(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 18 năm 2021 (Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2021
(Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 26/4/2021

08h00

Họp xét tuyển hệ đào tạo từ xa đợt 3 năm 2021. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Trang (TT.ĐTTX), đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện: K.Luật, K.QTKD, V.KT-KT, V.NH-TC và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

08h30

Mở thầu online gói thầu thi công xây lắp hạng mục: Lắp đặt hệ thống nước uống tinh khiết tại Giảng đường và Nhà trung tâm đào tạo. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, Đơn vị tư vấn và các thành viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Đoàn khảo sát chính thức đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo làm việc với lãnh đạo trường và lãnh đạo khoa phụ trách 3 chương trình đào tạo được đánh giá. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Lãnh đạo trường, Lãnh đạo các khoa có CTĐT được đánh giá, Hội đồng tự đánh giá các CTĐT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện quy chế đào tạo đại học (CQ, VLVH) tại trường ĐH KTQD theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 176/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện quy định về công tác giáo trình và tài liệu giảng dạy, học tập tại Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 177/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 27/4/2021

08h30

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo của trường. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá 3 chương trình đào tạo, Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn thuộc: K.KTH, K.KHQL, V. TM&KDQT, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, Đại diện giảng viên, sinh viên các chương trình đào tạo được đánh giá và Đoàn đánh giá ngoài.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

08h30

Khai mạc giải Cầu lông truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), GS.TS Phan Công Nghĩa – Chủ tịch Hội Thể thao Trường, cùng các đ/c: Chi (P.TC-KT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Ngọc (Đoàn TN); Quỳnh Anh (P.TH); Vân, Cường, Tình (BM.GDTC); Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Sân Cầu lông hầm B2 Nhà A1

BM.GDTC chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Ban chấp hành Đảng ủy khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – UV.BCHĐUK)

Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Văn phòng ĐUK (số 219 Trần Phú, Hà Đông)

11h30

Ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức giữa Đoàn đánh giá ngoài, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá 3 chương trình đào tạo, Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn thuộc: K.KTH, K.KHQL, V. TM&KDQT, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, Đại diện giảng viên, sinh viên các chương trình đào tạo được đánh giá và Đoàn đánh giá ngoài.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Họp ban quản lý dự án Thư viện điện tử dùng chung. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên ban quản lý dự án.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BQLDA chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện quy định về giảng dạy theo phương pháp lý thuyết – thảo luận tại Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 178/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế tài chính. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Nhượng, Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TH); Đồng (VP.Đ-ĐT); Đức (P.QLĐT); Lợi (V.TM&KTQT); Trường (K.Luật); Thuận (V.KT-KT); Nghị (V.NH-TC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TC-KT chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch tổ chức chương trình Hội thảo “Chuyển đổi sổ – Kiến tạo tương lai” cho Cựu sinh viên và Sinh viên. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV); Tùng (PSA) và Đại diện Cựu sinh viên.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 28/4/2021

08h00

Lễ ra mắt và Tọa đàm CLB khối trường đại học đã tự chủ. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường.

Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp tập thể lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo trường, cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB)

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị triển khai góp ý các Quy chế của Trường. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c Trưởng đơn vị trong Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 29/4/2021

08h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về rà soát kiến nghị của viên chức, người lao động các đơn vị tại Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Phương (P.TH); Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT) và đại diện lãnh đạo TT.TTTV

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về Đề án mở Chương trình đào tạo POHE Thẩm định giá (ngành Marketing) và Đề án mở Chương trình đào tạo POHE Quản lý thị trường (ngành Quản trị kinh doanh thương mại). Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường), cùng các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 891/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/12/2020 và Quyết định số 70/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/01/2021 của Hiệu trưởng.

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện Quy định về thực tập và khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học tại trường ĐH KTQD theo Thông tư 08/2021/TT-BGD&ĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD&ĐT. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 179/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Hiệu trưởng tiếp công dân Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng “Quy chế quản lý thương hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (V.ĐTTCLC&POHE); Thông (K.Mar); Hiếu (K.QTKD); Linh (Đoàn TN) và toàn thể CBVC phòng Truyền thông.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai thực hiện Quy trình Turnitin đối với bậc đào tạo thạc sĩ. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưởng, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH); Toại, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TT-PC).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về Cổng thông tin điện tử. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa, Đức, Linh (P.TT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

16h00

Khai mạc cuộc thi Olympic các môn Khoa học Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Thanh (P.CTCT&QLSV); Hà (P.TCKT); Đức (P.TT); Đức (P.QLĐT); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội sinh viên) và các Giảng viên Khoa/Bộ môn cùng Chi đoàn Giảng viên của Khoa Lý luận chính trị.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng 611 Giảng đường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 30/4/2021

Nghỉ theo Thông báo số: 678/TB-ĐHKTQD, ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng

   

Thứ Bảy 01/5/2021

   

Chủ Nhật 02/5/2021

   

   

Thông báo  

 – 17h30, thứ Ba ngày 27/4/2021: Chương trình Sắc màu Quản lý “Memories of love” Khoa Khoa học Quản lý. Thành phần: Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các giảng viên, sinh viên Khoa Khoa học Quản lý và các đồng chí có giấy mời. Chủ trì: PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà – Trưởng Khoa Khoa học Quản lý. Địa điểm: Hội trường A2. K.KHQL chuẩn bị tài liệu.
– 17h30, thứ Tư ngày 28/4/2021: Tổ chức Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số. Thành phần: TS. Nguyễn Trung Tuấn (Viện trưởng), cùng toàn thể CBGV, sinh viên Viện CNTT&KTS và các khách mời từ Doanh nghiệp. Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Tuấn – Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số. Địa điểm: Hội trường A2. V.CNTT & KTS chuẩn bị tài liệu.