(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 14 năm 2024 ( Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2024
(Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 01/4/2024

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trường ĐHKTQD và ĐHQG Hanbat, Hàn Quốc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang, Quân (P.HTQT); Thành, Giang, Oanh (V.ĐTQT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai thực hiện chương trình kiểm định chương trình đào tạo. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD) và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có chương trình đào tạo đăng ký kiểm định.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, các Khoa/Việnchuẩn bị tài liệu

15h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị họp báo ra mắt và khai mạc giải bóng đá NEU Leauge S5 năm 2024 dành cho sinh viên đại học chính quy. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng – Trưởng Ban tổ chức), cùng các đ/c:  Vân, Cường, Hiền, Hùng, Tình (BM.GDTC); Long (P.TT); Nhân, An (Đoàn TN); Đức (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các ban chuẩn bị theo phân công

16h00

Họp triển khai công việc xây dựng học liệu điện tử theo dự án của Bộ GD&ĐT. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Trung, Hiền (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Hà (P.TCKT) và 10 giảng viên phụ trách xây dựng học liệu điện tử của 10 môn học.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội Sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch tổ chức chương trình tập huấn cán bộ Hội năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng uỷ), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN), BTV ĐTN và BTK HSV.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

HSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 02/4/2024

08h00

Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng của Trường về đánh giá, nhận xét đối với viên chức quản lý Trưởng đơn vị (P.TC-KT, P.TT-PC, P.CTCT&QLSV, P.KT&ĐBCLGD, TT.UDCNTT). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chỉ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Ban chấp hành Đảng ủy và Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp về việc đưa thông tin của sinh viên Chương trình quốc tế vào hệ thống Phần mềm tổng thể. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy, Tuấn Anh (TT.UDCNTT); Quỳnh Anh (P.TH); Tùng, Quân (P.HTQT); Đại diện các đơn vị có đào tạo Chương trình quốc tế: V.ĐTQT, V.KT-KT, V.NHTC, V.TM&KTQT, K.KTH, K.QTKD, K.Marketing.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp chuẩn bị cho đoàn công tác Lào và Campuchia năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quân (P.HTQT); Thành, Hoàn, Thảo (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp xác minh thông tin học viên cao học. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Giang (P.TT-PC); Hưởng, Quang (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng của Trường về đánh giá, nhận xét đối với viên chức quản lý Trưởng đơn vị (K.BĐS&KTTN, K.BH, K.Đầu tư, K.KH&PT, K.KT&QLNNL, K.KHQL, K.Luật, K.LLCT, K.NNKT, K.TKT, V.CNTT&KTS, BM.GDTC). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chỉ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Ban chấp hành Đảng ủy và Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường về đánh giá, nhận xét đối với viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng) và đ/c Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 03/4/2024

08h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Phòng Thanh tra – Pháp chế về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động P.TT-PC (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Phòng Thanh tra – Pháp chế về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động P.TT-PC (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h00

Chúc mừng Đại sứ quán CHDCND Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quân (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

40 Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động P.KT&ĐBCLGD (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h00

Khánh thành Công trình thanh niên “Sân chơi cho trẻ em” tại Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đ/c Tuấn (Bí thư ĐTN), cùng Ban Thường vụ Đoàn TN và Ban Thư ký Hội Sinh viên.

Bí thư Đoàn trường Vũ Trí Tuấn

Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐTN chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động P.KT&ĐBCLGD (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K.BĐS&KTTN (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy thuộc đối tượng chính sách Học kỳ 2 năm học 2023 – 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Bảo hiểm về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K.BH (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

11h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Đầu tư về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K.ĐT (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Kế hoạch và Phát triển về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K.KH&PT (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Kế hoạch và Phát triển về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K.KH&PT (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động P.CTCT&QLSV (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động TT.UDCNTT (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Lý luận chính trị về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K.LLCT (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Ban Giám hiệu gặp mặt Đội tuyển Olympic Toán học Quốc gia năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thanh, Phương (P.CTCT&QLSV); Thế, Vân, Thông, Bách, Quý (K.TKT); Đại diện lãnh đạo: P.TH, P.TT, ĐTN, HSV và sinh viên thuộc Đội tuyển Olimpic Toán học Quốc gia 2024 của Trường.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Ngoại ngữ kinh tế về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K.NNKT (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

17h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Ngoại ngữ kinh tế về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K.NNKT (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 04/4/2024

08h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1. Rà soát và bổ sung quy hoạch năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí Đảng ủy viên, và các đ/c: Bảo, Thúy, Hải Anh, Dung (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp nhận Quỹ học bổng Cựu học viên Chương trình Quản lý điều hành Cao cấp Toàn cầu – Global CEO Academy. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch HĐKH&ĐT), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TCKT, P.HTQT, P.TH, P.TT, V.PTBV và Cựu học viên Chương trình Quản lý điều hành Cao cấp Toàn cầu – Global CEO Academy.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐT –  Chủ tịch BĐH Mạng lưới Bùi Đức Thọ

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động V.CNTT&KTS (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h30 Hội nghị toàn thể đơn vị Phòng Tổng hợp về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động P.TH (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
15h00 Hội nghị toàn thể đơn vị Phòng Quản trị thiết bị về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động P.QTTB (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
15h30 Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Khoa học quản lý về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K.KHQL (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
16h00 Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Khoa học quản lý về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K.KHQL (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
16h30 Hội nghị toàn thể đơn vị Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Kinh tế và Kinh doanh về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động TT.NCTVKT&KD (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
17h00 Hội nghị toàn thể đơn vị Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng cùng toàn thể viên chức và người lao động V.ĐTTT,CLC&POHE (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 05/4/2024

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 4 năm 2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Đảng ủy trường phiên thường kỳ tháng 4 năm 2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30 Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Du lịch và Khách sạn về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K.DL&KS (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
09h00 Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng cùng toàn thể viên chức và người lao động K.KT&QLNNL (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
09h30 Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Luật về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K. Luật (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
10h00 Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Toán Kinh tế về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động K.TKT (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
10h00 Họp báo ra mắt giải bóng đá NEU Leauge S5 năm 2024 dành cho sinh viên đại học chính quy Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng – Trưởng Ban tổ chức), cùng các thành viên Ban tổ chức, Ban chuyên môn, Ban truyền thông, Ban đối ngoại và tài trợ theo Quyết định của Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị, khoa/viện trong toàn trường; lãnh đội, đội trưởng các đội bóng tham dự giải; các đối tác, nhà tài trợ cho giải; các đại biểu có giấy mời. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 Các ban chuẩn bị theo phân công
10h30 Hội nghị toàn thể đơn vị Bộ môn Giáo dục Thể chất về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động BM.GDTC (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao công tác Quý. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội SV, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Trưởng Ban TTND, Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa, Viện, Chánh văn phòng các đơn vị thuộc Trường và tương đương, cùng các thành viên được triệu tập. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.TH, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 06/4/2024

07h30

Trao bằng thạc sĩ năm 2024. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Đại diện Bộ môn; Các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn thạc sĩ và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 07/4/2024

 

   

 

 

 

Thông báo

Bảo vệ Luận án

– 15h00, thứ Tư ngày 03/4/2024: NCS. Nguyễn Thị Liên bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động ngắn hạn và dài hạn của các yếu tố vĩ mô lên độ biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam – Tiếp cận từ mô hình toán kinh tế”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
                                       Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                             Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: