(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 18 năm 2022 (Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2022
(Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 25/4/2022

08h00

Họp báo Công bố Ấn phẩm: Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Nghĩa, Long, Linh (P.TT) và các phóng viên, đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách B102

P.QLKH, P.TT chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo khoa học Quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022: Ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính trong bối cảnh đại dịch COVID-19 & Công bố Ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2021. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Giáo sư, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, đại diện lãnh đạo các Bộ môn, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời và các đại biểu, người học quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 570/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 26/4/2022

08h30

Tiếp và làm việc với Đoàn CDC Hà Nội và Trung tâm y tế Quận kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh y tế học đường, phòng chống dịch bệnh trong trường học. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.QTTB, P.TT, TT.DVHTĐT, Trạm Y tế.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Trạm Y tế chuẩn bị tài liệu

08h30

Lễ khai mạc giải Cầu lông truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Vân, Cường, Tình (BM.GDTC); Ngọc (Đoàn TN) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân Cầu lông hầm B2 Tòa nhà A1

BM.GDTC chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp xét chuẩn đầu ra Chương trình E-PMP. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban điều hành chương trình E-PMP và đại diện lãnh đạo đơn vị: P.KT&ĐBCLGD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.KHQL chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Thường vụ Đảng ủy trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Phòng Quản trị thiết bị và Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về phương án mua thiết bị tin học. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT) và các cán bộ phụ trách.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

15h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về quản lý tài sản công theo Công văn số 1405 của Bộ GD&ĐT. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT) và các cán bộ phụ trách.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng thẩm định chất lượng tạp chí quốc tế uy tín năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH) và các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 27/4/2022

08h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về phương án tháo dỡ và thanh lý tài sản tại Xưởng in. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Tuấn (TT.DVHTĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chức năng

10h00

Họp Đảng ủy trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp báo cáo kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên khóa 58 trở về trước. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Toại, Hòa, Chung (P.KT&ĐBCLGD); Thùy, Diệp, Hoa (K.NNKT) và đại diện lãnh đạo V.ĐTTT,CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

11h00

Lễ bế mạc giải Cầu lông truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Ngọc (ĐTN); Vân, Cường, Tình (BM.GDTC); Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia có thành tích trong giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân Cầu lông hầm B2 Tòa nhà A1

BM.GDTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Giới thiệu về quy định liêm chính học thuật và hướng dẫn một số nội dung cập nhật về Turnitin dành cho giảng viên. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng, Thanh (P.TT-PC); Hội (TC.KTPT); Thành (P.QLKH); Thủy (TT.UDCNTT); Đại diện các đơn vị quản lý đào tạo, các Khoa, Viện, Bộ môn và các giảng viên quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 606 Nhà A2

Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo phân công

    Thứ Năm 28/4/2022 

08h00

Thương thảo Hợp đồng in sách của Khoa Thống kê. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Mai (P.TCKT); Tú (NXB); Bích (K.TK); Đức (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp rà soát các Thỏa thuận hợp tác với tổ chức, doanh nghiệp và các địa phương. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Phương (P.TH); Tùng (P.HTQT); Hà (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Quản trị thiết bị và Đơn vị thiết kế Báo cáo Ban Giám hiệu công tác thiết kế cải tạo hồ cảnh quan Nhà Trung tâm đào tạo. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT, P.QTTB, P.TH và đơn vị thiết kế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

   Thứ Sáu 29/4/2022

08h00 -11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 30/4/2022

   

Chủ Nhật 01/5/2022

   

Thông báo

– 18h00 thứ Hai ngày 25/4/2022: Phòng Khảo thí &ĐBCLGD giới thiệu quy định Liêm chính học thuật cho người học; TT.UDCNTT hướng dẫn sử dụng công cụ Turnitin dành cho sinh viên. Thành phần: TS. Lê Việt Thủy (Giám đốc TT.UDCNTT), cùng Phòng Khảo thí &ĐBCLGD, TT.UDCNTT, toàn thể sinh viên, học viên quan tâm. Chủ trì:TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT UDCNTT. Địa điểm: Online trên Microsoft Teams.TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.
– 09h00 thứ Ba ngày 26/4/2022: Tư vấn tuyển sinh đại học chính quy tại Quảng Ninh do Thành đoàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Thành phần: Nhóm thường trực ban TVTS ĐHCQ năm 2022. Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 15h30 thứ Ba ngày 26/4/2022: Chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU tổ chức buổi thuyết trình các nhóm khóa 18 kỳ mùa xuân 2022. Thành phần: Đ/c Hiếu, Thục Anh, Giang, Hương Lan (V.ĐTQT).Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng – Viện ĐTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
– 17h30 thứ Ba ngày 26/4/2022Tổng duyệt tiết mục cho Dạ hội Safari Masquerade của chương trình IBD@NEU (Buổi 1). Thành phần: Đ/c Hiếu, Thục Anh, Thu Giang, Hương Lan (V.ĐTQT); Long (P.TT); Tùng (K.QTKD). Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng – Viện ĐTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
– 17h30 thứ Tư ngày 27/4/2022: Tổng duyệt tiết mục cho Dạ hội Safari Masquerade của chương trình IBD@NEU (Buổi 2). Thành phần: Đ/c Hiếu, Thục Anh, Thu Giang, Hương Lan (V.ĐTQT); Long (P.TT); Tùng (K.QTKD). Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng – Viện ĐTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Ba ngày 26/4/2022: NCS.Lê Thị Thu Mai bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “The impact of intrinsic motivation on pro-environmental consumption behaviors”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
                                       Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                         Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: