(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 21 năm 2024 (Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2024
(Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 20/5/2024

09h00

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên báo cáo Đảng uỷ về việc tổ chức Hội nghị Kiện toàn BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2022-2024 (năm học 2023-2024) và Hội nghị Kiện toàn BCH Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khoá XVIII, nhiệm kỳ 2023-2025 (năm học 2023-2024). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV) và các đ/c trong BTV Đoàn TN, BTK Hội SV.

Bí thư Đoàn Vũ Trí Tuấn

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

Thứ Ba 21/5/2024

08h00

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu kết quả sử dụng và bàn giao hệ thống trông giữ xe máy tại hầm B1 Nhà trung tâm đào tạo. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Trung, Công (P.TH); Trung, Đô (P.QTTB); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT); Tùng (PSA).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu, hiện trạng các phần mềm hiện đang sử dụng cho công khai VBCC và lưu trữ văn bản điện tử. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Trung, Công (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng các mức thu học phí các hệ cấp bằng năm học 2024-2025. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 430/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/5/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCKT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét và công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên hệ VLVH năm 2024. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 201/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/3/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp trển khai Kế hoạch tổ chức ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp – “NEU Open day năm 2024” – Trường Kinh tế và Quản lý công. Ban Giám hiệu Trường Kinh tế và Quản lý công, Chánh văn phòng, lãnh đạo và cán bộ phụ trách TVTS các Khoa/Viện của Trường Kinh tế và Quản lý công.

Hiệu trưởng Trường Kinh tế và Quản lý công Đỗ Thị Hải Hà

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.TKT&QLC chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng rà soát và xét thôi học cho sinh viên hệ VLVH năm 2024. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 203/QĐ-ĐHKTQD, ngày 20/3/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2024. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 206/QĐ-ĐHKTQD, ngày 20/3/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Thạc sĩ quốc tế IMD@NEU năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Tùng (P.HTQT); Thành, Giang, Bảy (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo Từ xa trình độ đại học đợt 4 năm 2024 của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng xét chuyển ngành/ chuyên ngành đào tạo Từ xa trình độ đại học đợt 1 năm 2024 của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 22/5/2024

08h30

Họp triển khai một số công tác quản lý đào tạo đại học chính quy tháng 5&6/2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Ngân Giang, Minh, Hoàng Hà, Hoàng (P.QLĐT); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TT-PC); Hiệu trưởng các Trường: Công nghệ, Kinh doanh, Kinh tế và Quản lý công; Viện trưởng: KT-KT; NH-TC; ĐTQT; ĐT TT,CLC&POHE; Trưởng Khoa/Viện đào tạo; Bộ môn GDTC.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp trển khai Kế hoạch tổ chức ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp – “NEU Open day năm 2024” – Trường Kinh doanh. Ban Giám hiệu Trường Kinh doanh, Chánh văn phòng và lãnh đạo các Khoa/Viện của Trường Kinh doanh.

Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Tạ Văn Lợi

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.TKD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở và các đ/c: Bảo, Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Triển khai khóa học Online trên nền tảng Coursera năm 2024. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo, Phượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Tùng, Giang (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Trung (P.QTTB); Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường và các giảng viên đăng ký tham gia khóa học.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB, P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 23/5/2024

08h00

Triển khai chuyển đổi số hoạt động quản lý công việc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đại diện lãnh đạo các Trường thành viên, Chánh văn phòng các Trường thành viên, đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện đào tạo, Bộ môn GDTC, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.UDCNTT, P.TCCB, P.TH chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp về công tác giải ngân dự án phục hồi kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Trung (P.QTTB).

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn

Bộ GD&ĐT

Xe xuất phát lúc 08h15 tại sảnh A1

08h30

Hội thảo Khoa học “Định hướng và giải pháp phát triển Kinh tế tư nhân người Việt Nam trong định hướng và tầm nhìn phát triển mới”. Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng QLKH, thành viên Đề tài KX04.16/21-25 và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Viện Nghiên cứu phát triển KTXH Bắc Ninh

Xe xuất phát lúc 06h30 tại sảnh A1

10h30

Trao đổi hợp tác về sinh viên chuyển tiếp và điều kiện trao học bổng cho sinh viên giữa lãnh đạo Trường ĐH KTQD với đại diện Trường ĐH Griffith, Úc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Lợi (Hiệu trưởng – Trường Kinh doanh); Hoàng, Đức, các GV Khoa DLKS – Trường KD và đại diện ĐH Griffith, Úc.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về công tác xây dựng thời khóa biểu toàn Trường học kỳ Thu năm 2024 (HK 1 năm học 2024-2025) theo Công văn số 847//ĐHKTQD-QLĐT ngày 23/4/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Minh, Trần Hà (P.QLĐT) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 36/QĐ-ĐHKQTD ngày 11/01/2024 của Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo 03 Trường thành viên; Đại diện lãnh đạo Viện: NH-TC, KT-KT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Thường trực Ban chỉ đạo, Tổ công tác triển khai đào tạo GDQP&AN cho sinh viên VLVH. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Quang, Việt Anh, Oanh (K.ĐHTC); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội Tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 “NEU Open Day”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn, Bình, Lê Hà (P.QLĐT); Nghĩa, Long (P.TT); Chi (P.TCKT); Thìn (TT.DVHTĐT); Tuấn, Nhân (ĐTN); Trung (P.QTTB); Tùng (PSA); Huê (Trạm Y tế); Sen (TT.TTTV); Hiệu trưởng các Trường thành viên; Viện trưởng: V.NH-TC, V.KT-KT; V.ĐTQT; V.ĐTTT,CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp báo cáo tiến độ và kết quả xây dựng 10 bộ học liệu điện tử theo dự án của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Trung, Hiền (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT) và các thầy/cô đại diện nhóm xây dựng học liệu điện tử; Công ty đối tác (OES).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 24/5/2024

09h00

Họp Hội đồng xét gia hạn và dừng đào tạo đối với học viên trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 121/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/02/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2024 về công tác tuyển sinh thạc sĩ. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC);  Hưởng, Thắng, Hoa, Quang, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp về phương án tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao từ khoá 67 (tuyển sinh từ năm 2025). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng Lãnh đạo các Trường: Trường Công nghệ, Trường Kinh doanh, Trường Kinh tế và Quản lý công, các Khoa/Viện có đào tạo Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Ngọc, Khánh, Quyên (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hà (Trường KT&QLC); Lợi (Trường KD); Huy (Trường CN); Đức (TT.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 25/5/2024

11h00

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội Tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 “NEU Open Day”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà, Sơn (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT,  P.QTTB; ĐTN; TT.DVHTĐT, Hiệu trưởng các Trường thành viên; Viện trưởng các viện: NH-TC, KT-KT, ĐTQT, ĐT TT,CLC&POHE và PSA.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Các địa điểm tổ chức sự kiện

Các đơn vị chuẩn bị

Chủ Nhật 26/5/2024

07h30

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 – NEU Open Day. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Ban tư vấn tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng, Hiệu trưởng các Trường thành viên, đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

P.TT, P.QLĐT, Các Trường, các Khoa/Viện chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ trao bằng Thạc sỹ Chương trình Cao học KTPT Việt Nam năm 2024. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn luận văn cho Chương trình và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế học.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

Thông báo

 
   Bảo vệ Luận án
                                                                                                                 
– 15h00 thứ Năm, ngày 23/5/2024: NCS. Nguyễn Duy Hải bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu mô hình kiến trúc tổng thể cho các trường đại học khối sư phạm Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, mã số: 9340405. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 08h00 thứ Bảy, ngày 25/5/2024: NCS. Nguyễn Nhất Linh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ