(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 16 năm 2023 (Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/42023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2023
(Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 17/4/2023

09h00

Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Trang (TT.NNKT); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thành (V.ĐTSĐH); Giang (V.ĐTQT); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với Bà Liên Hương – Giám đốc Chương trình Phát triển nghiên cứu và đổi mới Đại sứ quán Anh về khởi động dự án Đối tác khí hậu và bền vững toàn cầu (CCG). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trường, Nam (K.MT,BĐKH&ĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Nghĩa (P.TT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp bàn về thoả thuận hợp tác với Lãnh đạo trường Đại học Essex (Anh Quốc). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Bảo (P.TCCB); Thế Anh (K.KTH); Giang (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.KTH chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch phối hợp thi Đánh giá năng lực với ĐHQG. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy, Nghị, Thảo (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH); Chi, Quỳnh Mai (P.TCKT); Bảo, Thành (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Trung, Tú (P.QTTB); Huê (Trạm Ytế); Tuấn (ĐTN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TTUDCNTT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 18/4/2023

08h30

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023; công bố Ấn phẩm Đánh giá KTVN thường niên 2022 (lần 2). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, Thanh, P.Thảo (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng, Quân (P.HTQT); Trung, Mạnh (P.QTTB); Nghĩa, Long (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Livestream tư vấn tuyển sinh hệ ĐHCQ (Chuyên đề: Giới thiệu phương án tuyển sinh; Kế hoạch, Lịch trình tuyển sinh hệ ĐHCQ của Trường). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn, Bình (P.QLĐT); Nghĩa, Long, Nhàn (P.TT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập chương trình POHE khóa 61. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Ban Quản lý CTTT,CLC&POHE; Lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai chương trình POHE; Các giảng viên hướng dẫn; Các thành viên của các tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên Chương trình POHE K61; V.ĐTTT, CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Giảng đường 1002 Nhà A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Tập thể lãnh đạo Trường lần 1 về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng Trung tâm Đào tạo từ xa về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng tập thể lãnh đạo mở rộng Trung tâm Đào tạo từ xa và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Quản trị kinh doanh về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Quản trị kinh doanh và các thành Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường lần 2 về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 19/4/2023

08h30

Lễ Khai mạc giải Võ Karate-do truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, Cường, Sơn (BM.GDTC); Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Huê (TrạmY tế); Tuấn (Đoàn TN) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Sân KTX

BM.GDTC chuẩn bị

09h30

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về công tác Xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 và công tác thống kê giáo dục. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp tổng kết Chương trình NEU Concert 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa, Long (P.TT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Mạnh (P.QTTB); Nghị (TT.UDCNTT); Thìn (TT.DV&HTĐT), Nhân (ĐTN), Nhân (HSV) và toàn thể CBVC Phòng Truyền thông.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo Hội đồng công tác chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên đại học hệ từ xa đợt 1 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vinh, Hoàng, Long (TT.ĐTTX); Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Thùy, Diệp (K.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai công tác tổ chức cuộc thi các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thanh, Thúy (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Hiếu, Hào, Sơn, Hoàn (K.LLCT); Đức (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường đợt 1 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thanh, Thúy (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Thuý (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h00

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu về việc tổ chức Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN), Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 20/4/2023

08h30

Họp báo cáo kết quả thầm định 02 hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án LKĐT trình độ thạc sĩ giữa Trường ĐHKTQD và ĐH West of England, Anh. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Tùng,Long, Quỳnh Anh (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thành (V.ĐTSĐH); Trung (P.QTTB); Bảo (P.TCCB); Giang, Bảy (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Ban chấp hành Công đoàn trường phiên thứ 2. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn trường.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Đảng ủy Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp xét Tốt nghiệp chương trình Cử nhân Quản trị điều hành thông minh (ESOM) Khóa 60 – Đợt 2. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí Thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Bảo (P.TCCB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Hà (P.CTCT &QLSV); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB) và các thầy cô Ban điều hành Chương trình Khoa QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài llệu

14h00

Họp Hội đồng xét Cảnh báo học tập, xét thôi học năm 2023 đối với sinh viên đại học chính quy. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét Cảnh báo học tập, xét thôi học năm 2023 đối với sinh viên đại học chính quy theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài llệu

14h00

Tiếp và làm việc với Trường ĐH Cadiff, Vương quốc Anh. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quân (P.HTQT); Tùng (K.QTKD); Giang (V.ĐTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Tổng duyệt Hội thảo khoa học Quốc gia Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023; công bố Ấn phẩm Đánh giá KTVN thường niên 2022. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng (P.QLKH); Tùng, Quân (P.HTQT); Trung, Mạnh (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

16h00

Họp phổ biến và triển khai công tác đào tạo theo Mô hình Lecture – Serminar. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB) và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, Bộ môn.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài llệu

Thứ Sáu 21/4/2023

08h00

Hội thảo khoa học Quốc gia Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023; công bố Ấn phẩm Đánh giá KTVN thường niên 2022. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng Tư vấn, Hội đồng KH & ĐT; đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện lãnh đạo các bộ môn, các tác giả, đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở và ngành Kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đ/c: Bảo, Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 22/4/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 23/4/2023

09h00

Livestream tư vấn tuyển sinh hệ ĐHCQ (Chuyên đề: Giới thiệu phương án tuyển sinh; Kế hoạch, Lịch trình tuyển sinh hệ ĐHCQ của Trường). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn, Bình (P.QLĐT); Long (P.TT); Nghị (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLĐT, P.TT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

 Thông báo  

– 08h00 thứ Bảy, ngày 22/4/2023Chương trình NEU Tours. Thành phần: TS Vũ Trọng Nghĩa (Trưởng phòng), cùng các CBVC P.TT, các Thầy Cô, học sinh có quan tâm đăng ký tham dự. Chủ trì: TS Vũ Trọng Nghĩa – Trưởng phòng Truyền thông. Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. P.TT chuẩn bị tài liệu.
– 08h00 Chủ Nhật ngày 23/4/2023Chương trình NEU Tours. Thành phần: TS Vũ Trọng Nghĩa (Trưởng phòng), cùng các CBVC P.TT, các Thầy Cô, học sinh có quan tâm đăng ký tham dự. Chủ trì: TS Vũ Trọng Nghĩa – Trưởng phòng Truyền thông. Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. P.TT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Hai, ngày 17/4/2023NCS. Nguyễn Đăng Khoa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở miền Bắc Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 09h00 thứ Tư, ngày 19/4/2023: NCS. Nguyễn Thị Minh Tú bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Bắc Trung Bộ”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Năm, ngày 20/4/2023: NCS. Đoàn Mạnh Tú bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố tác động đến tài chính toàn diện ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 10h00 thứ Bảy, ngày 22/4/2023: NCS. Trần Tuệ Quang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty phân phối điện”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Quản lý công), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: