(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 20 năm 2023 (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2023
(Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 15/5/2023

08h00

Chương trình “Summer Study Abroad Collaborative Program” hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Humber, Canada bài giảng số 7 “Giới thiệu chung về văn hóa Việt Nam, Kinh tế và môi trường kinh doanh tại Việt Nam”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang, (P.HTQT) và toàn thể sinh viên tham gia chương trình.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Tham dự Phiên họp thứ XVIII của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục xét công nhận đạt chuẩn chất lượng các chương trình đào tạo: Bảo hiểm, Thống kê kinh tế, Kinh tế Nông nghiệp, Ngôn ngữ Anh, và Luật. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chính (K.BH); Bích (K.TK); Thảo (K.BĐS&KTTN); Thùy (K.NNKT); Nam (K.Luật) và toàn thể viên chức P.KT&ĐBCLGD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD  TT.ƯDCNTT chuẩn bị

10h30

Lế bế mạc chương trình “Summer Study Abroad Collaborative Program” hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Humber, Canada. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang, Quân (P.HTQT) và toàn thể sinh viên tham gia chương trình.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ngân hàng thế giới.
ONLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Huyền (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Sen (TT.TTTV); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

19h00

Gặp mặt đại biểu và diễn giả tham dự Hội thảo Quốc tế “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các trường đại học trong thời đại toàn cầu” (YSEALI Regional Workshop 2023). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trương), cùng các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Thắng, Lan (TT.KN&STXH); An (K.Marketing) và các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức theo Quyết định số 347/QĐ-ĐHKTQD ngày 17/4/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Khách sạn Hotel du Parc Hà Nội

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 16/5/2023

08h30

Khai mạc Hội thảo Quốc tế “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các trường đại học trong thời đại toàn cầu” (YSEALI Regional Workshop 2023). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Thắng, Lan (TT.KN&STXH); An (K.Marketing) và các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức theo Quyết định số 347/QĐ-ĐHKTQD ngày 17/4/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Khách sạn Hotel du Parc Hà Nội

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(OFFLINE/ONLINE).
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thành viên HĐT (trong trường) là Đảng viên; Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy viên Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trong toàn đảng bộ; Trưởng các đơn vị trực thuộc; Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.
+ Tham dự online (trên MS Teams): Toàn thể đảng viên, viên chức quản lý và thành viên Ban Chấp hành các tổ chức chính trị-xã hội (ngoài thành phần tham dự Hội nghị trực tiếp).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Hội trường A – Nhà Văn hóa

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội thảo Xin ý kiến về Chương trình đào tạo Thạc sĩ Chính sách công. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, đại biểu có giấy mời và toàn thể CBGV K.KHQL.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường – Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.KHQL chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về cập nhật chương trình ĐTTX trình độ đại học ngành Kế toán. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu nội dung cải tạo sửa chữa tại tầng 1 Nhà dân số. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân (P.QTTB); Chi, Hà, D.Mai (P.TCKT); Đức (TT.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h45

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về Đề án phối hợp khai thác Trạm Y tế. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi, Hà, (P.TCKT); Huê (Trạm Y tế).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường lần 1 về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trương), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường) và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường và Cán bộ chủ chốt Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường), Đ/c Bảo (P.TCCB), cùng các thành viên cán bộ chủ chốt của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo và thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường lần 2 về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trương), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 17/5/2023

09h00

Gặp mặt báo chí giới thiệu Chương trình Sinh viên thanh lịch Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Triệu (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV); Đại diện cơ quan báo chí, đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện có sinh viên tham gia, TOP 40 Sinh viên Thanh lịch 2023, Ban Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký HSV, thầy cô và các sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà Văn hóa

ĐTN chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường (lần 2). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 400/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/04/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án phát triển đội ngũ giảng viên xuất sắc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB); Thông (K.Marketing); Lợi (V.TM&KTQT); Chi (P.TCKT); Huy (Khoa Toán); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hà (K.KHQL); Đức (P.QLĐT); Nhung (K.Luật).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 18/5/2023

08h00

Phát động Cuộc thi Ánh sáng Soi đường năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Triệu (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV) và  đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, Ban thường vụ ĐTN, Ban thư ký HSV, các thầy cô trong Khoa LLCT, đảng viên và các sinh viên quan tâm.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Hội trường A – Nhà Văn hóa

ĐTN chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường và Cán bộ chủ chốt Viện Đào tạo Sau đại học về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB) và thành viên Cán bộ chủ chốt của Viện Đào tạo Sau đại học, thành viên Tổ công tác  theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trương), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Viện Đào tạo Sau đại học về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng cùng toàn thể viên chức và người lao động Viện Đào tạo Sau đại học (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác về phương án trưng bày tư liệu Phòng Truyền thống điện tử. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

10h30

Tọa đàm kỷ niệm 10 năm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng KH&ĐT, Hội đồng Tư vấn, Trưởng các đơn vị trong trường và đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về cơ chế quản lý tài chính và tài sản của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi, Hà, (P.TCKT); Thìn, Lâm, Phương (TT.DVHTĐT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Đảng ủy Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các Đ/c Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trương), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưởng, Quang, Hòa, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

16h45

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Đức (TT.NNKT); Thành, Hưởng, Quang, Hòa, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 19/5/2023

08h30

Tiếp và làm việc với đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các trường đại học trong thời đại toàn cầu” (YSEALI Rgional Workshop 2023). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang, Quân (P.HTQT); Quỳnh Anh, Thu (P.TH); Thuỷ (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); An (K.Marketing); Thắng (TT.KN&STXH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Tuấn (ĐTN); Trọng (K.DLKS).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp đánh giá giám sát dự án SAHEP. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Sen (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Bộ GDĐT

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h30 Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên ĐHCQ đợt tháng 5/2023 (chuẩn bị cho xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2023). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thùy, Diệp, Hoa (K.NNKT). Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
10h00 Triển lãm về đổi mới trong giáo dục đại học trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các trường đại học trong thời đại toàn cầu” (YSEALI Regional Workshop 2023). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang, Quân (P.HTQT); Quỳnh Anh (P.TH); Nghĩa (P.TT); An (K.Marketing); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Trung (P.QTTB); Tùng (PSA). Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Sảnh giữa Nhà A1- Nhà A2 P.HTQT chuẩn bị tài liệu
10h30 Họp triển khai xây dựng báo cáo tình thực hiện các quy định về chương trình môn học GDTC thuộc các CTĐT trình độ đại học tại Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ GD&ĐT và triển khai công tác rà soát, đánh giá và hoàn thiện hệ thống môn học Giáo dục thể chất giảng dạy bậc đại học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (theo Kế hoạch số 887/KH-ĐHKTQD ngày 04/5/2023). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Hoàng, Sơn (P.QLĐT) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Phòng Quản lý đào tạo báo cáo kết quả thử nghiệm phần mềm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: XTKH, XTT, LTCQ năm 2023 (Khóa 65) và kế hoạch triển khai buổi Livestream hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển chính thức (XTKH, XTT, LTCQ). Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Huy Giang, Hoàng Hà, Minh (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
16h00 Bế mạc Hội thảo Quốc tế “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các trường đại học trong thời đại toàn cầu” (YSEALI Regional Workshop 2023). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Thắng, Lan (TT.KN&STXH); An (K.Marketing) và các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức theo Quyết định số 347/QĐ-ĐHKTQD ngày 17/4/2023 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Khách sạn Hotel du Parc Hà Nội P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 20/5/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 21/5/2023

 

   

 

 

 

Thông báo  

– 00h00 thứ Tư ngày 10/5/2023 đến 24h00 thứ Tư ngày 17/5/2023: Cho phép thí sinh đăng ký trực tuyến thử hồ sơ xét tuyển kết hợp vào hệ ĐHCQ năm 2023 (khóa 65). Thành phần: Đ/c Đức, Giang, Hoàng Hà (P.QLĐT) và Tổ CNTT tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì:TS.Lê Anh Đức Phó trưởng phòng P.QLĐT. https://xtkh.neu.edu.vn/tuyen-sinh Bộ phận thường trực tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 theo Quyết định của Hiệu trưởng chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Ba, ngày 16/5/2023Tổ chức chương trình “Summer Study Abroad Collaborative Program” hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Humber, Canada, bài giảng số 8: “Giới thiệu chung về văn hóa Việt Nam: Nghệ thuật truyền thống và nghề thủ công”. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT), Đức (K.DLKS) và toàn thể sinh viên tham gia chương trình. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 514 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Tư, ngày 17/5/2023: Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Chính sách công. Thành phần: GS.TS Hoàng Văn Hoa, cùng  các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 151/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng. Chủ trì: GS.TS Hoàng Văn Hoa. Địa điểm: Phòng 612A tầng 6 nhà A1. K.KHQL chuẩn bị tài liệu.

– 08h30 thứ Năm, ngày 18/5/2023Tọa đàm kỷ niệm 10 năm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị trong toàn trường và toàn thể CBVC P.QLKH và các thầy cô quan tâm. Chủ trì: GS.TS Tô Trung Thành – Trưởng phòng P.QLKH. Địa điểm: Phòng 214 tầng 2 Nhà A1. P.QLKH chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: