(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 15 năm 2024 ( Từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2024
(Từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 08/4/2024

08h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường và cán bộ chủ chốt của đơn vị lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch đối với nguồn tại chỗ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Đảng bộ Bộ phận/Chi ủy/Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó trưởng đơn vị, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư chi đoàn viên chức, Trưởng/Phó trưởng bộ phận thuộc đơn vị: BM.GDTC, K.BĐS&KTTN, K.DL-KS, K.MT&BĐKH, V.NH-TC, V.KTKT và các đ/c: Bảo, Thúy, Hải Anh, Dung (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Tổ chức Bài giảng “Giải quyết tranh chấp thay thế ADR – Kinh nghiệm của Singpapore” của các chuyên gia Hiệp hội Hoà giải Singapore và Tổ chức hoà giải ResoX do bà Linda Heng, Giám đốc ResoX chủ trì. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HTQT, Khoa Luật.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h30

Làm việc với Công ty Cổ phần Dịch vụ Đào tạo Trực tuyến OES triển khai công việc xây dựng học liệu điện tử theo dự án của Bộ GD&ĐT. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Trung, Hiền (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Hà (P.TCKT) và 10 giảng viên phụ trách xây dựng học liệu điện tử của 10 môn học; đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Đào tạo Trực tuyến OES.

Phó Hiệu trưởng, Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, Công ty CPDV Đào tạo Trực tuyến OES chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024; công bố Ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, Thanh (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng, Trang (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Nghĩa, Long (P.TT); Sang (NXB); Tuấn (ĐTN); đại diện PSA.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

11h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường và tập thể lãnh đạo mở rộng của đơn vị. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Đảng bộ Bộ phận / Chi uỷ / Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó trưởng đơn vị, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư chi đoàn viên chức thuộc đơn vị: BM.GDTC, K.BĐS&KTTN, K.DL-KS, K.MT&BĐKH, V.NH-TC, V.KTKT và các đ/c: Bảo, Thúy, Hải Anh, Dung (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường và cán bộ chủ chốt của đơn vị lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch đối với nguồn tại chỗ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Đảng bộ Bộ phận / Chi ủy / Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó trưởng đơn vị, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư chi đoàn viên chức, Trưởng, Phó trưởng bộ phận thuộc đơn vị: K.BH, K. Đầu tư, K.KTH, K.KT&QLNNL và các đ/c: Bảo, Thúy, Hải Anh, Dung (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường và cán bộ chủ chốt của đơn vị lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch đối với nguồn tại chỗ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Đảng bộ Bộ phận / Chi ủy / Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó trưởng đơn vị, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư chi đoàn viên chức, Trưởng, Phó trưởng bộ phận thuộc đơn vị: K.Luật, K.NNKT,  V.TM&KTQT và các đ/c: Bảo, Thúy, Hải Anh, Dung (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường và tập thể lãnh đạo mở rộng của đơn vị. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Đảng bộ Bộ phận / Chi uỷ / Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó trưởng đơn vị, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư chi đoàn viên chức: K.BH, K.Đầu tư, K.KTH, K.KT&QLNNL, K.KH-PT, K.Luật, K.NNKT, V.KT-KT,  V.TM&KTQT và các đ/c: Bảo, Thúy, Hải Anh, Dung (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 09/4/2024

08h30

Ban Thường vụ Đảng ủy khối làm việc với Đảng ủy Trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Đảng ủy viên và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường và các đ/c:  Dinh, Huyền (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Bước 1 về công tác bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị: V.CNTT&KTS, K.TKT, K.TK và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h30

Hội nghị Bước 2 về công tác bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Trưởng, Phó Trưởng đơn vị nhân sự đang công tác (sẽ có thông báo của P.TCCB) và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 1 năm 2024 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị Bước 1 về công tác bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường Kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị: V.QTKD, V.TM&KTQT, K.BH, K.BĐS&KTTN, K.DL&KS, K.KT&QLNNL,  K.Marketing, K.QTKD và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị Bước 2 về công tác bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường Kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Trưởng, Phó Trưởng đơn vị nhân sự đang công tác (sẽ có thông báo của P.TCCB) và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị Bước 1 về công tác bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường Kinh tế và Quản lý công. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị: K.Đầu tư, K.KHQL, K.KH&PT, K.KTH, Khoa Luật, K.LLCT, K.MTBĐKH&ĐT, K.NNKT và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Hội nghị Bước 2 về công tác bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường Kinh tế và Quản lý công. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Trưởng, Phó Trưởng đơn vị nhân sự đang công tác (sẽ có thông báo của P.TCCB) và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 10/4/2024

08h00

Họp Tổ công tác rà soát và cập nhật Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hưởng (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Tùng, Kết (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp trao đổi với nhân sự và lấy ý kiến tập thể lãnh đạo đơn vị nơi viên chức đang công tác. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị, Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Chi bộ, viên chức được giới thiệu và đ/c Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp trao đổi với nhân sự và lấy ý kiến tập thể lãnh đạo đơn vị nơi viên chức đang công tác. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị, Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Chi bộ, viên chức được giới thiệu và các đ/c: Bảo, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Lễ Khai mạc các giải thể thao sinh viên truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân kỳ mùa Xuân năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Tuấn (Đoàn TN); Nhân (Hội SV); Vân, Cường, Lương, Hương, Tình, Quang, Kiên, Tùng, Ngọc, Hùng, Dũng, Tâm (BM.GDTC) và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các Đ/C CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Sân KTX – Trường ĐHTKTQ

BM.GDTC chuẩn bị

09h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các đồng chí: Ánh (V.KT-KT); Tùng (K.QTKD); Nam (K.Luật); Ngân (K.KT&QLNNL) và các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 200/QĐ-ĐHKTQD, ngày 20/3/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Ban chỉ đạo, Tổ công tác và Tổ thư ký triển khai công tác đào tạo Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên đại học VLVH năm 2024. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác và Tổ thư ký theo Quyết định số 177/QĐ-ĐHKTQD, ngày 12/3/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

10h00

Báo cáo Ban Giám hiệu về công tác mở ngành mới đào tạo trình độ đại học. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Hoàng Hà (P.QLĐT); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2024. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng Tư vấn đề xuất đề tài NCKH cấp Trường năm 2024 – đợt 1. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên của Hội đồng theo Quyết định số 300/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/3/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng 215 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

15h30

Làm việc với Huyện ủy Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Vân, Thanh (P.QLKH); Sơn (K.KH-PT); Đồng, Thu, Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Văn phòng Huyện ủy Tân Yên

Xe xuất phát lúc 13h30 tại sảnh Nhà A1

16h00

Tổ công tác Báo cáo Tập thể lãnh đạo Trường về Quy chế đào tạo trình độ đại học sửa đổi bổ sung. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 11/4/2024

08h30

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại học Adelaide về Môi trường, Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quân (P.HTQT); Trường, Thành, Thu, Nam (K.MTBĐKH&ĐT); Thành (P.QLKH); Thuỷ (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.NTBĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Khoa Đại học Tại chức báo cáo Ban Giám hiệu về công tác thanh toán (Khóa 56 VLVH) cho các Đơn vị liên kết. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Quang, Việt Anh (K.ĐHTC) và Đại diện các Đơn vị liên kết: Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, Trường Cao đằng Kinh tế – Công nghệ Hà Nội.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.

10h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường thông qua Đề án mở ngành mới. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đ/c: Ngân (K.KT&QLNNL); Hoàng (K.DL&KS); Thế, Huy, Hoàng, Thành (K.TKT); Tuấn, Minh, Tuyết, Lâm (V.CNTT&KTS).

Chủ tịch HĐ KH&ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, các Khoa/Viện chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về các kiến nghị của các đơn vị tại Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu.

Thứ Sáu 12/4/2024

08h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường lần 2 về công tác quy hoạch và họp Đảng ủy Trường về công tác bổ nhiệm. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, VP Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng) và Đ/c Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h30

Tập huấn phần mềm đảm bảo chất lượng cho các đơn vị chức năng – Lần 2. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy, Nghị, Tuấn Anh, Hoàng, Xuân Hương (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD) và đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thu thập, quản lý minh chứng của các đơn vị chức năng, đại diện nhà cung cấp phần mềm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.UDCNTT, P.KT &ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Tập huấn phần mềm đảm bảo chất lượng cho các Khoa/Viện có chương trình kiểm định đợt tháng 4/2024 – Lần 2. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy, Nghị, Tuấn Anh, Hoàng, Xuân Hương (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD) và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có chương trình đào tạo đăng ký kiểm định; đại diện nhà cung cấp phần mềm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.UDCNTT, P.KT &ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Chúc mừng ĐSQ Vương quốc Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng) cùng các đ/c Tùng, Quân (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

ĐSQ Vương quốc Campuchia, 71 Trần Hưng Đạo

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Khai mạc giải bóng đá NEU Leauge S5 năm 2024 dành cho sinh viên đại học chính quy. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng – Trưởng Ban tổ chức), cùng các thành viên Ban tổ chức, Ban chuyên môn, Ban truyền thông, Ban đối ngoại & tài trợ theo Quyết định của Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị, khoa/viện trong toàn trường; 16 đội bóng tham dự giải; các đối tác, nhà tài trợ cho giải; các thầy, cô, sinh viên quan tâm; các đại biểu có giấy mời. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Sân bóng đá Trường ĐH KTQD Các ban chuẩn bị theo phân công

Thứ Bảy 13/4/2024

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 14/4/2024

 

   

 

 

 

Thông báo

– 09h30 thứ Hai, ngày 08/4/2024: Alternative Dispute Resolution (ADR) from Singapore’s perspectives. Đoàn chuyên gia ADR Singapore. Thành phần: Đ/c Nam (Khoa Luật), các GV Khoa Luật không có giờ giảng, sinh viên Khoa Luật và một số lớp AEP. Chủ trì: PGS.TS Trần Văn Nam – Khoa Luật. Địa điểm: Phòng Hội thảo B 101+102 Nhà A2. Khoa Luật chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Tư, ngày 10/4/2024: Tiếp và làm việc với Cục Hợp tác quốc tế – Bộ GD&ĐT về việc triển khai dự án Aus4Skill. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng. Địa điểm: Phòng 609 Tầng 6 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 18h00 thứ Năm, ngày 11/4/2024: Buổi giới thiệu, tư vấn thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ quốc tế IMD@NEU năm 2024. Thành phần: Đ/c Thành, Bảy, Vân, Duy (V.ĐTQT) và các cán bộ, giảng viên, học viên quan tâm. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành – Viện trưởng – Viện ĐTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

– 08h30 thứ Sáu, ngày 12/4/2024: Chương trình: “Một ngày là sinh viên Kinh tế Quốc dân” dành cho học sinh THPT Công nghiệp Việt Trì. Thành phần: Đại diện lãnh đạo P.QLĐT, cùng các đ/c: Nghĩa, Long, Tuấn Anh, Giàu, Linh, Ngọc (P.TT), giáo viên và học sinh trường THPT Công nghiệp Việt Trì. Chủ trì: TS Vũ Trọng Nghĩa – Trưởng phòng Truyền thông. Địa điểm: Hội trường A – Nhà Văn hoá. P.TT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Hai, ngày 08/4/2024: NCS. Nguyễn Thị Mơ bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Sinh kế cho người khuyết tật vùng Đồng bằng sông Hồng”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực (Kinh tế lao động), mã số: 9340404. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 17h00 thứ Tư, ngày 10/4/2024: NCS. Tô Thị Thu Trang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: