(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 18 năm 2023 (Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023 Bản cập nhật bổ sung lần 2)

Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2023
(Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 01/5/2023

Nghỉ theo Thông báo số 722/TB-ĐHKTQD ngày 07/4/2023

Thứ Ba 02/5/2023

Nghỉ theo Thông báo số 722/TB-ĐHKTQD ngày 07/4/2023

Thứ Tư 03/5/2023

Nghỉ theo Thông báo số 722/TB-ĐHKTQD ngày 07/4/2023

Thứ Năm 04/5/2023

08h30

Hội nghị Tập thể Lãnh đạo trường mở rộng đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn), cùng các Đ/c Đảng ủy viên và Trưởng các đơn vị trong toàn Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tập thể Lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trương), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn), và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Đảng ủy Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các Đ/c Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Thương thảo gói thầu thi công phòng Truyền thống. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Nghĩa (P.TT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị triển khai gói mua chung CSDL điện tử dùng chung thuộc Dự án SAHEP giai đoạn 2. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Trung, Hiền (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Sen, Kiên (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BQL Dự án chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng rà soát, cập nhật Chương trình đào tạo Kiểm toán Chất lượng cao định hướng ACCA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về phương án điều chỉnh kiểm soát xe ra vào Nhà Trung tâm đào tạo. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Trung, Công (P.TH); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp về cơ chế quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Bảo, Thúy (P.TCCB); Thìn, Lâm, Phương (TT.DVHTDDT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB,P.TCKT chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Marketing về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức và người lao động Khoa Marketing.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức và người lao động Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 05/5/2023

08h30

Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập chương trình Chất lượng cao khóa 61. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng); Ban Quản lý CTTT,CLC&POHE; Lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai chương trình Chất lượng cao; Các Giảng viên hướng dẫn; Thành viên các Tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao K61 và V.ĐTTT, CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 1002 Nhà A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Ban tổ chức chuẩn bị tổ chức YSEALI Regional Workshop 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban tổ chức theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.KNSTXH chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Đảng ủy Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các Đ/c Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội I về hợp tác hai bên trong giai đoạn mới. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vinh (TT.ĐTTX), Đại diện Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội I.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Tập thể Lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương do Học viện hành chính quốc gia tổ chức tại Trường ĐH KTQD. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị có viên chức tham gia lớp học và viên chức được cử đi học theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 06/5/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 07/5/2023

07h30

Tổ chức cấp/phát bằng và bảng điểm cuối khoa cho sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 3/2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT) và các đ/c được phân công phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 3 năm 2023 tại khu vực miền Bắc. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A – Nhà Văn hóa

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo

09h30 thứ Năm, ngày 04/5/2023: Tiếp và làm việc với đại diện Khoa Kế toán, Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Slovakia. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT), đại diện lãnh đạo V.KTKT, Đ/c Cường (V.KTKT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
 09h30 thứ Năm, ngày 04/5/2023: Viện ĐTTT,CLC&POHE làm việc với Khoa Luật về tiến độ thu thập và cung cấp tài liệu kiểm định theo tiêu chuẩn của tổ chức ACBSP cho CTĐT POHE Luật kinh doanh. Thành phàn: Đ/c Ngọc (Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE); Đ/c Nam (Trưởng khoa Luật), cùng ủy viên thường trực và các đ/c phụ trách kiểm định của Khoa Luật và V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. K.Luật và V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
 10h30 thứ Năm, ngày 04/5/2023Viện ĐTTT,CLC&POHE làm việc với Khoa KT&QLNNL về tiến độ thu thập và cung cấp tài liệu kiểm định theo tiêu chuẩn của tổ chức ACBSP cho CTĐT Quản trị nhân lực CLC. Thành phần: Đ/c Ngọc (Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE); Đ/c Ngân (Trưởng Khoa KT&QLNNL), cùng ủy viên thường trực và các đ/c phụ trách kiểm định của Khoa KT&QLNNL và V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. Khoa KT&QLNNL và V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
09h30 thứ Sáu, ngày 05/5/2023: Tiếp và làm việc với đại diện Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Slovakia. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
 16h00 thứ Sáu, ngày 05/5/2023: NCS. Nguyễn Lưu Anh Sơn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố tác động đến chất lượng mối quan hệ giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ trong các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ

Bản cập nhật bổ sung lần 2: Màu xanh