(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 22 năm 2023 (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2023
(Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 29/5/2023

08h30

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thẩm định Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Chính sách Công, thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐHKTQD ngày 28/03/2023. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 59/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/02/2023 của Hiệu trưởng.

Chủ tịch HĐ KH&ĐT
Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TKHĐ, K.KHQL chuẩn bị tài liệu

08h30

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh (P.TTPC).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu.
Xe xuất phát lúc 08h00 tại sảnh A1

10h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh (E-MBA) đợt 1 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 420/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/5/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp về quản lý và tổ chức hoạt động hội thảo. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH); Tùng, Quân (P.HTQT); Dũng (P.TH) và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

15h00

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 400/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/4/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu

16h50

Họp Hội đồng thanh lý tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền, Huy, Đô, Tuấn (P.QTTB); Chi, Hà, Mai, Xuân (P.TCKT); Thủy, Nghị (TT UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

18h30

Tiếp và làm việc với Tập thể Lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch CĐ Trường, cùng các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Tầng 17 Nhà A1

P.TH chuẩn bị

Thứ Ba 30/5/2023

08h30

Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động thảo luận về dự thảo Đề án xây dựng phân hiệu Trường tại khu đô thị đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng toàn thể viên chức, người lao động trong Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường đợt 4 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp triển khai công tác chuẩn bị kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh (P.TTPC); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hà (P.CTCT&QLSV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác viết Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng CSGD theo tiêu chuẩn AACSB. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Tùng, Giang (P.HTQT); Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); Ngọc, Khánh (V.ĐTTT,CLC&POHE); Dũng (K.Marketing); Tuấn (K.ĐT); Tâm (V.NHTC); Ngọc (V.TM&KTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

18h00

Khai giảng lớp Lý luận chính trị “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” (Đợt 1 năm 2023). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong BTV Đảng ủy, BTV Đoàn Thanh niên, Cấp ủy chi bộ SVI, Sinh viên II cùng toàn thể học viên là quần chúng ưu tú được Chi bộ giới thiệu tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Hội trường A – Nhà Văn hóa

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 31/5/2023

14h00

Hiệu trưởng làm việc với Tổ kiểm toán nội bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Trung (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Thành (VĐTSĐH); Thủy (TT.UDCNTT) và các thành viên Tổ kiểm toán nội bộ.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ KTNB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; tuyển sinh liên thông (theo hình thức trực tuyến) khóa 65, năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Hoàng Hà, Huy Giang, Minh (P.QLĐT) và các Tổ trưởng thuộc Ban tuyển sinh theo Quyết định số 387/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/4/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

15h00

Tiếp và làm việc với đại diện của Công ty Peregrine Global Services về việc tổ chức thi đánh giá ngoài năm 2023 theo tiêu chí kiểm định của Tổ chức ACBSP. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Tùng (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc, Khánh, Hiền (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Năm 01/6/2023

08h30

Báo cáo công tác tham gia xếp hạng đại học theo bảng xếp hạng QS Ranking. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.HTQT); Toại, Thắng, Tùng, Toàn (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h30

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu dự thảo lần 4 Quy định về quản lý đào tạo ngắn hạn của Trường. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT
chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Tổ công tác rà soát và hoàn thiện chương trình đào tạo ngắn hạn năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 462/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/5/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác rà soát, kiểm tra công tác văn thư lưu trữ của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 435/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/5/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT
chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế khóa 19, đợt 2 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các Thành viên hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 49/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/1/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 02/6/2023

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban công tác tháng. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hương (V.QTKD); Hội (TC.KT&PT); Tú (NXB); Tuấn (TT.ĐTLT); Tuấn Anh (TT.NCTVKT&KD); Thắng (TT.KN&STXH); Cảnh (V.PTBV); Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp thương thảo gói thầu mua sắm hệ thống Wifi, Camera. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h50

Họp thương thảo gói thầu cải tạo giảng đường D2. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hương, Nhân (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 03/6/2023

18h00

Thi Sinh viên Thanh lịch Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Triệu (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV); Đại diện cơ quan báo chí, đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện, đơn vị trong trường, TOP 40 Sinh viên Thanh lịch NEU năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn TN, Chi ủy CBSV I/II, Ban Thư ký HSV, thầy cô và các sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 04/6/2023

09h00

Livestream tư vấn tuyển sinh, hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ và đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Phương thức xét tuyển kết hợp, xét tuyển thẳng và tuyển sinh liên thông ĐHCQ).
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà, Huy Giang, Sơn (P.QLĐT); Lâm (V.CNTT&KTS).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE/OFFLINE trên fanpage NEU-ĐH KTQD và fanpage Tư vấn tuyển sinh

P.QLĐT,TT.UDCNTT, P.TT chuẩn bị

 Thông báo  

– 08h30 thứ Ba, ngày 30/5/2023Họp trao đổi về tiến độ thu thập và cung cấp tài liệu kiểm định theo tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định quốc tế ACBSP năm 2023 về 3 CTĐT của V.TM&KTQT. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng các đ/c: Lợi, Ngọc A, Ngọc B, Thái Hà (V.TM&KTQT) và các đ/c phụ trách kiểm định của V.TM&KTQT và V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. V.TM&KTQT, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 15h30 thứ Tư, ngày 31/5/2023: Họp Tổ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ XTKH, tuyển thẳng, liên thông ĐHCQ khóa 65 năm 2023. Thành phần: Đ/c Đức (P.QLĐT), cùng các thành viên Tổ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ XTKH, tuyển thẳng, liên thông ĐHCQ khóa 65 năm 2023 theo Quyết định số 387/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/4/2023 của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng P.QLĐT – Tổ trưởng. Địa điểm: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1. TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu.
– 08h00 thứ Năm ngày 01/6/2023: Thời gian đăng ký hồ sơ XTKH, XTT, LTCQ năm 2023, khóa 65 của Trường: từ 00h00 ngày 01/6/2023 đến 24h00 ngày 30/6/2023. Địa chỉ đăng ký hồ sơ: https://xtkh.neu.edu.vn. Thành phần: Đ/c Đức (P.QLĐT), cùng các thành viên Ban tiếp nhận đăng ký hồ sơ XTKH, XTT, LTCQ năm 2023, khóa 65 theo Quyết định số 387/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/4/2023 của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng P.QLĐT. TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: