(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 17 năm 2022 (Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/4/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2022
(Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/4/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 18/4/2022

09h00

Họp rà soát tiến độ viết Báo cáo tự đánh giá – Kiểm định chất lượng CSGD theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Nghĩa, Ngọc (P.TT); Thúy (P.TCCB); Vân (P.QLKH); Đức, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Long, Trang (P.HTQT); Nam (K.QTKD); Vân (V.ĐTQT); Huyền (K.Marketing); Núi (K.KHQL).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h30

Họp Trưởng nhóm công bố quốc tế đợt 1 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, Xuân (P.TCKT); Hội, Dũng (TC.KTPT); Thành, Vân, Dũng (P.QLKH) và các Trưởng nhóm công bố quốc tế đợt 1 năm 2022.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức và Hội đồng tuyển dụng lao động 2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Thường vụ Đảng ủy. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 19/4/2022

08h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn trường tiếp Đoàn kiểm tra của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đồng chí trong BCH Công đoàn trường và các đ/c UBKT Công đoàn trường.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

08h30

Lễ khai mạc giải Bóng chuyền truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT & QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Vân, Cường, Lương, Hương (BM.GDTC); Ngọc (Đoàn TN) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân KTX ĐHKTQD

BM.GDTC chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng xét duyệt công bố quốc tế nhận hỗ trợ đợt 1 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Dũng (P.QLKH) và các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên ban thường trực Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng  Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét tuyển hệ Đào tạo từ xa đợt 3 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra hệ Đào tạo từ xa đợt 1 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập hệ Đào tạo từ xa đợt 1 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu.

15h30

Họp Hội đồng xét cảnh báo và xét thôi học hệ Đào tạo từ xa đợt 1 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu.

  Thứ Tư 20/4/2022

08h00

Họp phối hợp với TW Đoàn  tổ chức Tin học văn phòng thế giới – MOSWC 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy, Nghị, Thảo (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Ngọc (Đoàn TN); Tùng (PSA).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.

09h00

Làm việc với Ngân hàng thế giới về dự án Thư viện điện tử. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Huyền (P.TCKT); Sen, Kiên (TT.TTTV); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Phượng (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp giao ban về công tác tuyển sinh với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
ONLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

11h00

Họp xây dựng và phát triển bộ nhận diện thương hiệu Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, P.Thảo, B.Thảo (P.QLKH); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Đồng (VP.Đ-ĐT); Thông (K.Marketing) và nhóm giảng viên Khoa Marketing.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h30 Họp rà soát tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022, công bố Ấn phẩm Đánh giá KTVN thường niên 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, P.Thảo (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Nghĩa, Long (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Huê (Trạm Y tế); Ngọc (Đoàn TN); Tuấn (K.Đầu tư); Linh (K.NNKT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLKH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp rà soát công tác quản lý đào tạo các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà, Minh (P.QLĐT); Trưởng các  Khoa/Viện có chương trình đào tạo đặc thù và phụ trách quản lý chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

16h00

Đại hội Câu lạc bộ Cầu lông – Bóng bàn viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng các đ/c trong BCH Công đoàn trường, Trưởng, Phó Bộ môn GDTC, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các câu lạc bộ thuộc CĐT  và các thành viên CLB Cầu lông – Bóng bàn.

Chủ tịch công đoàn Trường  Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

CLB.CL-BB chuẩn bị

    Thứ Năm 21/4/2022 

08h30

Hội thảo khoa học quốc gia: Chuyển đổi số trong hoạt động Marketing và kinh doanh hiện đại. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo: P.QLKH, K.Marketing; Toàn thể giảng viên Khoa Marketing không có giờ lên lớp; Các tác giả bài viết đã được Ban tổ chức chấp nhận; Các nhà khoa học quan tâm và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường H3, Trường Đại học Thương Mại

P.QLKH, K.Marketing chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ Kiểm toán nội bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TH) và Thành viên Tổ KTNB theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ KTNB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác giải quyết các nội dung kiến nghị, phản ánh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh (P.TTPC); Ngân (K.KT&QLNNL); Triệu (P.QLĐT); Thúy (P.TCCB); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Mạnh (K.Luật).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp triển khai công tác tổ chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hiếu, Hào, Sơn, Hoàn (K.LLCT); Hà, Thanh, Thúy (P.CTCT&QLSV); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

18h00

Livestream tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Hoàng Hà, Bình, Sơn (P.QLĐT); Long (P.TT), đại diện lãnh đạo TT.UDCNTT và các thành viên ban tư vấn tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thư viện ĐH KTQD

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

   Thứ Sáu 22/4/2022

08h30

Tham dự Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài thương mại quốc tế thuộc Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam và ký Thỏa thuận hợp tác giữa Trường với Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Phương (P.TH); Nam (K.Luật).

Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam

Số 9 Đào Duy Anh (Toà nhà VCCI)

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội Toán học Việt Nam kiểm tra công tác tổ chức và các điều kiện kỹ thuật, kết nối thử chuẩn bị cho cuộc thi Olympic Toán học sinh viên cấp Quốc gia được tổ chức tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thế, Vân, Thông (Khoa Toán KT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Hà, Thanh, Thúy (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

17h00

Lễ bế mạc giải Bóng chuyền truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, Cường, Lương, Hương (BM.GDTC); Chi (P.TC-KT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Ngọc (Đoàn TN); Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia có thành tích trong giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân KTX ĐHKQTD

BM.GDTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 23/4/2022

07h30

Tổ chức cuộc thi Olympic Toán học sinh viên cấp Quốc gia năm 2022 (Thi Môn Đại số). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thế, Vân, Thông (Khoa Toán KT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Hà, Thanh, Thúy (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Lễ khai giảng Nghiên cứu sinh và trao bằng Tiến sĩ. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Đại diện Bộ môn; các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận án tiến sĩ các cấp và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Sự kiện chung kết cấp trường Cuộc thi Map the System 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng, Lan (TT.KN&STXH); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Thắng (V.PTBV); Ngọc (Đoàn TN); các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi, các giảng viên, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng  B101 Nhà 2

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 24/4/2022

07h30

Lễ trao bằng cho sinh viên Đại học Chính quy đợt 1 năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; đại diện lãnh đạo các Bộ môn và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

07h30

Tổ chức cuộc thi Olympic Toán học sinh viên cấp Quốc gia năm 2022 (Thi Môn Giải tích). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thế, Vân, Thông (Khoa Toán KT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Hà, Thanh, Thúy (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Khai mạc Ngày hội tuyển dụng – Tuần nghề nghiệp và việc làm năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, TT.TVHN&VL, P.TH, P.TT, P.QTTB, P.KT&ĐBCLGD, Trạm YT, Đoàn TN, Hội SV, đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, thầy/cô và sinh viên có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Khu vực Giảng đường B,C,D

TT.TVHN&VL chuẩn bị tài liệu

13h30

Lễ trao bằng cho sinh viên Đại học Chính quy đợt 1 năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; đại diện lãnh đạo các Bộ môn và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thông báo  

– 14h00 thứ Năm ngày 21/4/2022: Họp rà soát pháp chế đối với Dự thảo Quy định tổ chức thi kết thúc học phần. Thành phần: TS. Đàm Sơn Toại (Trưởng phòng P.KT&ĐBCLGD ); Th.S Đỗ Xuân Dũng (Trưởng phòng TT-PC), cùng toàn thể CBVC P.TTPC và P.KT&ĐBCLGD. Chủ trì: TS Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng P.KT&ĐBCLGD. Địa điểm: Phòng A1-1301. P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Bảy ngày 23/4/2022: Vòng 2 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ nhất). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị liệu theo phân công.
– 15h00 Chủ Nhật ngày 24/4/2022: Vòng 2 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ 2). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị liệu theo phân công.

Bảo vệ Luận án

– 14h30, thứ Ba ngày 19/4/2022: NCS. Nguyễn Đình Dũng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00, thứ Ba ngày 19/4/2022: NCS. Hoàng Thanh Tuyền bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của giới tính giám đốc đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học, mã số: 9310101. Địa điểm: P502 Nhà A2.
– 16h30, thứ Năm ngày 21/4/2022: NCS. Hoàng Hải Vân bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Cam kết và hành vi công dân tổ chức của lao động kỹ thuật trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý công nghiệp, mã số: 9510601. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 09h00, thứ Sáu ngày 22/04/2022: NCS. Lê Hùng Sơn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tham gia Bảo hiểm y tế về chất lượng dịch vụ Bảo hiểm y tế ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm), mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.
                                Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                    Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ