(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 22 năm 2021 (Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/20210)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2021
(Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 24/5/2021

08h30

Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2021 ONLINE. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Thắng (V.ĐTSĐH), đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện chuyên ngành có ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2021 và các ứng viên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu,
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp ban quản lý dự án Thư viện điện tử dùng chung. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Sen, Kiên (TT.TTTV); Phượng (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BQLDA chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế bổ nhiệm. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về phương án thiết kế phòng Truyền thống. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV) và đại diện đơn vị thiết kế.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp thường trực Tổ công tác xây dựng đề án 89 đào tạo Tiến sỹ theo nguồn ngân sách của nhà nước. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Nhung, Thắng (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TH); Vân (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 25/5/2021

08h00

Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thẩm định Hồ sơ đề nghị gia hạn Đề án LKĐT Cử nhân Quản trị Kinh doanh giữa Trường ĐHKTQD và ĐH Dongseo, Hàn Quốc. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c:  Long, Trang (P.HTQT); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Hiếu, Thoa (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Báo cáo Ban Giám hiệu về các phương án tổ chức thi học kỳ trực tuyến trong điều kiện không thể thi tập trung được. Ban Giám hiệu cùng các đ/c:  Triệu (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Thanh (P.TTPC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Ban tuyển sinh xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 (ONLINE). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Hoàng Hà, Huy Giang, Ngân Giang, Bình, Minh, Cường, Việt Anh (P.QLĐT); Lâm (V.CNTT&KTS); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Nghị (TTUDCNTT); Hà (P.TCKT) và các thành viên Ban tuyển sinh XTKH theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế công tác sinh viên (Phiên thứ 2). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Thúy, Hương, Thanh (P.CTCT&QLSV); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Tuấn (TT.DVHTĐT); Quỳnh Anh (P.TH); Đức (P.QLĐT); Vân (P.QLKH); Huê (Trạm YT); Sen (TT.TTTV); Vân (BM.GDTC); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tổ chức sát hạch chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Tuyên (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Tuấn, Sơn (V.CNTT&KTS); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 26/5/2021

08h00

Họp Tổ xây dựng Đề án vị trí việc làm. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Đảng ủy Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.ĐU chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên chính quy Khóa 62. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 902/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/12/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp quyết toán các dự án tồn đọng. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hương, Tần (P.QTTB); Chi, Hà, Dương Mai (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h30

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường. Tập thể Lãnh đạo, cùng thành viên các Tổ công tác xây dựng Quy chế, Quy định theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, các đơn vị chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 27/5/2021

08h30

Họp Ban chỉ đạo và tổ công tác xây dựng quy chế giảng viên cho chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE (ONLINE). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo và tổ công tác theo Quyết định số 717/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/10/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h30

Họp Ban chỉ đạo và tổ công tác sửa đổi, bổ sung các quy định đào tạo đại học đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE (ONLINE). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo và tổ công tác theo Quyết định số 718/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/10/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h30

Họp xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập đợt 3, xét công nhận chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đợt 1 hệ Từ xa năm 2021.(ONLINE). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Huyền (TT.ĐTTX), đại diện lãnh đạo K.NNKT và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 hệ Từ xa năm 2021.(ONLINE). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Huyền (TT.ĐTTX), đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện: K.QTKD, V.KT-KT, V.NH-TC và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ xây dựng Quy định về Hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (phiên thứ 3). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Phượng (P.TCCB); Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (Ban TTND); Dũng (P.TH); Dũng, Thanh, Hậu, Giang, Hưng (P.TTPC).

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ xây dựng Quy chế xếp loại đánh giá viên chức. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ xây dụng Quy định về quy trình ban hành văn bản của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (phiên thứ 1). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Mạnh (K.Luật); Dũng, Thanh, Hậu, Vi, Giang, Hưng (P.TTPC).

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp triển khai với các Khoa, Viện, Bộ môn về các phương thức thi online (ONLINE). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT); Dũng (P.TTPC); Thắng, Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Trưởng/Phó khoa và Trưởng/Phó Bộ môn.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Sáu 28/5/2021

08h00 – 11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

09h00

Phòng Tổng hợp Báo cáo Ban Giám hiệu về rà soát kiến nghị của viên chức, người lao động các đơn vị tại Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Phương (P.TH); Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ xây dựng Đề án vay vốn Ngân hàng thế giới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Nhẫm (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Cương (K.KH-PT); Thanh (K.MTBĐKH&ĐT); Nhung (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thư ký chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần (ONLINE). Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Bảy 29/5/2021

Chủ Nhật 30/5/2021

Thông báo

– 08h00-19h00 thứ Ba ngày 25/5/2021: Tuyển sinh đầu vào tiến sỹ đợt 1 năm 2021. Thành phần: PGS.TS. Bùi Văn Hưng (Phó Viện trưởng Viện ĐTSĐH), cùng các thành viên hội đồng và NCS theo lịch chi tiết của Viện ĐTSĐH. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTSĐH chuẩn bị.
– 08h00-19h00 thứ Tư ngày 26/5/2021: Tuyển sinh đầu vào tiến sỹ đợt 1 năm 2021. Thành phần: PGS.TS. Bùi Văn Hưng (Phó Viện trưởng Viện ĐTSĐH), cùng các thành viên hội đồng và NCS theo lịch chi tiết của Viện ĐTSĐH. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTSĐH chuẩn bị
– 08h00-17h30 thứ Năm ngày 27/5/2021: Thu hồ sơ tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế IBD @NEU.khóa 17, kỳ mùa thu, đợt xét tuyển đợt 1. Thành phần: TS. Đồng Xuân Đảm (Viện trưởng), cùng toàn thể CBVC Viện ĐTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị.
– 08h00-16h00 thứ Sáu ngày 28/5/2021: Thu hồ sơ tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế IBD @NEU khóa 17, kỳ mùa thu, đợt xét tuyển đợt 1. Thành phần: TS. Đồng Xuân Đảm (Viện trưởng), cùng toàn thể CBVC Viện ĐTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị.
– 08h00-16h00 thứ Bảy ngày 29/5/2021: Thu hồ sơ tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế IBD @NEU khóa 17, kỳ mùa thu, đợt xét tuyển đợt 1. Thành phần: TS. Đồng Xuân Đảm (Viện trưởng), cùng toàn thể CBVC Viện ĐTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị.
– 16h00-19h00 thứ Bảy ngày 29/5/2021: Tuyển sinh đầu vào tiến sỹ đợt 1 năm 2021. Thành phần: PGS.TS. Lê Trung Thành (Viện trưởng Viện ĐTSĐH), cùng các thành viên hội đồng và NCS theo lịch chi tiết của Viện ĐTSĐH. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTSĐH chuẩn bị.

Bảo vệ Luận án

– 16h30, thứ Sáu ngày 28/05/2021: NCS. Hoàng Phương Dung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Factors influencing willingness to use debit cards among Vietnamese card holders: Transaction cost and rational choice perspectives”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (bằng tiếng Anh), mã số: 9340101. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
    Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: