(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 18 năm 2024 (Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024 Bản cập nhật bổ sung lần 1 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2024
(Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 29/4/2024

Nghỉ theo Thông báo số 773/TB-ĐHKTQD ngày 15/4/2024

Thứ Ba 30/4/2024

Nghỉ theo Thông báo số 773/TB-ĐHKTQD ngày 15/4/2024

Thứ Tư 01/5/2024

Nghỉ theo Thông báo số 773/TB-ĐHKTQD ngày 15/4/2024

Thứ Năm 02/5/2024

07h30

Lễ phát động Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt I năm 2024 – “Dòng máu Lạc Hồng”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và các em sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Sân trước Đài kỷ niệm – Nhà văn hóa

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường bàn kế hoạch hoạt động tháng Công nhân và tháng 6,7 năm 2024. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP, Các Ban công tác chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy đối với các ngành mới. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn (P.QLĐT); Hoàng Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa, Long (P.TT); Huy, Tuấn (BGH Trường Công nghệ); Hoàng, Thành (K.TKT); Lâm, Thảo, Minh, Tuyết (V.CNTT&KTS); Hoàng, Ngọc, Hạnh (K.DLKS).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với đại diện Cục kinh tế liên bang Thụy Sỹ và Giám đốc dự án Phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Hoàng, Đức, Dương (K.DLKS) và Đại diện cục liên bang Thụy sĩ (SECO), Đại diện dự án phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

14h30

Hội nghị Kiện toàn BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2022-2024 (năm học 2023-2024) và Hội nghị Kiện toàn BCH Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khoá XVIII, nhiệm kỳ 2023-2025 (năm học 2023-2024). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Triệu (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV),  Các đ/c trong BCH Đoàn trường, BCH Hội SV và đại diện lãnh đạo của Thành Đoàn Hà Nội – Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội.

Bí thư Đoàn TN Vũ Trí Tuấn

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

16h00

Gặp mặt ứng viên tuyển dụng đợt tuyển dụng tháng 4 năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: K.BH; K.DL&KS; K.Đầu tư; K.Marketing; K.TKT; Trạm Y tế; V.ĐTTT,CLC&POHE; V.KT-KT; V.TM&KTQT, Các ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

         Thứ Sáu 03/5/2024

08h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về thiết kế giảng đường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng, Trung (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy, Nghị, Tuấn Anh, Hùng Cường (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TTUDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp về cơ chế quản lý của Trường Công nghệ, Trường Kinh doanh, Trường Kinh tế và Quản lý công. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐT), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c Bảo (P.TCCB), Dũng (P.TH), Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ, Trường Kinh doanh, Trường Kinh tế và Quản lý công, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TC-KT, TT.UDCNTT, P.KT&ĐBCLGD, P.QTTB, V.ĐTSĐH, P.QLĐT, P.QLKH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hà (Trường KT&QLC); Lợi (Trường KD); Huy (Trường CN); Đức (TT.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 04/5/2024

Đi làm bù theo Thông báo số 773/TB-ĐHKTQD ngày 15/4/2024

Chủ Nhật 05/5/2024

08h30

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình đào tạo cử nhân NEU-Elearning đợt 3 năm 2024 tại khu vực miền Bắc. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A – Nhà Văn hóa

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 09h30 thứ Năm, ngày 02/5/2024Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo Quản trị nhân lực CLC áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Ngân (K.KT&QLNNL), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, K.KT & QLNNL chuẩn bị tài liệu.
– 10h30 thứ Năm, ngày 02/5/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo Kế toán tiên tiến áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE),  Đ/c Ánh (V.KT-KT), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, V.KT-KT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Năm, ngày 02/5/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo Kinh doanh quốc tế tiên tiến áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Lợi (V.TM&KTQT), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Năm, ngày 02/5/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo Kinh doanh quốc tế CLC áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Lợi (V.TM&KTQT), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu.
– 16h00 thứ Năm, ngày 02/5/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo Kinh tế quốc tế CLC áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Lợi (V.TM &KTQT), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu.
– 09h30 thứ Sáu, ngày 03/5/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo POHE Quản trị Kinh doanh thương mại áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Lợi (V.TM&KTQT), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu.
– 10h30 thứ Sáu, ngày 03/5/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo POHE Quản lý thị trường áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Lợi (V.TM &KTQT), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Sáu, ngày 03/5/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo Ngân hàng CLC áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Quế (V.NH-TC), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì:TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, V.NH-TC chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Sáu, ngày 03/5/2024Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp CLC áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Quế (V.NH-TC), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, V.NH-TC chuẩn bị tài liệu.
– 16h00 thứ Sáu, ngày 03/5/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo Tài chính Tiên tiến áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Quế (V.NH-TC), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, V.NH-TC chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ