(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 16 năm 2022 (Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2022
(Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 11/4/2022

Nghỉ theo Thông báo số: 480/TB-ĐHKTQD, ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng.

Thứ Ba 12/4/2022

08h00

Họp về Hợp đồng hợp tác đào tạo với Coursera. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung, Hiền (P.QTTB); Thúy (P.TCCB); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Hội đồng xét kỷ luật cho sinh viên hệ VLVH năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 23/QĐ-ĐHKTQ ngày 11/01/2022, và Quyết định số 41/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/01/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 155 QĐ-ĐHKTQD ngày 01/4/2022 của Hiệu trưởng.

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thư ký TCT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp về công tác tuyển sinh hệ VLVH năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Quang, Việt Anh, Luých, Hoàng, Oanh (K.ĐHTC); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Thúy (P.TCCB); Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

09h30

Thương thảo Hợp đồng may đồng phục cho CBGV và NLĐ Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Trung, Hiền (P.QTTB); Mai, Chi (P.TCKT); Đồng (VP.Đ-ĐT); Thúy (P.TCCB).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu công tác tổ chức cuộc thi Olympic Toán học sinh viên Việt Nam năm 2022 tại Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thế, Vân, Thông (K.Toán KT); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Hà, Thanh, Thúy (P.CTCT&QLSV); Quỳnh Anh (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2021-2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với Ngân hàng thế giới về báo cáo giám sát dự án Thư viện điện tử. Đ/c Chương (Hiệu trưởng); Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường); Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Sen, Kiên (TT.TTTV); Chi, Huyền (P.TCKT); Dũng (P.TH); Phượng (V.ĐTTT, CLC&POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp chuẩn bị tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên ĐHCQ khóa 58 trở về trước. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Toại, Hòa, Chung (P.KT&ĐBCLGD); Trung, Trinh (P.QTTB); Thùy, Diệp, Hoa (K.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp chuẩn bị tổ chức Lễ trao bằng cho sinh viên ĐHCQ đợt 1/2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Bình, Sơn (P.QLĐT); Nghĩa, Long (P.TT); Dũng (P.TH); Hà, Thanh (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Ngọc (Đoàn TN); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp rà soát kế hoạch trao bằng Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao &POHE năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đạt (Trưởng Ban quản lý CTTT, CLC&POHE), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT, P.TH, P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.QTTB, P.TT, Đoàn TN, đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có đào tạo chương trình TT, CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp chuẩn bị tổ chức chương trình Livestream tư vấn tuyển sinh ĐHCQ (lần thứ nhất). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Bình, Sơn (P.QLĐT); Nghĩa, Long (P.TT); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tấng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 13/4/2022

08h30

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với EduclaaS và Titops. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Chi (P.TCKT); Ngọc (V.ĐTTT, CLC&POHE); Tuấn (V.CNTT&KTS); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Tùng (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT); Đại diện lãnh đạo V.NHTC, V.TM&KTQT, K.Toán KT, K.Thống kê; Đại diện lãnh đạo các đơn vị và các đồng chí quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

08h30

Tổ công tác làm việc với lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và đ/c: Tuấn, Hòa (TT.DVHTĐT).

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thư ký TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp báo tổ chức giải bóng đá NEU League năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các các thành viên Ban tổ chức, Ban truyền thông, Ban đối ngoại và vận động tài trợ theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị, khoa/viện; các lãnh đội, đội trưởng các đội bóng tham dự giải; các đại biểu (có giấy mời).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệp vụ chuyên ngành ứng viên tuyển dụng viên chức năm 2022 và ứng viên tiếp nhận vào viên chức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng; ứng viên đủ điều kiện vòng 1 dự tuyển vào P.HTQT, V.ĐTTT,CLC&POHE, K.Marketing, K.Toán, K.KTH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với UBND tỉnh Đắk Nông. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

UBND tỉnh Đắk Nông

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp chuẩn bị tập huấn viết báo cáo FIBAA cho các chương trình đào tạo và cơ sở đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng),  cùng các đ/c: Chi, Hà (P.TCKT); Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Tùng, Giang (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo lĩnh vực phụ trách

Thứ Năm 14/4/2022 

08h00

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch phối hợp tổ chức thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Thủy, Nghị, Thảo, Hiếu (TT.UDCNTT); Huê (Trạm YT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp triển khai kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT) và đại diện Lãnh đạo Khoa/Viện và lãnh đạo Bộ môn có đào tạo Sau đại học và toàn thể cán bộ, chuyên viên V.ĐTSĐH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường phiên thường kỳ quý 2 năm 2022 chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c trong Ban Chấp hành Công đoàn trường.

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối lần thứ VIII, khóa III. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy).

Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Hội trường tầng 3 nhà 2C, cơ quan Đảng ủy khối

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

10h00

Họp chuẩn bị công tác trao bằng thạc sĩ và tiến sĩ năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Ngọc (Đoàn TN); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh, Thắng, Nhung, Hằng (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp thống nhất phương án thanh toán sinh hoạt Bộ môn và Hợp đồng thẩm định giáo trình từ năm 2021 trở về trước. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà (P.TCKT); Triệu, Trần Hà (P.QLĐT); Thành, Thảo (P.QLKH), Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo lĩnh vực phụ trách

   Thứ Sáu 15/4/2022

14h00

Tập thể Lãnh đạo trường làm việc với Lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Tập thể Lãnh đạo trường và đ/c Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp kiểm tra tiến độ thực hiện cải tạo Nhà văn hóa và Thư viện điện tử. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, đơn vị thi công, lắp đặt thiết bị, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và tổ giám sát Trường.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Khai mạc giải bóng đá NEU League năm 2022. Ban Giám hiệu, Đảng ủy, Hội CCB, ĐTN CSHCM, cùng các thành viên Ban tổ chức, Ban tuyền thông, Ban đối ngoại và vận động tài trợ theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị, khoa/viện; các lãnh đội, toàn thể các đội bóng tham dự giải; các đại biểu ngoài Trường (có giấy mời).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Sân bóng đá Trường ĐH KTQD

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

19h00

Tổ chức cuộc thi “King & Queen” 2022 cho sinh viên CTTT, CLC, BA và POHE Khóa 63. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TT, P.TH, P.CTCT&QLSV, Đoàn TN, Hội SV; đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có đào tạo chương trình TT, CLC&POHE; liên chi đoàn VĐTTT,CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 16/4/2022

08h30

Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp đại học VLVH tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh đào tạo bằng Tiếng Anh (EBBA) năm 2022. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các giảng viên tham gia giảng dạy          chương trình, các đồng chí có giấy mời, toàn thể viên chức Viện QTKD và các sinh viên EBBA, EBDB Viện QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.QTKD chuẩn bị

Chủ Nhật 17/4/2022

08h00

Lễ trao bằng tốt nghiệp sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, thành viên Ban quản lý CTTT,CLC&POHE, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 09h00 thứ Ba ngày 12/4/2022: Kiểm tra CTLKĐTVNN hệ Đại học và Sau đại học của Viện Ngân hàng Tài chính. Thành phần: TS. Phạm Sỹ Long (Phó trưởng phòng P.HTQT), cùng các Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 7/3/2022 của Hiệu trưởng và lãnh đạo Viện NHTC; cán bộ phụ trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì:TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 918 Nhà A1. V.NHTC chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Tư ngày 13/4/2022: Kiểm tra CTLKĐTVNN hệ Sau đại học của V.QTKD. Thành phần: TS. Phạm Sỹ Long (Phó trưởng phòng P.HTQT), cùng các Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 7/3/2022 của Hiệu trưởng và lãnh đạo Viện QTKD; cán bộ phụ trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì: TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 107 Nhà 12. V.QTKD chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Tư ngày 13/4/2022: Kiểm tra các CTLKĐTVNN hệ sau đại học của V.ĐTSĐH. Thành phần: TS. Phạm Sỹ Long (Phó trưởng phòng P.HTQT), cùng các Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 7/3/2022 của Hiệu trưởng và lãnh đạo Viện ĐTSĐH; cán bộ phụ trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì: TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 412 Nhà A1. V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Năm ngày 14/4/2022: Kiểm tra các CTLKĐTVNN hệ Đại học của Viện ĐTQT. Thành phần: TS. Phạm Sỹ Long (Phó Trưởng phòng P.HTQT), cùng các Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 7/3/2022 của Hiệu trưởng và lãnh đạo Viện ĐTQT; cán bộ phụ trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì: TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 306 Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00, thứ Năm ngày 14/4/2022: Họp về phần mềm khảo thí và esurvey. Thành phần: Thủy, Nghị, Tùng, Hoàng (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Kết, Tuấn (P.KT&ĐBCLGD); Long, Hoàng Anh, Liễu (PSC). Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy. Địa điểm: ONLINE. TT Ứng dụng CNTT và Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục chuẩn bị tài liệu

– 09h00 thứ Sáu ngày 15/4/2022: Kiểm tra các CTLKĐTVNN hệ Sau đại học của Viện ĐTQT. Thành phần: TS. Phạm Sỹ Long (Phó Trưởng phòng P.HTQT), cùng các Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 7/3/2022 của Hiệu trưởng và  lãnh đạo Viện ĐTQT; cán bộ phụ trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì:TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 306 Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Ba ngày 12/4/2022: Kiểm tra CTLKĐTVNN hệ Đại học và Sau đại học của Viện Ngân hàng Tài chính. Thành phần: TS. Phạm Sỹ Long (Phó trưởng phòng P.HTQT), cùng các Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 7/3/2022 của Hiệu trưởng và lãnh đạo Viện NHTC; cán bộ phụ trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì:TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 918 Nhà A1. V.NHTC chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Tư ngày 13/4/2022: Kiểm tra CTLKĐTVNN hệ Sau đại học của V.QTKD. Thành phần: TS. Phạm Sỹ Long (Phó trưởng phòng P.HTQT), cùng các Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 7/3/2022 của Hiệu trưởng và lãnh đạo Viện QTKD; cán bộ phụ trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì: TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 107 Nhà 12. V.QTKD chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Tư ngày 13/4/2022: Kiểm tra các CTLKĐTVNN hệ sau đại học của V.ĐTSĐH. Thành phần: TS. Phạm Sỹ Long (Phó trưởng phòng P.HTQT), cùng các Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 7/3/2022 của Hiệu trưởng và lãnh đạo Viện ĐTSĐH; cán bộ phụ trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì: TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 412 Nhà A1. V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Năm ngày 14/4/2022: Kiểm tra các CTLKĐTVNN hệ Đại học của Viện ĐTQT. Thành phần: TS. Phạm Sỹ Long (Phó Trưởng phòng P.HTQT), cùng các Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 7/3/2022 của Hiệu trưởng và lãnh đạo Viện ĐTQT; cán bộ phụ trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì: TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 306 Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00, thứ Năm ngày 14/4/2022: Họp về phần mềm khảo thí và esurvey. Thành phần: Thủy, Nghị, Tùng, Hoàng (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Kết, Tuấn (P.KT&ĐBCLGD); Long, Hoàng Anh, Liễu (PSC). Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy. Địa điểm: ONLINE. TT Ứng dụng CNTT và Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục chuẩn bị tài liệu

– 09h00 thứ Sáu ngày 15/4/2022: Kiểm tra các CTLKĐTVNN hệ Sau đại học của Viện ĐTQT. Thành phần: TS. Phạm Sỹ Long (Phó Trưởng phòng P.HTQT), cùng các Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 7/3/2022 của Hiệu trưởng và  lãnh đạo Viện ĐTQT; cán bộ phụ trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì:TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 306 Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

– 13h00 Thứ Bảy ngày 16/4/2022: Vòng 1 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ nhất). Thành phần: Ban tổ chức, Ban chuyên môngiải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng và 20 đội bóng tham dự giải. Chủ trì: Ban tổ chức, Ban chuyên môn. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.
– 13h00 chủ Nhật ngày 17/4/2022: Vòng 1 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận thứ 2). Thành phần: Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng và 20 đội bóng tham dự giải. Chủ trì: Ban tổ chức, Ban chuyên môn. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.

Bảo vệ Luận án
 16h00, thứ Ba ngày 12/4/2022: NCS. Lê Huy Huấn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu hiệu quả các mô hình nông nghiệp thông minh với khí hậu ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Phân bố LLSX và phân vùng kinh tế), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 13h30, thứ Năm ngày 14/4/2022: NCS. Hoàng Mạnh Cầm bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tìm việc trở lại của thanh niên thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực (Kinh tế lao động), mã số: 9340404. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h30, thứ Năm ngày 14/4/2022: NCS. Kiều Nguyệt Kim bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của quyền sử dụng đất nông nghiệp lên hiệu quả sản xuất nông nghiệp Việt Nam – Tiếp cận bằng các mô hình toán kinh tế”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
    Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: