(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 20 năm 2022 (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2022
(Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 09/5/2022

08h30

Họp triển khai mua Bảo hiểm sức khỏe cho VC,NLĐ năm 2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.Q.TTB); Chi, Đỗ Hà (P.TCKT); Thúy, H.Anh (P.TCCB); Đồng, Thu (CĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Chính (K.BH) và đơn vị tư vấn bảo hiểm.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

CĐT
chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BPCD chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Khảo sát địa điểm chuẩn bị đề án xây dựng cơ sở 2 tại Hà Nam. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

UBND tỉnh Hà Nam

TCT chuẩn bị tài liệu. Xe xuất phát lúc 13h00 tại Sảnh A1

14h00

Họp thống nhất kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ quốc gia năm 2023 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Phương (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thùy (K.NNKT); Thúy (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Hà (P.CTCT&QLSV); Đức (TT.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Tổ công tác làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 155/QD-ĐHKTQD của Hiệu trưởng và các đ/c: Tuấn, Hòa, Lâm, Loan (TT.DVHTĐT).

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Trung tâm Đào tạo từ xa báo cáo Ban Giám hiệu về công tác học liệu chương trình ĐTTX NEU-Elearning. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, Quỳnh Mai (P.TCKT); Trung, Hiền (P.QTTB); Vinh, Trung, Yến (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Tổ công tác làm việc với người lao động (do Trường ký hợp đồng) của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 155/QD-ĐHKTQD của Hiệu trưởng và người lao động có giấy mời.

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Mở thầu online gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục: Nội thất phòng Truyền thống tại tầng G Nhà A1. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT và Đơn vị tư vấn thầu.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Tổ công tác làm việc với người lao động do Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo ký hợp đồng. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 155/QD-ĐHKTQD của Hiệu trưởng và người lao động có giấy mời.

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 10/5/2022

08h00

Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Tập thể lãnh đạo Trường, BCH Hội CCB Trường, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Đại diện BCH Đoàn TN, Hội SV, Hội viên Hội CCB Trường và các đại biểu có giấy mời.

Chủ tịch Hội CCB Nguyễn Quang Dong

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Hội CCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Lễ khai mạc giải Võ Karatedo truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TC-KT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Huê (Trạm Y tế); Quỳnh Anh (P.TH); Ngọc (Đoàn TN); Vân, Cường, Sơn (BM.GDTC); Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các VC,NLĐ quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân KTX sinh viên

BM.GDTC chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Khóa 7, Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh 2+2 giữa Trường ĐHKTQD và ĐH Dongseo (Hàn Quốc). Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDNTT) và các đ/c: Tùng, Tuấn Anh, Thoa, Đỗ Điệp, Ngọc (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (Bước 1 – Quy trình xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị Đảng ủy (Bước 2 – Quy trình xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 11/5/2022

08h00

Hội nghị Cán bộ chủ chốt (Bước 2 – Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2022 đối với quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và Bước 3 – Quy trình xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Ban Giám hiệu, cùng các đ/c trong Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường là đảng viên; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Lễ bế mạc giải Võ Karatedo truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TC-KT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Huê (Trạm Y tế); Quỳnh Anh (P.TH); Ngọc (Đoàn TN); Vân, Cường, Sơn (BM.GDTC); Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia có thành tích trong giải và các VC,NLĐ quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân KTX sinh viên

BM.GDTC chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị Đảng ủy mở rộng (Bước 3 – Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2022 đối với quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và Bước 4 – Quy trình xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G nhà A1

VP Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp BCH Đoàn trường khóa XXXV, nhiệm kỳ 2020-2022 để chuẩn bị cho các công tác tổ chức Đại hội Đoàn khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2022-2024. Đ/c Ngọc (Bí thư ĐTN), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XXXV.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

11h00

Đoàn trường làm việc với các Bí thư Liên Chi đoàn/Chi đoàn trực thuộc để chuẩn bị cho các công tác tổ chức Đại hội Đoàn khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2022-2024. Đ/c Ngọc (Bí thư ĐTN), cùng Ban thường trực và các đ/c trong BTV ĐTN, BCH ĐTN và Bí thư LCĐ và Chi đoàn trực thuộc.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Đảng ủy (Bước 4 – Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2022 đối với quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và Bước 5 – Quy trình xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên hệ chính quy. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TT-PC); Hà, Đức, Thanh (P.CTCT&QLSV); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT); Thuý (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Quỳnh Anh (P.TH); Nam (Khoa Luật); Giang (V.ĐTQT); Tuân (V.QTKD); Ngọc (ĐTN); Hoàn (HSV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

    Thứ Năm 12/5/2022 

09h00

Làm việc về công tác bàn giao nhà đất thuộc Tập thể Trường ĐHKTQD. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Thanh (P.QTTB) và đại diện Sở Xây dựng, Tổng công ty nhà Hà Nội, Xí nghiệp nhà Hà Nội, UBND Quận Hai Bà Trưng, UBND Phường Đồng Tâm, Tổ dân phố.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

   Thứ Sáu 13/5/2022

09h30

Đơn vị thiết kế báo cáo Ban Giám hiệu phương án cải tạo hồ cảnh quan Nhà Trung tâm đào tạo Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, P.TH.

Hiệu trưởng  Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), Đạt (Chủ tịch Mạng lưới Cựu SV), Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.QLĐT, P.TT-PC, P.TT, P.CTCT&QLSV, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.ĐTSĐH, K.ĐTTC, TT.ĐTTX.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

UBND tỉnh Bắc Giang

Xe xuất phát lúc 12h30 tại Sảnh A1

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 14/5/2022

08h00

Lễ trao bằng và khai giảng khóa 9 chương trình Thạc sĩ điều hành QTKD quốc tế PGSM. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Quế (V.NHTC); Aymeric Chomel (PGSM) và các thành viên Ban điều hành PGSM, đại diện PGSM Việt Nam, CBGV V.NHTC, sinh viên tốt nghiệp, sinh viên khóa 9 PGSM cùng gia đình.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.NHTC chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 15/5/2022

07h15

Khai mạc vòng loại cuộc thi vô địch tin học Văn phòng thế giới 2022. Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo các đơn vị: P.TH,  P.CTCT&QLSV, P.TT, P.QTTB, P.TCKT, TT.UDCNTT, ĐTN, Trạm Y tế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 14h00 thứ Bảy ngày 14/5/2022: Vòng 4 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ nhất). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải. Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD.Các ban chuẩn bị liệu theo phân công.
– 14h00 Chủ nhật ngày 15/5/2022Vòng 4 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ 2). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị liệu theo phân công.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú:
Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ