(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 16 năm 2021 (Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2021
(Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 12/4/2021

08h30

Họp triển khai phối hợp tổ chức cuộc thi Tin học văn phòng thế giới năm 2021 do Trung ương Đoàn TNCS tổ chức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (Đoàn TN); Tuấn (V.CNTT&KTS); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB), Huê (Trạm Y tế); Thủy, Nghị, Thảo (TT.UDCNTT); Tùng (PSA).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp triển khai Công tác xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020-2021. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, V.Thúy (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Đức (P.QLĐT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp triển khai cuộc thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Thanh (P.CTCT&QLSV); Hà (P.TCKT); Đức (P.TT); Đức (P.QLĐT); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội sinh viên) và đại diện lãnh đạo các Khoa/Bộ môn, Chi đoàn Giảng viên của Khoa Lý luận chính trị.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

11h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về Giải chạy Neu-Marathon trực tuyến kỷ niệm 65 năm thành lập trường và 5 năm thành lập Mạng lưới Cựu sinh viên. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Dũng, Phương (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Vân (BM.GDTC); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Thường trực hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng P.(TH); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp triển khai Kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Hải (V.CNTT&KTS); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp thống nhất các phương án và kế hoạch kiểm định các chương trình tiếp theo của trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp ban quản lý dự án Thư viện điện tử dùng chung. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên ban quản lý dự án.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BQLDA chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 13/4/2021

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế Lương. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h00

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Trường. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Dũng (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV) và các đồng chí trong Tổ bầu cử.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp triển khai kế hoạch viết báo cáo kiểm định 6 chương trình đào tạo mới theo kế hoạch của trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và lãnh đạo các đơn vị đăng ký kiểm định chương trình đào tạo theo kế hoạch.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về phần mềm E-Office. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Dũng, Ngà, Công (P.TH); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế công tác sinh viên. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Thúy, Hương, Thanh (P.CTCT&QLSV); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Tuấn (TT.DVHTĐT); Quỳnh Anh (P.TH); Đức (P.QLĐT); Vân (P.QLKH); Huê (Trạm YT); Sen (TT.TTTV); Vân (BM.GDTC); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

13h30

Báo cáo Ban Quản lý Chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ với ĐH Lincoln về kế hoạch đào tạo khóa 1 và tuyển sinh khóa 2. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Quản lý Chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ với ĐH Lincoln theo Quyết định số 731/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/10/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h30

Ban điều hành Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch tuyển sinh 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Thành, Hưởng, Hòa, Hằng (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp liên tịch Đảng ủy và Ban Giám hiệu về Quy chế Bổ nhiệm và Quy chế Dân chủ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ ĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB,
VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 14/4/2021

08h00

Họp thường trực Hội đồng xét miễn học, miễn thi, đổi điểm và công nhận chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học chính quy có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về phương án sửa bên trong Nhà văn hóa. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu tình hình nhân sự của Trường. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Tú (P.TCCB); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Chi (P.TC-KT); Thành (P.QLKH); Đồng (VP.Đ-ĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Thương thảo hợp đồng xây dựng giải pháp thẻ điện tử cán bộ giáo viên, sinh viên ra vào. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền, Đô (P.QTTB); Thuỷ (TT.UDCNTT); Chi, Mai (TCKT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h30

Ban quản lý dự án Thư viện điện tử báo cáo Ban Giám hiệu về thiết kế hạng mục CNTT và nội thất của dự án Thư viện điển tử dùng chung. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Sen, Kiên (TT.TTTV); Thuỷ (TT.UDCNTT); Phượng (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp chuẩn bị tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt 1 năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Bình, Trần Hà, Sơn (P.QLĐT); đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TC-KT, P.TH, P.TT, P.QTTB, P.CTCT&QLSV, Đoàn TN; V.KTKT, V.NHTC, V.TM&KTQT, K.QTKD và đại diện PSA.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả làm việc với các đơn vị đào tạo ngắn hạn ngoại ngữ, tin học. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Tuyên (P.TCCB); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TC-KT); Tuấn, Yên, Sơn (V.CNTT&KTS); Hương, Thục Anh (TT.NNKT); Thùy, Trang (K.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội báo cáo Ban Giám hiệu kết quả công việc Quý I, 2021 và kế hoạch triển khai với NATEC. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng, Lan, Mai (TT KN&STXH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT KN&STXH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 15/4/2021

07h30

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo GDQP&AN cho sinh viên đại học chính quy năm 2021 và kế hoạch tổ chức đào tạo cho năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Vụ GDQP&AN, Bộ GD&ĐT; Cục Dân quân tự vệ – Bộ Tổng tham mưu; đại diện lãnh đạo các Trung tâm GDQP&AN là đối tác của Trường.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Trường Đại học Hùng Vương

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
Xe đón đại biểu xuất phát lúc 05h30 tại sảnh A1

08h30

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xin ý kiến góp ý tư vấn xác đinh định hướng nghiên cứu của Trường Đại học kinh tế Quốc dân năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT trường); cùng các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

Chủ tịch Hội đồng Trường Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Trường với sinh viên năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Hà, Hương (P.CTCT&QLSV) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.QLĐT, P.TC-KT, P.QTTB, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLGD, P.QLKH, P.TT, TT.UDCNTT, TT.TTTV, TT.DVHTĐT, Đoàn TN, Hội SV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 16/4/2021

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế Tài chính. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Nhượng, Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TH); Đồng (VP.Đ-ĐT); Đức (P.QLĐT); Lợi (V.TM&KTQT); Trường (K.Luật); Thuận (Viện KT-KT); Nghị (V.NH-TC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TC-KT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác biên soạn Quy định về giáo trình và tài liệu học tập của Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), các thành viên trong Tổ công tác theo quyết định (năm 2021) của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

13h30

Tiếp và làm việc với Ban chỉ huy quân sự Quận Hai Bà Trưng về việc phúc tra quân nhân dự bị và Dân quân tự vệ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB và đ/c Khiêm (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng nghiệm thu nhóm công bố quốc tế. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng, đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng 214 tầng 2 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

17h30

Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học quốc tế: Việt Nam – Anh Quốc: Cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài “VN-UK: Investment Opportunities for  Foreign Investors in Securities Market”. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí có giấy mời, các Thầy/cô và sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.NHTC chuẩn bị tài liệu