(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 19 năm 2022 (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2022
(Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 02/5/2022

Nghỉ theo Thông báo số: 480/TB-ĐHKTQD, ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng.

Thứ Ba 03/5/2022

Nghỉ theo Thông báo số: 480/TB-ĐHKTQD, ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng.

  Thứ Tư 04/5/2022

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị cho công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy và các chức danh trong Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập chương trình POHE, Khóa 60. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Quản lý Chương trình TT,CLC&POHE và Lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai chương trình POHE; các giảng viên hướng dẫn; các thành viên của các tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên Chương trình POHE K60; V.ĐTTT,CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 701 Nhà A2

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội Cựu chiến binh báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức Đại hội Hội CCB Trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dong, Liên, Triệu (Hội CCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Đồng (VP.Đ-ĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Ngọc (Đoàn TN); Tùng (PSA).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Hội CCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Đảng ủy thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy và các chức danh trong Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về chính sách gia tăng công bố quốc tế giai đoạn 2022-2025. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hội, Dũng (TC.KTPT); Chi, Hà (P.TCKT); Thúy (P.TCCB);  Dũng (P.TH); Tùng (P.HTQT); Thành, Vân, Dũng (P.QLKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00

Tọa đàm với các chuyên gia FIBAA về báo cáo Tự đánh giá kiểm định cơ sở giáo dục Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
ONLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng) cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Tùng, Long, Giang (P.HTQT); Dũng (P.TH);  Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Nghĩa, Ngọc (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Vân (P.QLKH); Đức, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Nam (K.QTKD); Huyền, Hương (K.MKT); Vân (V.ĐTQT); Núi (K.KHQL) và các thành viên Tổ công tác chuẩn bị báo cáo theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các bộ phận chuẩn bị báo cáo và câu hỏi, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Họp chuẩn bị cho công tác tư vấn tuyển sinh tại ngày Hội tuyển sinh do Báo tuổi trẻ tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Hoàng Hà, Bình, Sơn (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QTTB, P.TCKT, P.TH; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tư vấn tuyển sinh của các khoa/viện.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra hệ đào tạo Từ xa của Trường đợt 1 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Trung tâm Đào tạo từ xa báo cáo Ban Giám hiệu về công tác học liệu chương trình ĐTTX NEU-Elearning. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, Quỳnh Mai (P.TCKT); Trung, Hiền (P.QTTB); Vinh, Trung, Yến (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Hưởng, Quang (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

    Thứ Năm 05/5/2022 

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Phân hiệu 2 tại tỉnh Nghệ An. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

08h30

Làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng Truyền thông về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tuyên (P.TCCB) và Tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng Truyền thông

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Tài chính về đề xuất vay vốn Ngân hàng thế giới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Thuỷ (TT.UDCNTT); Chi, Nhẫm (P.TCKT); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Giang (P.HTQT); Thanh (K.MT,BĐKH&ĐT); Cương (K.KHPT); Nhung (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường mở rộng đánh giá viên chức quản lý Phòng Truyền thông. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và Trưởng các đơn vị thuộc trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy) và Đ/c Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Hợp tác quốc tế, Viện Ngân hàng Tài chính báo cáo Ban Giám hiệu về đề xuất đàm phán Liên kết đào tạo với nước ngoài (Cử nhân Tài chính Ứng dụng và Cử nhân Tài chính Thương mại) giữa Trường ĐHKTQD và ĐH Macquarie, Úc. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Thúy (P.TCCB); Quế, Huy (V.NHTC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, V.NHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp bàn về kế hoạch tổ chức Chương trình Nghỉ dưỡng cho viên chức, người lao động nghỉ hưu năm 2021, 2022. Đ/c Tuấn (Phó Chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c trong Ban đời sống Công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT và toàn thể viên chức, người lao động của Trường nghỉ hưu năm 2021, 2022.

Phó Chủ tịch Công đoàn Cấn Anh Tuấn

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, Ban đời sống chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp thảo luận Đề án thành lập Trường Công nghệ ứng dụng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB); Dũng (P.TH); Triệu, Đức (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Thế, Huy, Vân, Mạnh, Hưng (K.Toán KT); Tuấn, Yên, Lâm, Tuyết, Minh (V.CNTT&KTS); Bích, Quang, Thu, Huân (K.Thống kê).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

18h00

Tổ chức gặp mặt sinh viên ĐHCQ khóa 58 trở về trước chưa tốt nghiệp.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT-PC, P.TCKT, P.QLĐT, TT.UDCNTT, Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện QLSV và các Chuyên viên P.QLĐT, Trợ lý Khoa/Viện, Sinh viên ĐHCQ khóa 58 trở về trước chưa tốt nghiệp.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

   Thứ Sáu 06/5/2022

08h30

Họp thống nhất kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ quốc gia năm 2023 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Phương (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thùy (K.NNKT); Thúy (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Hà (P.CTCT&QLSV); Đức (TT.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường bàn kế hoạch công tác “Tháng công nhân 2022” và hoạt động Hè năm 2022. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c trong Ban Chấp hành Công đoàn trường.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Lễ ký kết thỏa thuận công nhận tín chỉ và chuyển tiếp sinh viên giữa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Trường ĐH Macquarie, Úc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Quản lý Chương trình TT,CLC&POHE; Đại diện lãnh đạo P.TH, P.TCCB, P.TTPC, P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.HTQT, P.TT, P.KT&ĐBCLGD,  P.TCKT, V.CNTT&KTS và các đại biểu quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 07/5/2022

07h30

Lễ trao bằng Thạc sĩ năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Đại diện Bộ môn; các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn thạc sĩ các cấp và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

08h30

Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp đại học VLVH tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

TT.GDTX – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 08/5/2022

08h30

Chương trình trải nghiệm 1 ngày là sinh viên Kinh tế Quốc dân. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TT, các Khoa/ Viện.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A2

P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 3 năm 2022 tại khu vực miền Bắc. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 10h00 thứ Sáu ngày 06/5/2022: Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Szczecin, Ba Lan. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng Phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 609 Nhà A1.P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– Từ 15h00 thứ Bảy ngày 07/5/2022: Vòng 3 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ nhất). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải. Chủ trì: Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị liệu theo phân công.
– Từ 14h00 Chủ nhật ngày 08/5/2022: Vòng 3 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ 2). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải. Chủ trì: Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị liệu theo phân công.

Bảo vệ Luận án

– 09h30 thứ Sáu ngày 06/5/2022NCS. Đặng Hữu Ngọc bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                    Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: