(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 21 năm 2022 (Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2022
(Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 16/5/2022

08h30

Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập chương trình Chất lượng cao, Khóa 60. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Quản lý Chương trình TT,CLC&POHE; Lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai chương trình Chất lượng cao; Các giảng viên hướng dẫn; Các thành viên của các tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên Chương trình CLC K60; V.ĐTTT, CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 714 Nhà A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về Đề án tiền lương. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường); Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB); Chi, Hà (P.TCKT); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp về công tác thẩm định giáo trình học liệu hệ đào tạo Từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.QLKH ,TT.ĐTTX.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp thương thảo hợp đồng chỉ định trung tâm khảo thí MOS, IC3 với công ty IIG. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Đức (P.QLĐT); Tuấn, Sơn (V.CNTT&KTS) và đại diện Công ty IIG.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: Vai trò của ngành Bảo hiểm đối với sự ổn định xã hội và phát triển nền kinh tế. Đ/C Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Vân, Hoàn (P.QLKH); Toàn thể CBGV Khoa Bảo hiểm và đơn vị phối hợp tổ chức Hội thảo (Học viện Tài chính).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.BH chuẩn bị tài liệu

15h30

Thương thảo hợp đồng gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục Nội thất phòng truyền thống tại tầng G Nhà A1. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, Q.Mai (P.TCKT); Trung, Mạnh, Nhân, Tần, Hương (P.QTTB) và Đại diện nhà thầu.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Ban Giám hiệu làm việc với Tập thể cán bộ chủ chốt Viện Ngân hàng Tài chính về công tác cán bộ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB); Quế (V.NHTC) và toàn thể cán bộ chủ chốt Viện NH-TC.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 17/5/2022

08h30

Hội Sinh viên báo cáo Thường vụ Đảng ủy về việc Kiện toàn nhân sự Ban Thư ký Hội Sinh viên nhiệm kỳ XVII. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy và các đ/c:  Ngọc (ĐTN); Hoàn (HSV) và các đồng chí trong Ban Thường trực Hội Sinh viên.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

HSV chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tập thể lãnh đạo trường và Đảng ủy về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Đảng ủy trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùngcác đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí  thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Lễ trao học bổng “Tài năng trẻ Vingroup” năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thanh, Thuý (P.CTCT&QLSV); đại diện lãnh đạo đơn vị: P.TT, ĐTN, V.TM&KTQT, K.QTKD, K.Marketing, K.BH, V.ĐTTT,CLC&POHE, K.DL&KS, K.BĐS&KTTN, K.KT&QLNNL, V.NH-TC, V.KT-KT, HSV và các sinh viên nhận học bổng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 1 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 18/5/2022

08h30

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra và đổi điểm tiếng Anh, Tin học cho sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE Khóa 60,61,62,63. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp về học bổng cho sinh viên chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh BBAE. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thục Anh, Hoàng Lan (V.ĐTQT) và  đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TCKT, P.CTCT&QLSV.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp giới thiệu thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng Khoa học Đào tạo và các đ/c: Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Tọa đàm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c thành viên HĐKH&ĐT và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Waikato – Neu Zealand. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Lợi (V.TM&KTQT); Matt Bolger (Phó Hiệu trưởng – ĐH Waikato ); Giang  (ĐH Waikato).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Hưởng, Quang (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng tự đánh giá – Kiểm định chất lượng CSGD theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá theo Quyết định số 471/QĐ-ĐHKTQD, ngày 22/10/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

    Thứ Năm 19/5/2022 

08h30

Khoa Quản trị kinh doanh báo cáo Ban Giám hiệu kết quả tuyển sinh của Khóa 7, Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh 2+2 giữa Trường ĐHKTQD và ĐH Dongseo (Hàn Quốc). Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Thủy (TT.UDNTT); Tùng, Tuấn Anh, Thoa, Đỗ Điệp, Ngọc (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả rà soát, cập nhật và hoàn thiện đề cương học phần trình độ đại học năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Sen, Kiên (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp về việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi phụ năm 2022 dành cho sinh viên ĐHCQ. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Minh, Huy Giang, Trần Hà (P.QLĐT); Dũng (P.TH);  Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Chi, Mai (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

   Thứ Sáu 20/5/2022

08h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu thiết kế hồ cảnh quan Nhà TTĐT. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT), Trung, Mạnh, Nhân (P.QTTB) và đại diện đơn vị thiết kế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Ban Giám hiệu làm việc với viên chức và người lao động Phòng Truyền thông về công tác cán bộ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Thúy, Tuyên (P.TCCB) và toàn thể CBVC, người lao động Phòng Truyền thông.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và UBND tỉnh Bắc Giang. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đồng (VP.Đ-ĐT); Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.QLĐT, P.TCCB, P.TTPC, P.TT, P.CTCT&QLSV, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.ĐTSĐH, K.ĐTTC, TT.ĐTTX, K.QTKD, V.TM&KTQT, V.NHTC, K.Marketing, K.KHQL, K.BĐS&KTTN, K.KHPT, ĐTN.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

UBND tỉnh Bắc Giang

Xe xuát phát tại sảnh A1 lúc 14h30

Thứ Bảy 21/5/2022

   

Chủ Nhật 22/5/2022

12h30

Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 – Chương trình Thạc sĩ Tiêu chuẩn. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Giảng đường A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 08h00 thứ Tư ngày 18/5/2022: Kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị trong toàn trường và toàn thể CBVC P.QLKH và các thầy cô quan tâm. Chủ trì; PGS.TS. Tô Trung Thành – Trưởng phòng. Địa điểm: Phòng 214 tầng 2 Nhà A1. P.QLKH chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Tư ngày 18/5/2022: Phòng Quản lý đào tạo làm việc với Viện Đào tạo quốc tế về tài khoản quản lý đào tạo (PSC-UIS). Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng, cùng cac đ/c: Đức, Huy Giang, Minh, Trần Hà, Hoàng (P.QLĐT) và Lãnh đạo Viện ĐTQT, các đ/c tiếp nhận tài khoản (V.ĐTQT). Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Bảy ngày 21/5/2022: Từ 15h00 thứ Bảy ngày 23/4/2022: Vòng 5 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ nhất). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải. Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐHKTQD. Các ban chuẩn bị liệu theo phân công.
– 08h00 chủ Nhật ngày 22/5/2022Ngày hội thông tin tuyển sinh Open day chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 18, kỳ mùa thu 2022. Thành phần: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu (Viện trưởng), cùng toàn thể viên chức Viện ĐTQT và các thí sinh, gia đình quan tâm. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng Viện ĐTQT. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 chủ Nhật ngày 22/5/2022: Từ 14h00 Chủ nhật ngày 24/4/2022: Vòng 5 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ 2). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải. Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị liệu theo phân công.

Bảo vệ Luận án

– 16h00, thứ Ba ngày 21/5/2022: NCS.Nguyễn Thị Hoài Thu bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp may Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.
                                         Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                           Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: