(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 15 năm 2022 (Từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2022
(Từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 04/4/2022

08h30 Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về ứng dụng phần mềm PSC cho Viện Đào tạo quốc tế. Đ/c: Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng) cùng các đ/c: Thủy, Nghị, Thảo (TT.UDCNTT); Triệu, Đức, Giang, Hoàng (P.QLĐT); Hiếu, Giang, Thục Anh, Hoàng Lan (V.ĐTQT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu
09h30 Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về khối lượng hoàn thành của phần mềm PSC. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Trung, Hiền (QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Trung (P.QTTB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu
10h30 Khoa Du lịch và Khách sạn báo cáo Ban Giám hiệu về đề xuất phát triển lĩnh vực đào tạo du lịch và giải trí. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Thúy (P.TCCB);  Dũng (P.TH);  Hoàng, Ngọc, Đức, Thu Hương, Mỹ Hạnh, Thu Phương (K. DL&KS). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp về tình hình Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c: Cường (Phó Hiệu trưởng), đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng, Hậu (P.TTPC); Thúy, Thành (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thủy (Công đoàn trường); Trường (K. Luật).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp với các trợ lý, văn thư Khoa/Viện về việc phối hợp trong công tác quản lý đào tạo đại học chính quy năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Ngân Giang, Trần Hà, Cường (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV) và các trợ lý, văn thư Khoa/Viện đào tạo.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp về công tác phối hợp tổ chức các đợt thi lấy chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế dành cho sinh viên đại học chính quy tại Trường (phối hợp với IIG Việt Nam; ICDL Việt Nam tổ chức). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn, Sơn (V.CNTT&KTS) và đại diện lãnh đạo TT.NNKT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 05/4/2022

08h30

Khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị (Khóa IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Đoàn khảo sát Thành ủy theo QĐ số 53-QĐ/BDVTU, Đại diện ĐUK các trường ĐH,CĐ Hà Nội, Đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường, các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy trường và các đ/c: Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV).

Thành ủy Hà Nội

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

HCCB, VP. Đảng-Đoàn thể chuẩn bị tài liệu

08h30

Khai mạc giải Võ Taekwondo truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TC-KT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Huê (Trạm Y tế); Ngọc (Đoàn TN); Vân, Cường, Sao (BM.GDTC); Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân KTX sinh viên

BM. GDTC chuẩn bị tài liệu

10h30

Thảo luận về Hợp đồng hợp tác đào tạo với Coursera. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Đoàn Thanh niên báo cáo Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ XXXVI (2022-2024). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Thường vụ Đảng ủy và Thường vụ Đoàn TN.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp rà soát Hội đồng tư vấn xây dựng chuẩn Chương trình đào tạo khối ngành Tài chính – Kế toán với Bộ GD & ĐT.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Ánh (V.KT-KT); Chính (K.BH); Hoàng (V.NHTC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

15h30

Phòng Truyền thông, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về hiện trạng và giải pháp quản lý tập trung hệ thống truyền thông điện tử. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa, Long, Giầu (P.TT); Thủy, Hoàng (TT.UDCNTT); Trung, Đô (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TT, TT.ƯDCNTT chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022. Ban Giám Hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Đức (TT.NNKT); Thành, Hưng, Hưởng, Quang (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 06/4/2022

08h30

Chấm thi giảng và phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng lao động vào Khoa Kinh tế học. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Thúy, Tú (P.TCCB) và các thành viên Ban chấm chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 508 Nhà A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Đ/c Huê (Trạm Y tế).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Chấm thi giảng và phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng lao động Khoa Môi trường BĐKH và Đô thị. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB) và các thành viên Ban chấm thi chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 508 Nhà A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Chấm thi giảng và phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng lao động về Viện CNTT&KTS. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chấm chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 508 Nhà A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về Đề án tiếng Anh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng, cùng các đ/c: Thùy, Trang, Huyền, Diệp, Hoa, Thiên Hương (K.NNKT); Ngọc, Khánh, Loan, Yến (V.ĐTTT, CLC & POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), đại diện Lãnh đạo Khoa/Viện và lãnh đạo Bộ môn có đào tạo Sau đại học và toàn thể cán bộ, chuyên viên V.ĐTSĐH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp chuẩn bị tổ chức giải bóng đá NEU League năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, Cường, Hùng, Tình, Hiền (BM.GDTC) và các thành viên Ban tổ chức, Ban tuyền thông, Ban đối ngoại và vận động tài trợ theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các ban chuẩn bị liệu theo phân công

15h00

Chấm thi giảng và phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng lao động về Viện TM&KTQT. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các  thành viên Ban chấm chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 508 Nhà A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Chấm thi giảng và phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng lao động về Khoa Luật. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên ban chấm chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 508 Nhà A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Chấm thi giảng và phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng lao động về Khoa Marketing. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chấm chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 508 Nhà A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

    Thứ Năm 07/4/2022 

08h30

Chấm thi giảng và phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng lao động về Khoa Bất động sản và KTTN và khoa KH&PT. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chấm chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng 508 Nhà A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị Đảng ủy thường kỳ tháng 4 năm 2022. Đ/ Thọ (Bí thư Đảng ủy) cùng các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Chấm thi giảng và phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng lao động về Khoa Du lịch & Khách sạn. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chấm chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 508 Nhà A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng); Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các đ/c: Thúy, Hải Anh (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT), Thành (P.QLKH) và các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với Ngân hàng Thế giới về các phản hồi của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong Đề xuất vay vốn. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Thuỷ (TT.UDCNTT); Chi, Nhẫm (P.TCKT); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thanh (K.MT,BĐKH&ĐT); Cương (K.KHPT); Giang (P.HTQT); Nhung (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Seminar tập huấn về Công bố quốc tế chủ đề: “Nghiên cứu định tính: Nguyên lý và ứng dụng”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Hoàn, Dũng (P.QLKH); Tuyết Mai (K.QTKD); PGS.TS. Nguyễn Nhật Nguyên (ĐH Lyon 3 Jean Moulin); Thành viên các nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế; các giảng viên, viên chức, nghiên cứu sinh và người học quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

15h30

Chấm thi giảng và phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng về Khoa Toán Kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chấm chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 508 Nhà A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp xét tốt nghiệp thạc sĩ tiêu chuẩn năm 2022. Ban giám hiệu, đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c:  Dũng (P.TH); Thuý (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Tùng (P.HTQT); Thành, Hưng, Hưởng, Tuấn Anh, các thành viên V.ĐTSĐH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

   Thứ Sáu 08/4/2022

08h00

Tổ chức cuộc thi “AEP Master Chef 2022”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TT, P.TH, P.CTCT&QLSV, Đoàn TN, Hội SV; Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có đào tạo chương trình TT,CLC&POHE; liên chi đoàn V.ĐTTT,CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sân khấu tròn ngoài trời

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 8). Đ/ Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng Trường và các đồng chí có giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

08h30

Khai giảng Khóa bồi dưỡng “Lồng ghép Kinh doanh có trách nhiệm và quyền con người trong các chương trình đào tạo Kinh doanh” do UNDP tài trợ. Ban Giám hiệu và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường và các học viên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng B 103 Nhà A2

V.PTBV chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp với các chủ biên được giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Chi, Hà, Thuý Hà (P.TC-KT); Các chủ biên được giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình năm 2022.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp với các chủ biên hoàn thành biên soạn giáo trình năm 2020-2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Chi, Hà, Thuý Hà (P.TC-KT); Thành, H.Thảo (P.QLKH) và các chủ biên hoàn thành biên soạn giáo trình năm 2020-2021.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, P.QLKH, P.TC-KT chuẩn bị tài liệu theo phân công

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban công tác Quý I và phố biến Nghị quyết của Đảng uỷ và kế hoạch công tác quý II năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội SV, Bí thư Đảng bộ bộ phận và Bí thư Chi bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa, Viện, Chánh văn phòng các đơn vị trực thuộc và tương đương và một số thành viên được triệu tập.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH, VP. Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 09/4/2022

   

Chủ Nhật 10/4/2022

   

Thông báo  

– 11h00 thứ Ba ngày 05/4/2022: Chúc tết cổ truyền Bunpimay Đại sứ quán CHDCND Lào. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: ĐSQ Lào, 40 Quang Trung, Hà Nội. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Tư ngày 06/4/2022: Chúc tết cổ truyền Chol Chnam Thmay Đại sứ Quán Vương quốc Campuchia. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Đại sứ quán Vương quốc Campuchia, 71a Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Tư ngày 06/4/2022: Kiểm tra chương trình LKĐTVNN hệ Đại học của Khoa Quản trị Kinh doanh thực hiên với Trường ĐH Dongseo, Hàn Quốc. Thành phần: Đ/c Long (P.HTQT), cùng các thành viên Tổ Kiểm tra theo QĐ số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/3/2022 của Hiệu trưởng và lãnh đạo K.QTKD, Cán bộ phục trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì: TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng P.HTQT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. K.QTKD chuẩn bị tài liệu

– 10h00 thứ Tư ngày 06/4/2022Kiểm tra chương trình LKĐTVNN hệ Đại học của Khoa Toán Kinh tế thực hiện với Trường ĐH Lyon, Pháp. Thành phần: Đ/c Long (P.HTQT), cùng các thành viên Tổ kiểm tra theo QĐ số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/3/2022 của Hiệu trưởng và lãnh đạo K.Toán Kinh tế; Cán bộ phụ trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì: TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng – P.HTQT . Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Khoa Toán Kinh tế chuẩn bị tài liệu

– 09h00 thứ Năm ngày 07/4/2022Kiểm tra chương trình LKĐTVNN hệ Đại học của Viện Kế toán Kiểm toán thực hiện với Trường Đại học Cardiff Metropilitan, UK. Thành phần: Đ/c Long (P.HTQT), cùng các thành viên Tổ kiểm tra theo QĐ số 103/QĐ-ĐHKTQD  ngày 07/3/2022 của Hiệu trưởng, lãnh đạo Viện.KT&KT, cán bộ phục trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì: TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1.V.KT&KT chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Năm ngày 07/4/2022: Kiểm tra chương trình LKĐTVNN hệ Đại học của Khoa Kinh tế học thực hiện với Trường ĐH Lincoln, UK. Thành phần: Đ/c Long (P.HTQT), cùng các Thành viên Tổ kiểm tra theo QĐ số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/3/2022 của Hiệu trưởng lãnh đạo Khoa Kinh tế học, cán bộ phụ trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì: TS. Phạm Sỹ Long – Phó trưởng phòng  P.HTQT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. K. Kinh tế học chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Sáu ngày 08/4/2022: Kiểm tra chương trình LKĐTVNN hệ Đại học của Viện.TM&KTQT thưc hiện với Trường ĐH Waikato, NZ. Thành phần: Đ/c Long (P.HTQT), cùng các thành viên Tổ kiểm tra theo QĐ số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/3/2022 của Hiệu trưởng, lãnh đạo V.TM&KTQT; cán bộ phụ trách CTLKĐTVNN của đơn vị. Chủ trì: TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng P.HTQT Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

– 13h30 thứ Sáu ngày 08/4/2022: Khóa bồi dưỡng “Lồng ghép Kinh doanh có trách nhiệm và quyền con người trong các chương trình đào tạo Kinh doanh” do UNDP tài trợ. Thành phần: GS.TS. Nguyễn Văn Thắng -Viện trưởng, V.PTBV và các học viên. Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Văn Thắng -Viện trưởng. Địa điểm: Phòng B103 Nhà A2. Viện Phát triển bền vững chuẩn bị tài liệu.

– 08h30 thứ Bảy ngày 09/4/2022: Khóa bồi dưỡng “Lồng ghép Kinh doanh có trách nhiệm và quyền con người trong các chương trình đào tạo Kinh doanh” do UNDP tài trợ. Thành phần: GS.TS. Nguyễn Văn Thắng -Viện trưởng, V.PTBV và các học viên. Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Văn Thắng -Viện trưởng Viện Phát triển bền vững và các học viên. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. Viện Phát triển bền vững chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Bảy ngày 09/4/2022: Khóa bồi dưỡng “Lồng ghép Kinh doanh có trách nhiệm và quyền con người trong các chương trình đào tạo Kinh doanh” do UNDP tài trợ. Thành phần: GS.TS. Nguyễn Văn Thắng -Viện trưởng, V.PTBV và các học viên. Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Văn Thắng -Viện trưởng Viện Phát triển bền vững và các học viên. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. Viện Phát triển bền vững chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 13h30, thứ Sáu ngày 08/4/2022: NCS. Nguyễn Quang Huy bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Kiểm soát của Nhà nước về an toàn thực phẩm thủy sản sản xuất tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 14h00 thứ Bảy ngày 09/4/2022: NCS. Bounkham Vorachit bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Assessment of Payment for Ecological Service (PES) Scheme in Lao PDR: The case of Nam Kading Protected Area, Bolikhamxay Province”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ. 

Ghi chú: