TH); Bảo (P.TCCB); Thuỷ (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác rà soát, bố trí phòng làm việc cho các Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐT), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Lãnh đạo các Trường: Trường Công nghệ, Trường Kinh doanh, Trường Kinh tế và Quản lý công, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung, Mạnh, Hiền (P.QTTB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h30

Phòng Truyền thông, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ thực hiện công tác xây dựng Cổng thông tin điện tử. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa, Long (P.TT); Thủy, Tuấn Anh, Tùng (TT.UDCNTT); Hoàng (Trường CN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

18h00

Khai giảng lớp Lý luận chính trị “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” (Đợt 1 năm 2024). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong BTV Đảng ủy, BTV Đoàn Thanh niên, Cấp ủy chi bộ Sinh viên I, Sinh viên II, Sinh viên III, Sinh viên IV và toàn thể học viên là quần chúng ưu tú được Chi bộ giới thiệu tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Hội trường A – Nhà Văn hóa

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 28/5/2024

08h00

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên báo cáo Lãnh đạo Trường về các hoạt động diễn ra trong Quý II và Quý III. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng uỷ), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Ban Thường trực ĐTN, Ban Thường trực HSV và đại diện PSA.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên xin ý kiến Đảng uỷ – Ban Giám hiệu về việc tổ chức Lễ Phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng uỷ), cùng các đ/c:  Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB; Huê (Trạm Y tế); Thìn (TT.DV&HTĐT), đại diện Thành đoàn Hà Nội và các đ/c trong BTV Đoàn Thanh niên, BTK Hội Sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Các vấn đề Kinh tế xã hội và môi trường trong phát triển” lần thứ 19 (ICSEED 2024) phối hợp với Đại Học Khon Kaen – Thái Lan. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đại diện Lãnh đạo Trường KT&QLC, cùng các đ/c: Trường, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Đảng ủy Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐT), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c: Thuý (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về công tác miễn giảm môn học các hệ đào tạo của Trường. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị quản lý đào tạo chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần 1 về công tác cán bộ (Bước 1). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thuý, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và cán bộ chủ chốt Viện Phát triển bền vững về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 2). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng cán bộ chủ chốt của V.PTBV và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h30

Tham dự Diễn đàn ACCA Châu Á – Thái Bình Dương 2024: Cùng dệt lên tương lai thành công. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Ánh (V.KTKT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Khách sạn JW Marriott

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần 2 về công tác cán bộ (Bước 3). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đđ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thuý, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Viện Phát triển bền vững về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 4). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể VC, NLĐ Viện PTBV (không bao gồm VC, NLĐ đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 29/5/2024

07h30

Tham dự Diễn đàn ACCA Châu Á – Thái Bình Dương 2024: Cùng dệt lên tương lai thành công. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ngọc (V.ĐTTT, CLC&POHE); Ánh (V.KTKT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Khách sạn JW Marriott

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

08h00

Báo cáo Tập thể lãnh đạo Trường về dự kiến phương án tuyển sinh ĐHCQ năm 2025. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Ngọc, Khánh (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng xét miễn học, miễn thi, chuyển điểm các môn học ICAEW CFAB đối với sinh viên Chương trình Cử nhân Kế toán/ Kiểm toán tích hợp Chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đc: Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Ánh, Hùng, Hà Linh, Dương (V.KTKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp rà soát các vướng mắc trong quá trình xây dựng KPIs và lập dự trù kinh phí hoạt động năm 2024. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB, P.TCKT chuẩn bị

15h00

Lễ Bế mạc và trao các giải thể thao sinh viên truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân kỳ Mùa xuân năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Tuấn (Đoàn TN); Nhân (Hội SV); Vân, Cường, Lương, Hương, Tình, Quang, Kiên, Tùng, Ngọc, Hùng, Dũng, Tâm (BM.GDTC) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

BM. GDTC chuẩn bị

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh (EMBA) Khoá 23 đợt 1 năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 391/QĐ-ĐHKTQD ngày 9/5/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị

16h00

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng uỷ), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hưởng (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng, Giang (P.HTQT); Toại, Thắng, Hoà (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 30/5/2024

08h30

Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 thông qua phương án tuyển sinh ĐHCQ năm 2025. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập thể lãnh đạo Phòng Quản trị thiết bị về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng) và Tập thể lãnh đạo Phòng QTTB.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập thể lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng) và Tập thể lãnh đạo P.QLKH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng phần mềm hỗ trợ xây dựng thời khóa biểu toàn Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Minh, Huy Giang (P.QLĐT) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 148/QĐ-ĐHKQTD ngày 06/3/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập thể lãnh đạo Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng) và Tập thể lãnh đạo V.ĐTTT,CLC và POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

11h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập thể lãnh đạo Khoa Quản trị kinh doanh về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng) và Tập thể lãnh đạo Khoa QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng đề án thí điểm giảng dạy trình độ Thạc sĩ bằng tiếng Anh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 362/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/4/2024 của Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Lễ phát động cuộc thi Marketing xã hội Social Pioneers 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Tuấn (Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh), cùng các đ/c: Thông (K.Marketing); Thành (V.ĐTQT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.HTQT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV), đại diện Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam và các đ/c trong BCH ĐTN, BCH HSV, Cán bộ giảng viên khoa Marketing và các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội và đoàn viên, sinh viên nhà trường có sự quan tâm tới cuộc thi.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà Văn hóa

ĐTN, HSV, K. Marketing chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp các ban tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức Xét tuyển kết hợp; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, dự bị đại học; Xét tuyển liên thông đại học chính quy năm 2024 – khóa 66. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Huy Giang, Minh (P.QLĐT); Lâm, Thảo (Trường Công nghệ); Thủy, Nghị, Tuấn Anh (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Chi, Hà (P.TC-KT); Trung, Mạnh (P.QTTB); Dũng, Thanh (P.TT-PC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ Xét tuyển kết hợp; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, dự bị đại học; Xét tuyển liên thông đại học chính quy năm 2024 – khóa 66. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 447/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/5/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

         Thứ Sáu 31/5/2024

08h00 – 11h00

Tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH, VP.Đ-ĐT.

Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

08h00 Hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các trường Đại học, Cao đẳng năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng). Thành ủy Hà Nội/ĐUK Hội trường A403 Nhà A, Trường ĐH Luật Hà Nội Xe xuất phát lúc 07h30 tại sảnh Nhà A1
08h00 Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo Công văn số 2285/BGDĐT-TTr ngày 17/5/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thanh (P.TT-PC). Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh P.TT-PC chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hà (Trường KT&QLC); Lợi (Trường KD); Huy (Trường CN); Đức (TT.NNKT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Lễ tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Công đoàn, Đoàn TN, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cùng các đồng chí có giấy mời. Các học viên tốt nghiệp cùng gia đình. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 01/6/2024

08h00

Mở hệ thống tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến/online theo phương thức Xét tuyển kết hợp; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, dự bị đại học; Xét tuyển liên thông đại học chính quy năm 2024 – khóa 66 (từ 8h00, ngày 01/6/2024 đến 17h00, 25/6/2024). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành vên Tổ công nghệ thông tin tuyển sinh theo Quyết định số 447/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/5/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trực tuyến tại: https://xtkh.neu.edu.vn

TT.HĐTS chuẩn bị Tài liệu

Chủ Nhật 02/6/2024

 

   

 

 

 

Thông báo.

 
Bảo vệ Luận án
– 16h00 thứ Hai, ngày 27/5/2024: NCS. Phạm Thị Thu Thủy bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của văn hóa tổ chức, chia sẻ tri thức đến đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: