(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 17 năm 2023 (Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/42023 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2023
(Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 24/4/2023

08h30

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu Đề án kiểm soát phòng thi và điểm danh bằng bằng trí tuệ nhân tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TT-PC); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Thông (K.Marketing); Thùy (K.NNKT); Giang, Hồ Lan, Hương Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo Từ xa trình độ đại học của Trường đợt 3 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Thương thảo hợp đồng thi công cải tạo sửa chữa sân Tennis. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân, Tần, Hương (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT) và Đại diện nhà thầu.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Thương thảo hợp đồng bảo hiểm cháy nổ Nhà trung tâm đào tạo. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền (P.QTTB); Chi, Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 25/4/2023

08h15 Tiếp và làm việc với Trường Đại học Tasmania (Australia). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Quân (P. HTQT); Thảo (K.BĐS&KTTN); Lợi (V.TM&KTQT); Thông (K.Marketing); Tùng (K.QTKD); Giang (V.ĐTQT). Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1 P.HTQT, K.BĐS& KTTN chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp rà soát quy trình Phách điện tử và lưu trữ hồ sơ công tác khảo thí. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Kết (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Seminar: Hệ thống nông lương trong tương lai – Thành phần cấu thành và các nhân tố kích hoạt chuyển đổi. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Thành, Hưng, Hoàn (P.QLKH); Thảo (K.BĐS&KTTN) và  các đại biểu có giấy mời, các giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH, K.BĐS&KTTN chuẩn bị tài liệu

09h00

Tổ Kiểm toán nội bộ báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH) và các thành viên Tổ KTNB.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ KTNB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp rà soát công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu, Đức (P.QLĐT); Thế, Huy (K.TKT); Tùng, Tuấn Anh (K.QTKD); Hoàng, Ngọc (K.DL&KS); Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về việc tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân cuối khóa cho sinh viên K62. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thúy, Linh (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp thảo luận phối hợp hoạt động của 3 đơn vị, tổ chức: Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên – Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thúy, Linh (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp đại học chính quy năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TH, P.HTQT, P.QTTB, P.TC-KT, T.YT, TT.UDCNTT, ĐTN, HSV.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 26/4/2023

08h00

Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường. Đ/c Cường (Chủ nhiệm UBKT), cùng các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường.

Chủ nhiệm UBKT Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

UBKT chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị giới thiệu tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương, Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy).

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Số 219 Trần Phú, Hà Đông

Xe xuất phát lúc 07h45 tại sảnh A1

08h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về việc tổ chức buổi phát bằng và bảng điểm cho sinh viên ĐHCQ tốt nghiệp đơt tháng 3/2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp về cơ chế quản lý Tài sản và Tài chính của Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ đào tạo. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Thìn, Lâm (TT.DVHTĐT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp đoàn Đại học Glasgow Caledonian University đến làm việc trong khuôn khổ dự án SILKEN Vietnam. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Lan (TT.KN&STXH); Trường, Thành, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT); Tùng, Đông (K.QTKD); Tuấn (K.KTĐT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

TT. KN&STXH chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên khóa 58 trở về trước. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thùy, Diệp, Hoa (K.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về công tác sưu tập tư liệu của phòng Truyền thống. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nghĩa (P.TT), cùng các thành viên Tổ công tác sưu tập tư liệu xây dựng phòng Truyền thống.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

10h30

Tiếp và trao đổi kinh nghiệm với đoàn công tác của UNDP và Chính phủ Lào về NAP và Kinh doanh có trách nhiệm (RBP). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn công tác UNDP và Chính phủ Lào, đại diện lãnh đạo các đơn vị: HTQT và các đ/c: Hương (K.BĐS&KTTN); Cảnh, Thắng (V.PTBV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.PTBV chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp đoàn đi công tác nước ngoài. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Bảo (P.TCCB); Tùng (P.HTQT) và các thành viên theo Quyết định số 262/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/3/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu

13h45

Hội thảo khoa học: “Nâng cao chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ góc độ PCI”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hưng (P.QLKH); Phương (V.KT-KT), Ban chủ nhiệm đề tài và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp số 1 – UBND tỉnh Vĩnh Phúc

P.QLKH, BCN Đề tài chuẩn bị tài liệu,
Xe xuất phát lúc 11h30 tại sảnh A1

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng các mức thu học phí của các hệ đào tạo năm học 2023-2024. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 27/4/2023

08h00

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khóa XXVIII. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường là Đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Tập thể Lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Tập thể Lãnh đạo trường và các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h30

Họp Đảng ủy trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng Phân hiệu tại Khu đô thị Đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c trong Đảng ủy, Hội đồng trường; Thành viên Tổ công tác xây dựng Phân hiệu tại tỉnh Hà Nam và các đ/c: Dinh, Huyền (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Khu đô thị Đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam.

TCT chuẩn bị tài liệu, Xe xuất phát lúc 13h00 tại sảnh A1

16h30

Họp Hội đồng trường. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng trường.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 28/4/2023

08h00 – 11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

08h00

Hội nghị tập huấn công tác Cố vấn học tập năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Dũng, Hương, Vũ Thúy, Thanh Thúy, Độ, Thanh (P.CTCT&QLSV); Đại diện lãnh đạo Khoa/Viện quản lý sinh viên; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TH, P.KT&ĐBCLGD, P.TTPC, P.TT, TT.UDCNTT, Trạm Y tế, ĐTN, HSV và các Thầy/Cô Cố vấn học tập theo Quyết định số 880/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/12/2022.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà Văn hóa

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 29/4/2023

Nghỉ theo Thông báo số 722/TB-ĐHKTQD ngày 07/4/2023

Chủ Nhật 30/4/2023

Nghỉ theo Thông báo số 722/TB-ĐHKTQD ngày 07/4/2023

 Thông báo  

– 14h00 thứ Hai, ngày 24/4/2023: Rà soát chức năng phần mềm E-Office. Thành phần: Đ/c Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT); Bảo (P.TCCB); Dũng, Trung (P.TH). Chủ trì: TS Lê Việt Thủy – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.
– 09h00 thứ Ba, ngày 25/4/2023: Hội nghị phổ biến các quy trình học vụ QLĐT ĐHCQ (Ban hành theo Quyết định số 267/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/3/2023 của Hiệu trưởng). Thành phần: Đ/c Triệu, cùng toàn thể CBVC Phòng QLĐT, các trợ lý, văn thư (thư ký) Khoa/Viện đào tạo, các Cố vấn học tập có quan tâm. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo. Địa điểm: Hội trường A – Nhà Văn hóa. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 08h00, thứ Năm ngày 27/4/2023Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ VLVH chuyên ngành Luật hành chính và Kế toán tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên. Thành phần: Đ/c Quang, cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Phạm Quang – Trưởng khoa Đại học tại chức. Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên. K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
– 09h00 thứ Hai, ngày 24/4/2023: NCS. Trương Văn Tú bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của hệ thống thông tin kế toán đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Hai, ngày 24/4/2023: NCS. Phạm Huy Thông bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của lợi nhuận giữ lại tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 15h00 thứ Tư, ngày 26/4/2023: NCS. Trương Nhật Hoa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu giáo dục đại học của các hộ gia đình ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h30 thứ Tư, ngày 26/4/2023: NCS. Vũ Minh Hải bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm), mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 09h30 thứ Sáu, ngày 28/4/2023: NCS. Phạm Thị Thu Trang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Hệ thống kiểm soát gắn với kết quả hoạt động của các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ vùng Đồng bằng sông Hồng”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 15h00 thứ Sáu, ngày 28/4/2023: NCS. Đoàn Hữu Minh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Chính sách dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng với người khuyết tật ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.