(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 20 năm 2024 (Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2024
(Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 13/5/2024

09h30

Họp triển khai cập nhật Cổng thông tin điện tử của Trường. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa, Long (P.TT); Thủy, Tuấn Anh, Tùng (TT.UDCNTT); Hoàng (Trường CN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học về công tác tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1/2024. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐT), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC);  Hưởng, Thắng, Hoa, Quang, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt về công tác xây dựng Đảng năm 2024. Đ/c Thọ (Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐT), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng).

Đảng ủy Khối

Hội trường nhà 4A, Đảng ủy Khối

Xe xuất phát lúc 13h20 tại sảnh A1

14h30

Họp Hội đồng kiểm tra chuyên môn ứng viên tuyển dụng ứng tuyển vào các đơn vị: Khoa Đầu tư – Trường Kinh tế và Quản lý công; Khoa Bảo hiểm, Khoa Du lịch và Khách sạn, Khoa Marketing – Trường Kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng kiểm tra chuyên môn ứng viên tuyển dụng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 14/5/2024

08h00

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2024. Đ/c Đồng (Phó Bí thư ĐU), cùng các đ/c: Thu, Huyền (VP. Đ-ĐT).

Đảng ủy Khối

Hội trường nhà 4A, Đảng ủy Khối

Xe xuất phát lúc 07h20 tại sảnh A1

08h00

Tập huấn Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, tổ chức chính trị, viện/trung tâm/bộ môn trong trường và viên chức phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các đơn vị; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chánh văn phòng, đại diện lãnh đạo Khoa/Viện và viên chức được phân công phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước của 3 Trường: Công nghệ, Kinh doanh, Kinh tế và Quản lý công.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng giáo sư các cấp năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các đ/c: Bảo, Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng kiểm tra chuyên môn ứng viên tuyển dụng ứng tuyển vào các đơn vị: Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế – Trường Kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng kiểm tra chuyên môn ứng viên tuyển dụng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác rà soát và phát triển ngân hàng câu hỏi thi cao học năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 363/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/4/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 15/5/2024

08h30

Họp Hội đồng xét gia hạn và dừng đào tạo đối với học viên trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 121/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/02/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h30

Tọa đàm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2024: Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng KH&ĐT; Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Khoa/Viện các trường: Công nghệ, Kinh doanh, Kinh tế và Quản lý công và các đại biểu có giấy mời.

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐT Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác rà soát và hoàn thiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp chuẩn bị tổ chức Livestream tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 – các ngành/chương trình đào tạo mới. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn, Bình (P.QLĐT); Nghĩa, Long (P.TT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Huy, Tuấn (BGH Trường Công nghệ); Hoàng, Thành, Lâm, Thảo, Minh, Tuyết (Trường Công nghệ); Đại diện lãnh đạo Trường Kinh doanh; Hoàng, Ngọc, Huyền, Tâm (K.DL&KS – Trường Kinh doanh).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, P.TT, Trường Công nghệ, K.DLKS chuẩn bị tài liệu

14h00

Kickoff dự án Cyberwork. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng đề án thí điểm giảng dạy trình độ thạc sĩ bằng tiếng Anh Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng) cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 362/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/4/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng kiểm tra chuyên môn ứng viên tuyển dụng ứng tuyển vào các đơn vị: Khoa Toán Kinh tế – Trường Công nghệ; Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE; Trạm Y tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng kiểm tra chuyên môn ứng viên tuyển dụng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án nâng cao chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 16/5/2024

08h00

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác pháp chế, công tác kế hoạch – tài chính tại Trường. Ban Giám hiệu; Đ/c Thọ (Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐT), cùng các đ/c: Dũng, Thanh, Vi, Giang (P.TTPC); Q.Anh (CĐT); Bảo (P.TCCB); Chi, Hà (P.TCKT); Triệu, Đức (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB);  Toại (P.KT&KĐCLGD); Quang (K.ĐHTC); Hà (P.CTCT&QLSV); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Thủy (TT.UDCNTT); Vinh (TT.ĐTTX); Tuấn (Phó Hiệu trưởng Trường CN); Đức (TT.NNKT); Sen (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TTPC, P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần 1 về công tác cán bộ (Bước 1). Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo, Thuý, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường ĐHKTQD và cán bộ chủ chốt Khoa Lý luận chính trị về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 2). Ban Giám hiệu, cùng các đồng chí: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường KT&QLC; các cán bộ chủ chốt của Khoa LLCT và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường ĐHKTQD và cán bộ chủ chốt Khoa BĐS&KTTN về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 2). Ban Giám hiệu, cùng các đồng chí: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh; Cán bộ chủ chốt của Khoa BĐS&KTTN và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần 2 về công tác cán bộ (Bước 3). Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo, Thuý, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Lý luận chính trị về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 4). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng KT&QLC và toàn thể VC, NLĐ K.LLCT (không bao gồm VC, NLĐ đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

17h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (bước 4). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh; và toàn thể VC, NLĐ Khoa BĐS&KTTN (không bao gồm VC, NLĐ đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

18h00

Livestream tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 – Các ngành/chương trình mới tuyển sinh năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn, Bình (P.QLĐT); Nghĩa, Long (P.TT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Huy, Tuấn (BGH Trường Công nghệ); Hoàng, Lâm, Minh (Trường Công nghệ); Đại diện lãnh đạo Trường Kinh doanh; Hoàng (K.DL&KS – Trường Kinh doanh).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thư viện Phạm Văn Đồng

P.QLĐT, Khoa/Viện chuẩn bị tài liệu

         Thứ Sáu 17/5/2024

08h00

Thương thảo hợp đồng gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ Nhà Trung tâm Đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Mai (P.TCKT); Trung (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

08h30

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng các tổ chức chính trị, các đơn vị thuộc Trường và toàn thể CBVC P.QLKH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng 214 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Thương thảo hợp đồng gói thầu số hoá tài liệu lưu trữ của Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng Tổng hợp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Mai (P.TCKT); Trung (P.TH); Hưởng, Quang (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp chuẩn bị tổ chức sự kiện “Ngày hội Tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 – NEU Open Day” vào ngày 26/5/2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Nghĩa, Long (P.TT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Trung (P.QTTB); Tùng (PSA); Ban Giám hiệu các Trường: Công nghệ, Kinh doanh, Kinh tế và Quản lý công; Viện trưởng các Viện: KT-KT; NH-TC.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, P.TT chuẩn bị tài liệu

09h30

Thương thảo hợp đồng gói thầu mua phần mềm quản lý công việc tích hợp chữ ký số. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Mai (P.TCKT); Dũng, Trung (P.TH); Bảo (P.TCCB); Thuỷ (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Đảng uỷ Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), cùng các đ/c Đảng uỷ viên và các đ/c: Dinh (VP.Đ-ĐT); Tú (P.TCCB).

Bí thư Đảng uỷ Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTT, CLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Huy (Trường CN); Lợi (Trường KD); Hà (Trường KT&QLC); Đức (TT.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 18/5/2024

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 19/5/2024

 

   

 

 

 

Thông báo.

– 15h00 thứ Hai, ngày 13/5/2024: Triển khai công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo thuộc V.TM&KTQT theo tiêu chuẩn trong nước. Thành phần: Đ/c Toại, Thắng, Tuấn (P.KT&ĐBCLGD); Đại diện lãnh đạo Trường Kinh doanh, V.TM&KTQT; các thầy cô tham gia viết báo cáo TĐG. Chủ trì: TS Đàm Sơn Toại  – Trưởng phòng KT&ĐBCLGD. Địa điểm: Văn phòng V.TM&KTQT, Tầng 9, Nhà A1. P.KT&ĐBCLGD, V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu.
– 15h30 thứ Ba, ngày 14/5/2024: Họp triển khai kế hoạch công tác tháng 5-2024 của Trường Kinh doanh. Thành phần: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chánh văn phòng Trường Kinh doanh. Chủ trì: PGS.TS Tạ Văn Lợi (Hiệu trưởng Trường Kinh doanh). Địa điểm: Phòng 903A. Văn phòng Trường Kinh doanh chuẩn bị tài liệu.
– 08h30 thứ Tư, ngày 15/5/2024: Triển khai công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh theo tiêu chuẩn trong nước. Thành phần: Đ/c: Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Đại diện lãnh đạo V.ĐTQT, các thành viên tham gia viết Báo cáo TĐG. Chủ trì: TS Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng KT&ĐBCLGD. Địa điểm: Văn phòng V.ĐTQT – Phòng 306, Nhà A1. P.KT&ĐBCLGD, V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
– 09h00 thứ Tư, ngày 15/5/2024: Bàn giao hệ thống trông giữ xe máy tại hầm B1 Nhà Trung tâm đào tạo. Thành phần: Dũng, Trung (P.TH); Trung (P.QTTB); Tùng (PSA); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT). Chủ trì: TS Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.
– 10h00 thứ Năm, ngày 16/5/2024: Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Tasmania, Úc về việc triển khai các thỏa thuận hợp tác. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT); Ngọc, Loan, Vũ Anh (V.ĐTTT,CLC&POHE); Lợi (Hiệu trưởng Trường Kinh doanh); Thảo, Lân, Luận (K.BĐS&KTTN – Trường Kinh doanh). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng Tiếp khách tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 09h00 Chủ Nhật, ngày 19/5/2024: Seminar trong chương trình đào tạo tiến sĩ với chủ đề “Does Insider Trading Profitability affect Carbon Emission Performance?”. Thành phần: Diễn giả – GS.TS. Grantley Taylor, PGS.TS Lien Duong, School of Accounting, Economics and Finance, Curtin University, Australia., Nghiên cứu sinh, nghiên cứu viên các khóa và những người quan tâm. Chủ trì: TS. Nguyễn Xuân Thắng – Phó Viện trưởng V.ĐTSĐH. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu.

                                                                                                           Bảo vệ Luận án
– 16h00 thứ Năm, ngày 16/5/2024NCS. Nguyễn Bá Đông bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Mối quan hệ giữa lợi thế cạnh tranh bền vững và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản tại khu vực Bắc Trung bộ”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: