(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 21 năm 2023 (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2023
(Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 22/5/2023

08h00

Họp Hội đồng phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng vào các đơn vị đợt 1 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp ứng viên dự tuyển trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Thành, Thắng (V.ĐTSĐH), Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2023 và các ứng viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 501 tầng 5 Nhà A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h00

Khai mạc khóa học Tích hợp nội dung và ngôn ngữ do Học viện Công nghệ và Đào tạo chất lượng cao Humber, Canada giảng dạy. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Tùng (P.HTQT) và các viên chức có Quyết định cử đi học.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 512 tầng 5 Nhà A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp triển khai Dự án Phục hồi kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT); Trung, Hiền ( P.QTTB); Chi, Mai (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Vinh (TT.TTTX); Trung (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp Hội đồng phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng vào các đơn vị đợt 1 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc tế: “Các vấn đề Kinh tế xã hội và môi trường trong phát triển” lần thứ 17 (ICSEED 2023) phối hợp với Đại Học Khon Kaen – Thái Lan. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trường, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trương), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường) và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Đảng ủy về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Giao nhiệm vụ đoàn đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Đại học Macquarie, Australia và Đại học Waikato, New Zealand. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Phượng, Hải Anh (P.TCCB); Tùng, Giang (P.HTQT) và các viên chức có Quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 23/5/2023

08h30

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường lần 1 về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trương), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường) và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Viện Đào tạo Sau đại học về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tập thể Lãnh đạo mở rộng Viện Đào tạo Sau đại học và thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Viện Kế toán – Kiểm toán về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tập thể Lãnh đạo mở rộng Viện Kế toán – Kiểm toán và thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường lần 2 về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trương), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường) và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Ông Vangelis Vitalis – Thứ trưởng phụ trách Kinh tế và Thương mại, Bộ Ngoại giao New Zealand. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quỳnh Anh (P.HTQT); Lợi (V.TM&KTQT); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Môi trường, biến đổi khí hậu và Đô thị về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Khoa Môi trường, biến đổi khí hậu và Đô thị (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h30

Trung tâm Đào tạo từ xa báo cáo Ban Giám hiệu công tác chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học tại trạm Lạng Sơn. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB), Toại (P.KT&ĐBCLGD), Dũng (P.TTPC), Thùy, Diệp (K.NNKT), Vinh, Hoàng, Long (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h30

Bài giảng của Ông Vangelis Vitalis – Thứ trưởng phụ trách Kinh tế và Thương mại, Bộ Ngoại giao New Zealand với nội dung “New Zealand Trade Policy: Beyond the Golden Weather”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quỳnh Anh (P.HTQT); Lợi, Ngọc (V.TMKTQT); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT) và các CBGV và SV có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng 1001 tầng 10 Nhà A2

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp triển khai xây dựng học liệu số và khoá học trực tuyến trên ứng dụng nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOCs) của Trường (thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 1363/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2023 của Bộ GD&ĐT). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Trung, Hiền (P.QTTB); Trưởng các Khoa/Viện: K.KTH, K.Toán KT, K.Đầu tư, K.KH&PT, Khoa Luật, Khoa Thống kê, V.NHTC, V.TM&KTQT, Trưởng các bộ môn: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Toán cơ bản, Toán kinh tế, Pháp luật cơ sở, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Thống kê kinh doanh, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế đầu tư.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Đảng ủy Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các Đ/c Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trương), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường) và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 24/5/2023

08h30

Đoàn công tác nước ngoài báo cáo Ban Giám hiệu kết quả chuyến công tác tại Đức và Hà Lan. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCT); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT) và các thành viên trong Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế tuyển dụng giảng viên nước ngoài. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Hải Anh (P.TCCB); Tùng, Thanh (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Lợi (V.TM & KTQT); Giang (V.ĐTQT); Trường (K.Luật).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp triển khai công tác giảng dạy theo mô hình Lecture – Serminar theo Công văn số 706/ĐHKTQD-QLĐT ngày 07/4/2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT) và Trưởng Khoa/Viện, Trưởng bộ môn.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cùng đoàn đại biểu gồm 10 Trường Đại học tại Đài Loan sang trao đổi và hợp tác. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2022-2023 của sinh viên hệ chính quy khóa 64. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp tổ chức giới thiệu tài nguyên điện tử của Trường. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thành (P.QLKH); Hội (TC.KTPT); Tú (NXB); Sen, Kiên (TT.TTTV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 25/5/2023

09h00

Họp Tổ công tác triển khai khóa học trao đổi sinh viên giữa 10 trường đại học trong khối ngành kinh tế năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Lê Hà, Ngân Giang (P.QLĐT) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 157/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/02/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp xét cảnh báo học tập, xóa tên sinh viên Chương trình Tiên tiến, Phân tích kinh doanh, Chất lượng cao & POHE đợt 1 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/01/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h30

Tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Trường Đại học Griffith (Úc). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Tùng (P.HTQT); Ngọc, Lương Hà, Vũ Anh (V.ĐTTT, CLC & POHE); Nam (K.Luật).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng Đề án phát các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Công nghiệp văn hóa giải trí của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo Quyết định số 272/QĐ-ĐHKQTD ngày 24/3/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

16h00 Họp tổ chức Hội thảo giới thiệu Chương trình đào tạo của Trường tại Lào. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thành (V.ĐTSĐH); Ánh (V.KTKT); Quế (V.NHTC); Lợi (V.TM&KTQT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Hà (K.KHQL); Tùng (P.HTQT); Thế (K.TKT); Thông (K.Marketing); Thế Anh (K.KTH); Ngân (K.KT&QLNNL); Hùng (K.ĐT); Sơn (K.KHPT). Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLKH chuẩn bị tài liệu
16h50 Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu công tác báo cáo kiểm kê năm 2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, Mai, Xuân (P.TCKT); Trung, Mạnh, Hiền, Đô, Huy, Tuấn (P.QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và đơn vị tư vấn. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 26/5/2023

08h00 – 11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

10h00 Họp Tổ công tác xây dựng quy chế làm việc của Giảng viên. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thông (K.Mareketing); Trường (K.Luật); Bảo, Thúy, Tuyên (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 27/5/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật 28/5/2023

 

 

 

 

 

 

Thông báo

– 15h30 thứ Hai, ngày 22/5/2023Họp rà soát công tác hoàn thiện số liệu báo cáo trên phần mềm HEMIS. Thành phần: Đ/c Dũng (P.TH), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTX); Thủy (TT.UDCNTT); Công, Bùi Thảo (P.TH). Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng Phòng P.TH. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. P.TH chuẩn bị tài liệu.

– 17h00 thứ Ba, ngày 23/5/2023Tổ chức buổi trao đổi thông tin với các sinh viên tham gia khóa học hè tại Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (nằm trong chương trình trao đổi sinh viên). Thành phần: Đ/c Đức (P.QLĐT), cùng các đ/c: Lê Hà, Ngân Giang (P.QLĐT) và Trợ lý đào tạo của các Khoa/Viện có sinh viên tham dự khóa học, toàn thể sinh viên đăng ký tham gia khóa học hè. Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng – P.QLĐT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

– 09h30 thứ Tư, ngày 24/5/2023Họp Ban soạn thảo xây dựng Chương trình đào tạo Chất lượng cao Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng các đ/c: Lợi (Viện trưởng V.TM&KTQT) và các thành viên Ban soạn thảo CTĐT. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. Viện TM&KTQT, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 10h30 thứ Tư, ngày 24/5/2023: Họp Ban soạn thảo xây dựng Chương trình đào tạo Chất lượng cao Thương mại điện tử. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng các đ/c: Lợi (Viện trưởng V.TM&KTQT) và các thành viên Ban soạn thảo CTĐT. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. Viện TM&KTQT, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 14h30 thứ Tư, ngày 24/5/2023: Họp Ban soạn thảo xây dựng Chương trình đào tạo Chất lượng cao Quan hệ công chúng. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng các đ/c: Thông (Trưởng Khoa Marketing) và các thành viên Ban soạn thảo CTĐT. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. K.Marketing, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Tư, ngày 24/5/2023: Hoàn thiện phần mềm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (XTKH, XTT, Tuyển sinh LTCQ) năm 2023 sau đợt thử nghiệm và chuẩn bị cho đợt chính thức (từ 01/6/2023 đến 30/6/2023). Thành phần: Đ/c Đức (P.QLĐT), cùng các đ/c: Huy Giang, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS). Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng -P.QLĐT. Địa điểm: Phòng 211 tầng 2 Nhà A1. TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu.

– 15h30 thứ Tư, ngày 24/5/2023Họp Ban soạn thảo xây dựng Chương trình đào tạo Tiên tiến Kế hoạch tài chính. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng các đ/c: Quế (Viện trưởng V.NHTC) và các thành viên Ban soạn thảo CTĐT. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. Viện NHTC, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Năm, ngày 25/5/2023: Phòng Tổ chức cán bộ tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Trường Đại học Griffith (Úc) về chuyển tiếp giảng viên. Thành phần: Đ/c Bảo (P.TCCB), Đại diện lãnh đạo P.HTQT, cùng các đ/c: Vũ Anh, Hiền (V.ĐTTT,CLC &POHE). Chủ trì: PGS.TS Hồ Đình Bảo – Trưởng phòng P.TCCB. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.TCCB, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 15h30 thứ Năm, ngày 25/5/2023: Khoa Luật tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Trường Đại học Griffith (Úc) về chương trình đào tạo. Thành phần: Đ/c Nam (K.Luật), Đại diện lãnh đạo P.HTQT, cùng các đ/c: Vũ Anh, Hiền (V.ĐTTT,CLC &POHE). Chủ trì: PGS.TS Trần Văn Nam – Trưởng khoa Luật. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. K.Luật, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 16h00 thứ Năm, ngày 25/5/2023: Viện ĐTTT,CLC & POHE tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Trường Đại học Griffith (Úc) về chuyển tiếp sinh viên. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đại diện lãnh đạo P.HTQT, cùng các đ/c: Lương Hà, Vũ Anh, Oanh, Hiền (V.ĐTTT,CLC &POHE). Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Sáu, ngày 26/5/2023: Họp Ban soạn thảo xây dựng Chương trình đào tạo Tiên tiến Quản trị kinh doanh. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng các đ/c: Tùng (Trưởng khoa K.QTKD) và các thành viên Ban soạn thảo CTĐT. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. K.QTKD, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 – 09h00 thứ Tư, ngày 24/5/2023: NCS. Ngô Thị Khánh Linh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến điều chỉnh lợi nhuận tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 14h00 thứ Năm, ngày 25/5/2023: NCS. Hoàng Văn Nam bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của quản trị tri thức đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực, mã số: 9340404. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h30 thứ Năm, ngày 25/5/2023: NCS. Bùi Trung Kiên bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm phi nhân thọ trực tuyến ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm), mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: