(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 19 năm 2021 (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2021
(Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 03/5/2021

Nghỉ theo Thông báo số: 678/TB-ĐHKTQD, ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng

Thứ Ba 04/5/2021

08h30

Tọa đàm ‘Chia sẻ về Quản trị tiên liệu Ứng dụng trong công tác Kế hoạch hóa và Đào tạo cán bộ, Kế hoạch ngành và địa phương. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, cùng các đơn vị đối tác: UNDP, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Viện Chiến lược, Trung tâm Thông tin và Dự báo Quốc Gia và toàn thể cán bộ, giáo viên, NCS Khoa Kế hoạch và Phát triển và các Thầy (Cô) quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.KH&PT chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Hợp tác quốc tế, Viện Đào tạo quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về công tác cấp bằng cho học viên cao học Việt Bỉ khóa 17. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Đảm, Bảy (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch truyền thông cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV); Nghĩa, Đức và các viên chức Phòng TT.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến về nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy (P.TCCB); Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT).

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

15h00

Triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-CT của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ngày 27/4/2021 về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TYT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 05/5/2021

08h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến về nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường); Các thành viên Hội đồng Trường là viên chức của Trường; Các Đảng ủy viên; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đảng bộ bộ phận/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn đơn vị; Trưởng, Phó trưởng Bộ môn và tương đương.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

10h30

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Dũng (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tuấn (TT.DVHTĐT); Dũng (P.TH); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV) và 05 đồng chí trong tổ bầu cử.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

13h00

Họp Đảng ủy Trường cho ý kiến về nhân sự bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đảng ủy viên và các đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến về nhân sự bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và các đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường thảo luận và biểu quyết nhân sự bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c Nhượng (P.TCCB) và Đ/c Thúy (P.TCCB).

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng Trường thông qua nhân sự bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng Trường.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 06/5/2021

08h30

Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập chương trình POHE, Khóa 59. Đ/c Chương (Hiệu trưởng); Ban Quản lý Chương trình TT,CLC&POHE; Lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai chương trình POHE; Các giảng viên hướng dẫn; các thành viên của các tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên Chương trình POHE K59; V.ĐTTT,CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 815 tầng 8 Nhà A2

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện quy chế đào tạo đại học (CQ,VLVH) tại Trường theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD&ĐT (phiên họp thứ 2). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 176/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện Quy định về thực tập và khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học tại trường theo Thông tư 08/2021/TT-BGD&ĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD&ĐT (Phiên họp thứ 2). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 179/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy định về đào tạo Kết hợp (Blended Learning) bậc đại học tại Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 180/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng “Quy chế quản lý thương hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (V.ĐTTCLC&POHE); Thông (K.Mar); Hiếu (K.QTKD); Linh (Đoàn TN) và toàn thể viên chức Phòng TT.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về Cổng thông tin điện tử. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa, Đức, Linh (P.TT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

18h00

Hội nghị Thông tin về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV); Nghĩa, Đức, cùng toàn thể viên chức Phòng TT và các sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A2

P.TT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 07/5/2021

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ tháng 5/2021. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

08h30

Hội nghị thường niên “Kết nối – Đầu tư” – Câu lạc bộ Kinh doanh Cựu sinh viên Khóa 39. Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới CSV), cùng các đ/c: Hà, Nhàn, Phương (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); các Thầy (Cô) quan tâm đến chương trình; các Cựu sinh viên CLB Kinh doanh Khóa 39.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị Đảng ủy thường kỳ tháng 5/2021. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c Dinh (VP Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

10h00

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu về phần mềm tuyển sinh ĐHCQ năm 2021. Ban Giám hiệu cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT) và các thành viên Tổ công tác xây dựng phần mềm tuyển sinh ĐHCQ năm 2021; đại diện PSC.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm  Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội thảo “Chuyển đổi số – Kiến tạo tương lai”. Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới CSV), cùng các đ/c: Hà, Nhàn, Phương (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Vân (P.QLKH); Các thầy cô giáo có quan tâm đến chương trình; các Cựu sinh viên và diễn giả khách mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban công tác tháng. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư ĐU-Chủ tịch HĐT), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN); Tú (NXB); Hương (V.QTKD); Đảm (V.ĐTQT); Thắng (V.PTBV); Đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Hợp tác Quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về Quy định hoạt động Khoa học & Công nghệ và Quy định hoạt động HTQT của Nhà Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường),  Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long (P.HTQT); Thành, Vân (P.QLKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, P.QLKH chuẩn bị tài liệu

18h30

Chương trình “Nghề nghiệp số – Đáp ứng hiện tại – Chinh phục tương lai” cho sinh viên. Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới CSV), cùng các đ/c: Hà, Nhàn, Phương (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Vân (P.QLKH); Điều (Đoàn TN); Hoàn (HSV); các thầy cô giáo và sinh viên có quan tâm đến chương trình; các Cựu sinh viên và diễn giả khách mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Hội trường  A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 08/5/2021

11h00

Khai mạc giải Golf cựu học viên sinh viên lần thứ 4/2021 – Chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới CSV) và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sân Golf Skylake – Chương Mỹ, Hà Nội

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

18h00

Bế mạc giải Golf cựu học viên sinh viên lần thứ 4/2021 – Chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới CSV) và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 09/5/2021

07h30

Khai mạc kỳ thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới MOSWC 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.QTTB, P.QLĐT, P.TT, TT.UDCNTT, V.CNTT&KTS.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 3 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Hội trường A

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 08h00 Thứ Bảy ngày 08/5/2021: Tổ chức thi vòng Phỏng vấn cho các thí sinh tham dự cuộc thi Olympic các môn Khoa học Mác-Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021. Thành phần: Đ/c Hà (Trưởng phòng), cùng các Giảng viên Khoa, Bộ môn và Chi đoàn Giảng viên Khoa Lý luận chính trị; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên. Chủ trì: Th.S Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên. Địa điểm: Phòng 611 Nhà A2. P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu.