(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 17 năm 2024 (Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2024
(Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 22/4/2024

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Găp mặt giữa lãnh đạo Trường ĐHKTQD và Giám đốc Quỹ Châu Á – New Zealand về các cơ hội phát triển hợp tác. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quỳnh Anh, Quân (P.HTQT); Ngọc, Hiền (AEP); Hà, Ngọc (V.TM&KTQT); Tuấn (ĐTN) cùng các GV và SV quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Chương trình Đào tạo Thạc sĩ KTPT Việt Nam – Hà Lan năm 2024. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Hưởng (V.ĐTSĐH); Thế Anh, Thơm, Yến (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

15h00

Xây dựng kế hoạch công việc  chung 2024 của 4 đơn: P.CTCT&QLSV, ĐTN, HSV và BM.GDTC. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Hương (P.CTCT&QLSV); Thường vụ ĐTN; Ban thư ký Hội SV; Vân, Cường (BM.GDTC).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị tài liệu

16h30

Báo cáo Ban Giám hiệu về công tác Tổng kết hoạt động tháng Thanh niên. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Hương (P.CTCT&QLSV); BCH Đoàn TN; BTK Hội SV.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 23/4/2024

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo – Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Bà Victoria Bick, Giám đốc Hợp tác toàn cầu, Trường Đại học Adelaide. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quân (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Bảo (P.TCCB); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Minh, Hoàng (K.TKT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khoa Khoa học cơ sở – Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tái cấu trúc Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 24/4/2024

07h30

Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn, bổ sung Ủy viên ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường).

Đảng ủy Khối

Tầng 3, nhà 2C, Cơ quan Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Xe xuất phát lúc 07h00 tại sảnh Nhà A1

08h30

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường).

Đảng ủy Khối

Tầng 3, nhà 2C, Cơ quan Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

 

08h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Luật để đánh giá ứng viên thực hiện công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trưởng, Phó trưởng khoa Luật; Chi ủy Chi bộ Khoa Luật; Chủ tịch Công đoàn đơn vị; Bí thư chi đoàn viên chức (nếu có) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

08h30

Tọa đàm công giới Chương trình đào tạo Cử nhân chất lượng cao Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ quốc tế ANZIIF. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Chính  (K.BH), Các thành viên Ban Quản lý chương trình TT,CLC&POHE, toàn thể viên chức, người lao động V.ĐTTT,CLC&POHE, K.BH và các đại biểu mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE, K.BH chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Lý luận chính trị để đánh giá ứng viên thực hiện công tác cán bộ (Trưởng đơn vị) Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trưởng, Phó trưởng khoa Lý luận chính trị; Chi ủy Chi bộ Khoa Lý luận chính trị; Chủ tịch Công đoàn đơn vị; Bí thư chi đoàn viên chức (nếu có) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần 1 về công tác cán bộ (Bước 1). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và cán bộ chủ chốt Khoa Luật về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị) (Bước 2). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế và Quản lý công; Thành viên cán bộ chủ chốt của Khoa Luật, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và cán bộ chủ chốt Khoa Lý luận chính trị về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị) (Bước 2). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế và Quản lý công; Thành viên cán bộ chủ chốt của Khoa Lý luận chính trị, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

11h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần 2 về công tác cán bộ (Bước 3). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế Quản trị kinh doanh 2 + 2 giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc Khóa 9 – năm 2024. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Tùng, Tuấn Anh, Thoa, Hiền, Hương, Ngọc, Dung, Mai (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp thường trực Hội đồng xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ hệ đại học chính quy đợt tháng 4/2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ hệ đại học chính quy năm 2024 theo Quyết định số 49/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/01/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Tổ công tác Báo cáo Tập thể lãnh đạo Trường về Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình đại học của Trường. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 34/QĐ-ĐHKQTD ngày 11/01/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Lý luận chính trị về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị) (Bước 4). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Khoa Lý luận chính trị (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Luật về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị) (Bước 4). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Khoa Luật (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 25/4/2024

08h00

Hội nghị tập thể viên chức, người lao động Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c Bảo (P.TCCB), Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chánh văn phòng Trường Công nghệ, cùng toàn thể viên chức, người lao động các đơn vị: V.CNTT&KTS, K.Toán KT, K.TK.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị tập thể viên chức, người lao động Trường Kinh tế và Quản lý công. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c Bảo (P.TCCB), Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chánh văn phòng Trường Kinh tế và Quản lý công, cùng toàn thể viên chức, người lao động các đơn vị: K.Đầu tư, K.KHQL, K.KH&PT, K.KTH, K.Luật, K.LLCT, K.MTBĐKH&ĐT, K.NNKT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A – Nhà Văn hoá

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp trao đổi cơ hội hợp tác giữa Viện CFA Hoa Kỳ và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc việc tích hợp nội dung CFA Level 1 vào chương trình Cử nhân chất lượng cao ngành Tài chính. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Quế (V.NHTC); Ánh (V.KTKT); Ngọc, Khánh, Vũ Anh, Trang (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 4/2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/01/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Rà soát thực hiện kết luận kiểm toán năm 2023 và báo cáo kế hoạch kiểm toán năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng, Trung (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB) và Tổ KTNB.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Tổ KTNB, P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng kiểm tra chuyên môn tiếp nhận ứng viên chuyển công tác. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

         Thứ Sáu 26/4/2024

08h00 – 11h00

Tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Phó Bí thư Đảng uỷ), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH, VP.Đ-ĐT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

08h30

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

08h30

Khai mạc bảo vệ chuyên đề thực tập Chương trình Đại học định hướng ứng dụng (POHE) năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Ban Quản lý CTTT,CLC&POHE; Lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai chương trình POHE; Các giảng viên hướng dẫn; Các thành viên của các tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên Chương trình POHE K62; V.ĐTTT, CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 1002 Nhà A2

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị tập thể viên chức, người lao động Trường Kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c Bảo (P.TCCB), Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chánh văn phòng Trường Kinh doanh, cùng toàn thể viên chức, người lao động các đơn vị: V.QTKD, V.TM&KTQT, K.BH, K.BĐS&KTTN, K.DL&KS, K.KT&QLNNL, K.Marketing, K.QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A – Nhà Văn hoá

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Tổng kết các cuộc thi Olympic. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thanh, Hương (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV); Đại diện lãnh đạo Khoa/Viện: Toán KT, V.CNTT&KTS, V.KT-KT, V.ĐTTT,CLC&POHE, Các Thầy/Cô và các sinh viên được khen thưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

13h30 Họp Thường vụ Đảng ủy Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), cùng các đ/c Thường vụ Đảng uỷ và đ/c: Bảo (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT). Bí thư Đảng uỷ Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Đảng uỷ Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), cùng các đ/c Đảng uỷ viên và đ/c: Thuý, Tú (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT). Bí thư Đảng uỷ Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Tập thể lãnh đạo Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Tú (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp Hội đồng xét duyệt Hồ sơ thực hiện chương trình LKĐT Cử nhân Quản trị Kinh doanh giữa Trường ĐHKTQD và Đại học Andrews, Mỹ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo QĐ số 195/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/3/2014 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.HTQT chuẩn bị tài liệu
16h00 Lễ trao học bổng của Công ty TNHH Mitsui Việt Nam. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thanh, Phương (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Long, Quân (P.HTQT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV); Đại diện lãnh đạo Khoa/Viện: K.MT,BĐKH&ĐT, K.Marketing; V.TM&KTQT và các sinh viên được nhận học bổng. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 27/4/2024

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 28/4/2024

 

   

 

 

 

Thông báo

– 09h30 thứ Hai, ngày 22/4/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo Quản trị nhân lực CLC áp dụng từ Khóa 66Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Ngân (K.KT&QLNNL), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chù trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, Khoa KT và QLNNL chuẩn bị tài liệu.

– 10h30 thứ Hai, ngày 22/4/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo Kinh tế phát triển CLC áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE),  Đ/c Sơn (K.KHPT), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chù trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, K.KHPT chuẩn bị tài liệu.

– 15h30 thứ Hai, ngày 22/4/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào Quản trị Marketing CLC áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Thông (K.Marketing), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chù trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, K.Marketing chuẩn bị tài liệu.

– 16h30 thứ Hai, ngày 22/4/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo Marketing số CLC áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Thông (K.Marketing), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chù trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, K.Marketing chuẩn bị tài liệu.

– 09h30 thứ Ba, ngày 23/4/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo POHE TT Marketing áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Thông (K.Marketing), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chù trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, K.Marketing chuẩn bị tài liệu.

– 10h30 thứ Ba, ngày 23/4/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo POHE Thẩm định giá áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Thông (K.Marketing), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chù trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, K.Marketing chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Ba, ngày 23/4/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo POHE Luật kinh doanh áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Nam (K.Luật), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chù trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, K.Luật chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Ba, ngày 23/4/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo POHE Quản trị khách sạn áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Hoàng (K.DL&KS), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chù trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, K.DL&KS chuẩn bị tài liệu.

– 16h00 thứ Ba, ngày 23/4/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo POHE Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Hoàng (K.DL&KS), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chù trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, K.DL&KS chuẩn bị tài liệu.

– 16h00 thứ Ba, ngày 23/4/2024: Ký Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Đào tạo Quốc tế và cố vấn (Mentor) trong khuôn khổ Chương trình Cố vấn 1-1 từ doanh nghiệp (ISME Mentoring Program 2024) dành cho sinh viên Viện ĐTQT. Thành phần: Đ/c Thành (V.ĐTQT), cùng Chuyên gia, nhà quản lý từ cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, sinh viên được tuyển chọn tham gia Chương trình và lãnh đạo và CBVC Viện ĐTQT. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành – Viện trưởng V.ĐTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

– 14h30 thứ Năm, ngày 25/4/2024:. Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo Kinh tế đầu tư CLC áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Hùng (K.Đầu tư), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chù trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, K.Đầu tư chuẩn bị tài liệu.

– 15h30 thứ Năm, ngày 25/4/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh CLC áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Tùng K.QTKD), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chù trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, K.QTKD chuẩn bị tài liệu..

– 16h30 thứ Năm, ngày 25/4/2024: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo Công nghệ thông tin và chuyển đổi số CLC áp dụng từ Khóa 66. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đ/c Tuấn  (V.CNTT&KTS), cùng các thành viên Tiểu ban rà soát theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chù trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE, V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 16h00 thứ Ba, ngày 23/4/2024: NCS. Võ Thị Hồng Hạnh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Vai trò Nhà nước đối với giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế chính trị, mã số: 9310102. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 14h00 thứ Bảy, ngày 27/4/2024: NCS. Bùi Cẩm Vân bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Coping with institutional logics: A study of returnee entrepreneurs in Vietnam”, thuộc ngành Quản trị kinh doanh (E-PhD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ