(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 15 năm 2023 (Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/42023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2023
(Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 10/4/2023

08h00 – 17h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2023. Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường; Ban thường vụ Đoàn trường là viên chức, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường; Bí thư chi bộ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng Bộ môn và tương đương; Giám đốc Trung tâm trực thuộc Khoa/Viện; Chủ tịch Công đoàn bộ phận, các Giáo sư đang công tác tại Trường, Thành viên Hội đồng Khoa học và đào tạo và các khách mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

TP. Phú Quốc -Tỉnh Kiên Giang

Các tiểu ban chuẩn bị theo phân công

Thứ Ba 11/4/2023

08h00 – 17h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2023. Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường; Ban thường vụ Đoàn trường là viên chức, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường; Bí thư chi bộ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng Bộ môn và tương đương; Giám đốc Trung tâm trực thuộc Khoa/Viện; Chủ tịch Công đoàn bộ phận, các Giáo sư đang công tác tại Trường, Thành viên Hội đồng Khoa học và đào tạo và các khách mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

TP. Phú Quốc -Tỉnh Kiên Giang

Các tiểu ban chuẩn bị theo phân công

  Thứ Tư 12/4/2023

08h00 – 17h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2023. Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường; Ban thường vụ Đoàn trường là viên chức, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường; Bí thư chi bộ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng Bộ môn và tương đương; Giám đốc Trung tâm trực thuộc Khoa/Viện; Chủ tịch Công đoàn bộ phận, các Giáo sư đang công tác tại Trường, Thành viên Hội đồng Khoa học và đào tạo và các khách mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

TP. Phú Quốc -Tỉnh Kiên Giang

Các tiểu ban chuẩn bị theo phân công

08h00

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng – CNUBKT Đảng ủy), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy) và đ/c Huyền (VP.Đ-ĐT).

Đảng ủy Khối

Hội trường Nhà A1, Trường Đại học Hà Nội

Xe xuất phát lúc 07h20 tại sảnh A1

Thứ Năm 13/4/2023

08h00

Hội nghị Kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đại học Kinh tế Quốc dân khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2022-2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV) và các đ/c trong BCH Đoàn trường.

Bí thư Đoàn TN Vũ Trí Tuấn

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường đợt 2 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường đợt 2 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp báo ra mắt giải bóng đá FIT NEU League S4 năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các thành viên Ban tổ chức, Ban chuyên môn, Ban truyền thông, Ban Đối ngoại và tài trợ của giải; Đại diện lãnh đạo Nhà bảo trợ chính – F.I.T Group, Đại diện các đơn vị đồng hành và đại biểu có giấy mời, Đại diện 16 đội bóng tham dự giải đấu cùng các sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các ban chuẩn bị theo phân công

14h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), cùng các thành viên Ban thường trực HĐTS ĐHCQ năm 2023 theo Quyết định của Hiệu trưởng và đ/c: Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp về Kế hoạch tuyển sinh ĐHCQ khóa 65 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TT, P.CTCT&QLSV, P.QTTB, TT.UDCNTT, TT.TTTV, TT.NNKT, Trạm Y tế, Đoàn TN và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện đào tạo.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp về cơ chế quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi, Đ.Hà (P.TCKT); Thìn, Lâm (TT.DVHTĐT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp triển khai xây dựng học liệu số, khóa học trực tuyến theo Kế hoạch số 586/KH-ĐHKTQD ngày 22/3/2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 169/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/3/2023.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 14/4/2023

13h00

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 – 2025. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (VP.Đ-ĐT), Đ/c Hà (P.CTCT&QLSV), Đ/c Tuấn (ĐTN), cùng các đ/c trong BCH.ĐTN, BCH.HSV, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội và các đại biểu chính thức của Đại hội, các khách mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

HSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Khai mạc giải bóng đá FIT NEU League S4 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng thành viên các Ban theo Quyết định số 168/QĐ-ĐHKQDT ngày 01/3/2023 của Hiệu trưởng; Đại diện Đảng ủy; BCH Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh và các đơn vị, khoa/viện; các đại biểu có giấy mời và toàn thể 320 vận động viên của 16 đội bóng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sân bóng đá Trường ĐH KTQD

Các ban chuẩn bị theo phân công

Thứ Bảy 15/4/2023

08h00

Hội thảo khoa học quốc gia: “Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên chính của Đề tài, KX04.19/21-25 và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A – Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An

P.QLKH, Đề tài KX04.19/21-25 chuẩn bị tài liệu.
Xe xuất phát lúc 18h00 ngày 14/4/2023 tại sảnh A1

Chủ Nhật 16/4/2023

08h00

Lễ tổng kết hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập đoàn Đèo cả giai đoạn 2019-2023 và ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2023-2028. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn thạc sĩ lớp Đèo cả khóa 9 – chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A – Nhà Văn hóa

Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo phân công

14h00

Lễ trao bằng Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh (E-BBA) và Kinh doanh số (E-BDB) năm 2023. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Các giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình E-BBA, E-BDB và toàn thể CBGV V.QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.QTKD chuẩn bị

 Thông báo  

– 10h00 thứ Hai, ngày 10/4/2023: Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Trung Quốc. Thành phần: Đ/c Long, Quỳnh Anh (P.HTQT); Thùy (K.NNKT). Chủ trì: TS Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 10h00 thứ Ba, ngày 11/4/2023: Chúc mừng ĐSQ Vương quốc Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2023. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Số 71A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Ba, ngày 11/4/2023: Chúc mừng ĐSQ Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2023. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Số 40 Phố Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 08h00 thứ Bảy, ngày 15/4/2023Chương trình NEU Tours. Thành phần: Đ/c Nghĩa và các CBVC P.TT, các Thầy Cô, học sinh có quan tâm đăng ký tham dự. Chủ trì: TS Vũ Trọng Nghĩa – Trưởng phòng Truyền thông. Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. P.TT chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Bảy, ngày 15/4/2023: Vòng 1 giải bóng đá FIT NEU League S4, năm 2023 (Loạt trận thứ nhất, chiều thứ 7). Thành phần: Các thành viên Ban chuyên môn, Ban truyền thông theo Quyết định của Hiệu trưởng. Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 168/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/3/2023 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị theo phân công.
– 08h00 Chủ Nhật, ngày 16/4/2023: Chương trình NEU Tours. Thành phần: Đ/c Nghĩa và các CBVC P.TT, các Thầy Cô, học sinh có quan tâm đăng ký tham dự. Chủ trì: TS Vũ Trọng Nghĩa – Trưởng phòng Truyền thông. Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. P.TT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Sáu, ngày 14/4/2023: NCS. Bùi Huy Cường bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu chất lượng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn các tỉnh Vùng Thủ đô Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 15h00 thứ Bảy, ngày 15/4/2023: NCS. Nguyễn Văn Hiếu bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phát triển giao thông đường bộ đô thị thành phố Hà Nội theo hướng bền vững”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: